Резолюція Верховної Ради № 2426-IV від 4 лютого, 2005

(витримки)

 • надання кожному громадянину гарантованого переліку безоплатних медичних послуг; запровадження єдиної системипоказників якості роботи медичних закладів;
 • відновлення системи охорони здоров'я в кожному місті та селі;
 • зміщення акцентів у фінансуванні охорони здоров'я на користь первинної допомоги;
 • запровадження обов'язкового медичного страхування та заохочення додаткового добровільного медичного страхування;
 • сприяння становленню інституту сімейних лікарів;
 • створення умов для повноцінної життєдіяльності інвалідів, пріоритетного оздоровлення ветеранів війниі праці;
 • безоплатне забезпеченя дітей-інвалідів ліками, медичними засобами, спеціальним харчуванням, створення умов для їх повноцінного життя у суспільстві;
 • розроблення і впровадження дієвого механізму контролю за виробництвом, імпортом та реалізацією фармавцевтичної продукції;
 • впровадження телемедицини як засобу доступності до якісного медичного обслуговування усього населення, в тому числі у віддалених районах;
 • пропагування здорового способу життя;
 • збільшення ( у 10 разів) грошової допомоги при народженні дитини.

Чому потрібен такий проект Україні?

З січня 2004р. розпочав свою роботу проект Європейського Союзу/TACIS "Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні", загальною метою якого - є сприяння підвищенню ефективності фінансування та управління у вітчизняній системі охорони здоров'я.

Програма TACIС, яка створена у 1991 році, є головним інструментом співробітництва Європейського Союзу з пострадянськими країнами, і головним чином складається з технічної допомоги.

Європейський Союз - невичерпне джерело досвіду функціонування ринкової соціально зорієнтованої економіки. І саме тут Україна зможе отримати необхідні знання та допомогу з питань, які стосуються підвищення ефективності функціонування галузі охорони здоров'я, оскільки протягом тривалого часу саме ця соціально важлива сфера залишалась поза ринковими перетвореннями, які щодня набирають оберти в інших галузях економіки України.

Що МОЗ очікує від впровадження проекту, в чому полягає його специфіка та особливість?

Україна чітко визначила свій внутрішній та зовнішньополітичний курс щодо європейської інтеграції. Він полягає у здійсненні економічних реформ, адаптації українського законодавства до європейського, імплементації Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС.

Позитивна динаміка основних макроекономічних показників дозволяє прогнозувати, що найближчими роками економічне зростання в Україні повинна набути стабільного, системного характеру. Ці зовнішні обставини сприятимуть фінансовому наповненню галузі охорони здоров'я.

Сьогодні особливу увагу ми зосереджуємо на питаннях щодо підвищення ефективності використання коштів, удосконалення організації надання медичної допомоги шляхом пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги, розвитку інституту сімейного лікаря, широкого впровадження стаціонарозамінних видів медичної допомоги, упорядкування мережі та структури закладів охорони здоров'я.

Актуальність Проекту ЄС/ТАСІС обумовлена, перш за все, необхідністю підготовки галузі до впровадження системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, що передбачено численними Указами Президента України та Програмою діяльності Уряду, розробки відповідних нормативно-правових актів, підготовки працівників галузі до роботи в нових умовах.

Консультації європейських експертів дозволять врахувати досвід розвинутих країн та основні підходи, прийняті в країнах європейського регіону.

В ході роботи Проекту обрано два пілотні регіони (Харківська та Житомирська області), на базі яких будуть відпрацьовані нові моделі фінансового менеджменту.

Як може бути використаний в Україні передовий досвід інших країн?

Практична робота Проекту має бути зосереджена на чотирьох основних напрямах, а саме: оптимізація управління галуззю охорони здоров'я за умови впровадження в Україні системи медичного страхування. Цей напрямок має охопити як структури вищої ланки управління галуззю, так і торкнеться внутрішньолікарняного менеджменту; розробка та імплементація на базі пілотних регіонів всіх необхідних компонентів для запровадження в Україні системи медичного страхування; розробка та впровадження комплексних процесів підготовки спеціалістів різних рівнів управління, керівників закладів охорони здоров'я, та експертів майбутньої системи медичного страхування з питань менеджменту та фінансування охорони здоров'я; проведення кампаній з підвищення рівня обізнаності громадськості з питань організації охорони здоров'я.

Крім цього буде проводитись спільна робота Проекту, МОЗ України та інших зацікавлених структур з питань розробки нормативно-правовоі бази системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування з урахуванням вимог європейського законодавства, опрацюванню програми медичного страхування, процедур укладання контрактів з надавачами медичних послуг.

Особливе місце у роботі Проекту відведено питанням, пов'язаним з удосконаленням інформаційно-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я.

Частина роботи буде проводитись на національному рівні, частина - відпрацьовуватись на базі обраних пілотних регіонів.