Результати соціологічного опитування населення Золочівського району. .DOC файл


Федченко Юрій Григорович, голова Управління охорони здоров'я:
З метою наближення кваліфікованої медичної допмоги до кожної сім'ї в області проводиться робота з реформування первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної медицини.

За останні три роки в області відкрито 692 дільниці сімейної медицини, що дозволило 39,0% населення області охопити обслуговуванням сімейними лікарями, сільського населення ще більше - 71,6%, а в 5 районах області вже завершено процес реформування.

Для поліпшення кадрового потенціалу закладів сімейної медицини організовано навчання сімейних лікарів на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти, молодших працівників - на базі тренінгового центру обласної клінічної лікарні.

На сьогодні вже є реальні зрушення у діяльності сімейних лікарів. Лише за 6 місяців 2004 року вдалося збільшити на 18% кількість оглянутих з профілактичною метою, вдвічі - кількість диспансерних хворих, у 1,5 рази - кількість відвідувань до сіменого лікаря, зменшити на 11% кількість померлих від інсультів та інфарктів тощо.

Харківська область визнана лідером у реформуванні галузі охорони здоров'я, що знайшло своє відображення у включенні регіону до загальнодержавного експериментального проекту для відпрацювання ефективної та дієвої "передової практики" з метою впровадження в Україні.

Харківська область виборола право участі у пілотному проекті Європейського Союзу "Фінансування та управління усфері охорони здоров'я в Україні", основною метою якого є сприяння розвитку ефективного та дієвого фінансування охорони здоров'я шляхом опрацювання та розробки усіх необхідних компонентів для запровадження медичного страхування в Україні.

В якості модельного об'єкту обласною державною адміністрацією визначено Золочівський район, в якому за 2,5 роки в ході реалізації пілотного проекту планується з одного боку докорінно змінити механізм управління галуззю на районному рівні, перевести управління на економічні рейки, створити єдиний медичний простір та реалізувати ідею багатоукладності галузі охорон здоров'я і багатоканальності її фінансування, підвищити рівень заробітної плати персоналу з дифереціацією її в залежності від обсягів та якості медичної допомоги населенню.
З іншого боку забезпечити реалізацію права громадянина на вільний вибір лікаря та медичного закладу, суттєво підвищити якість медичної допомоги та реально переорієнтувати її в профілактичному напрямку, покращити демографічну ситуацію та стан здоров'я населення району.