Рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1998 року у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" (справа про платні медичні послуги)
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Рішення Конституційного Суду України від 29 травня 2002 року у справі за поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" (справа про безоплатну медичну допомогу
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Проект Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування (поданий на розгляд Верховної Ради України 12 грудня 2003 року, реєстраційний № 4505)
http://195.230.149.70:7777/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=16630

Проект Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування (поданий на розгляд Верховної Ради України 6 лютого 2004 року, реєстаційний № 4505-1)
http://195.230.149.70:7777/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=17122

Проект Закону України про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування (поданий на розгляд Верховної Ради України 8 жовтня 2003 року, реєстраційний № 3370)
http://195.230.149.70:7777/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=14757

Проект Закону України про загальнообов'язкове медичне страхування (поданий на розгляд Верховної Ради України 27 січня 2004 року, реєстрайійний № 3370-1)
http://195.230.149.70:7777/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=17002

Проект Закону Украни про заклади охорони здоров'я (поданий на розгляд Верховної Ради України 19 квітня 2004 року, реєстраційний № 5426)
http://195.230.149.70:7777/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=17869

Проект Закону України про обов'язкове медичне страхування (поданий на розгляд Верховної Ради України 16 червня 2004 року, реєстраційний № 5655)
http://195.230.149.70:7777/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=18400