14 травня 2005р проект взяв участь у святкування Дня Європи у Києві. На вул..Хрещатик було організоване наметове європейське містечко, де кожен з наметів представляв одну з країн ЄС , організацію, фірму чи компанію, а також проекти, які в цей час впроваджуються в Україні. Проект "Фінансування та управління у сфері ОЗ в Україні" разом з двома іншими проектами розділяв намет, що представляв сферу охорони здоров'я.

Інформація про роботу проекту була представлена через друковані матеріали ( газета "Сімейний лікар +" №1, №2 , інформаційну брошуру проекту, кишенькові календарики.

У свткуванні взяли участь представники двох пілотних регіонів: Дякова Катерина Іванівна, заст. нач. віділу ОЗ Золочівської РДА, Погоріла Інна Григорівна, журналіст газети "Слобідський край", Харків, Костюк Володимир Васильович, нач. відділу ОЗ Попільнянської РДА, Свинаренко Віктор Станіславович, заст. гол. лікаря Попільнянської ЦРЛ, Будник Емма, журналіст газети "Пульс", м.Житомир. Протягом дня представники проекту та пілотних регіонів спілкувалися з гостями європейського містечка, давали інтерв'ю журналістам.

28 жовтня 2004 року в рамках ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки "Охорона здоров'я 2004" було проведено Круглий стіл на тему "Реформування охорони здоров'я: з чого і як починається?" Організаторами заходу стали Mіністерство охорони здоров'я України, "Проект ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні", Проект ЄС "Профілактичні та первинні заходи охорони здоров'я України, Києва та ряду областей".

Метою обговорення було з'ясувати стан просування реформи охорони здоров'я, об'єднати зусилля усіх, хто займається реформуванням у цій сфері та започаткувати конструктивну взаємодію різних міністерств і відомств з метою швидшого впровадження реформ у галузі охорони здоров'я.

Для обговорення були запропоновані такі питання:

 1. Доступна і якісна медична допомога - нагальна вимога сьогоднішнього дня
 2. Міністерство охорони здоров'я - стратегія реформування
 3. Закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування - що він дасть і що можна робити без нього?
 4. Складові реформування: підвищення ефективності наявних фінансових та управлінських ресурсів
 5. Перешкоди на шляху реформування охорони здоров'я
 6. Що дасть реформування охорони здоров'я: пацієнтові, лікарю, державі?

В роботі круглого столу взяли участь заступник міністра охорони здоров'я Володимир Загородній, начальник відділу нормативно-правового забезпечення медичного страхування Людмила Підгорна, начальник управління первинної медико-санітарної допомоги Василь Михальчук, Голова секретаріату Комітету ВР з охорони здоров'я, материнства і дитинства Віталій Черненко, перший заступник голови Харківського обласного управління охорони здоров'я Олександр Сердюк, перший заступник голови Житомирського управління охорони здоров'я Воодимир Головаков, представники Світового Банку, Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров'я, органів місцевої влади, наукових інституцій (Валерія Лехан, Дніпропетровська державни медична академія, Ніна Гойда, КМАПО, Борис Рогожин , ХМАПО), журналісти.

Розпочинаючи дискусію, український директор проекту "Фінансувння та управління у сфері охорони здоров'я в Україні" В Рудий зазначив, що мати якісну медичну допомогу є правом кожної людини в кожній цивілізованій країні. Проте, цьому заважають брак коштів, їх нераціональне використання та відсутність політичної волі на рівні місцевих органів влади.

Заступник міністра охорони здоров'я Володимир Загородній підтвердив, що нормативно-правова база дозволяє провести реформування медичної сфери та забезпечити якість медичної допомоги. Вже розпочався завершальний етап процесу реформи нормативно-правовї бази охорони здоров'я, результатом якого буде прийняття Закону "Про обовязкове соціальне медичне страхування". У Верховній Раді зареєстровано Закон про лікувальний заклад, проект Закону про захист прав пацієнта та Закон про самоврядність лікарських товариств, що свідчить про активну підготовку законодавчого підгрунтя для ефективного впровадження реформи.

Голова ЦК Профспілки охорони здоров'я Людмила Казаріна зауважила, що якість медичної допомоги буде відповідною лише тоді, коли лікар буде морально та матеріально зацікавлений в результаті своєї праці.

Торкаючись питання про те, що дасть Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" та що можна робити без нього, В. Рудий зазначив, що сьогодні контрактування, зміна статусу медичних закладів і стануть тією практичною основою, яка забезпечить ефективне впровадження рефом.

Учасники круглого столу константували, що медична громада не є достатньо поінформованою щодо переваг загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування і тому серед самих медиків немає одностайності щодо цього питання. Відтак постає питання підготовки спеціалістів у сфері економіки охорони здоров'я.

Як підсумок дискусії була прийнята резолюція учасників круглого столу.

 1. В Україні існує значний дисбаланс в доступності та якості надання медичних послуг різним соціальним верствам населення, що спричиняє соціальну напругу.
 2. Реформа системи охорони здоров'я уже розпочалася з реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, однак вона відзначається низькими темпами та недостатньою послідовністю і переважно залежить від позиції органів місцевого самоврядування, ініціатив і технічної допомоги з боку проектів Європейського Союзу та інших донорів МОЗ України.
 3. У країні відсутні системні економічні та правові механізми широкомасштабного реформування галузі. Існує неузгодженість у діяльності різних міністерств і відомств, наслідком чого є дискримінація приватних медичних працівників та приватних закладів охорони здоров'я, які не мають права видавати лікарняні листи, певні види рецептів та довідок тощо, що є порушенням прав пацієнтів вільного вибору лікаря.
 4. Діюча нормативно-правова база в Україні дозволяє розпочати реформи, але не забезпечує системність змін. МОЗ України не має достатніх економічних та правових важелів для широкомасштабного і системного реформування галузі.
 5. Медична громадськість не є активним учасником реформ через відсутність моральних та матеріальних стимулів, а також розуміння перспектив реформування галузі охорони здоров'я.

Пропонуємо:

 1. Створити Міжвідомчу координаційну раду з питань реформування системи охорони здоров'я при Кабінеті Міністрів України.
 2. Удосконалити систему підготовки медичних кадрів, запровадити систему підготовки спеціалістів-адміністраторів, економістів, аналітиків для системи охорони здоров'я.
 3. Розробити та запровадити спрямовані на ефективний розподіл ресурсів методики фінансування медичних закладів, механізми договірної оплати медичних послуг.
 4. З метою вироблення єдиної, прозорої та зрозумілої для громадськості стратегії реформування системи охорони здоров'я України запровадити систематичне проведення публічних обговорень питань реформування системи охорони здоров'я України.
 5. Внести зміни у відповідні нормативно-правові акти з метою подолання дискримінації приватних медичних працівників та приватних закладів охорони здоров'я.

15 червня 2004 року Верховна Рада відхилила прийняття законопроекту № 4505 "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.

Народний депутат Лілія Григорович, співавтор законопроекту, виступаючи з доповіддю зазаначила, що пропонований законопроект дасть можливість зробити медичну допомогу загальнодоступною, визначить перелік медичних послуг.

В підтримку прийняття законопроекту виступив Голова Комітету з питань соціальної політики та праці Василь Хара, наголосивши, що проблеми в системі охорони здоров'я України є однією з найбільш гострих соціальних проблем. Розв'язати ці проблеми допоможе закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування". Доповідач зауважив, що досвід Європейських країн свідчить на користь моделі обов'язкового соціального страхування, оскільки вона забезпечує високу якість надання медичних послуг і належний рівень дотримання соціальних гарантій у сфері охорони здоров'я.

Підтримати законопроект парламентарів закликав і Голова Комітету з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства Микола Поліщук. У ході дискусії народні депутати погоджувалися з ідеєю законопроекту, визнаючи необхідність змін у медичній сфері. Однак зазначалося, що вищеназваний законопроект потребує допрацювання, зокрема висловлювалися застереження щодо створення і функціонування фонду медичного страхування.