15-16 березня 2006 відбувся шостий (заключний) модуль тренінгового курсу для менеджерів та адміністраторів у сфері охорони здоров’я за темо «Показники діяльності медичних закладів та управління якістю медичної допомоги»

Увазі учасників модуля представили наступні презентації:

 • Вступ до управління якістю медичної допомоги. Показники якості та діяльності медичного закладу. (Проф. О.П. Мінцер)
 • Акредитація та ліцензування: пропозиції вдосконалення в умовах Проекту. (Л.Ю. Бабінцева)
 • Розвиток управління якістю в Україні (додаток до контракту про якість медичної допомоги на первинному та вторинному рівні). (В.В. Литвинчук)
 • Роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у контролюванні якості медичної допомоги.(С.О. Дяченко)
 • Роль відділів охорони здоров'я районних державних адміністрацій (ВОЗ РДА) у контролюванні якості медичних послуг, що надаються комунальними медичними закладами. (К.І. Дьякова та В.В. Костюк)
 • Застосування нового підходу до управління якості медичних послуг в нових регіонах, що бажають перейняти досвід діяльності Проекту. (дискусія)

14 березня 2006 року відбувся семінар № 3 курсу навчання для адміністраторів та менеджерів у сфері охорони здоров’я України у партнерстві з Національною академією державного управління при Президентові України «Аналіз суспільних потреб та планування послуг з охорони здоров’я»

У ході роботи семінару було представлено наступні презентації:

 • Аналіз суспільних потреб та стратегічне планування послуг з охорони здоров’я (проф. Солоненко І.М.)
 • Стратегічне планування в діяльності закладів охорони здоров’я (проф. Білинська М.М.)

14 березня 2006 року відбувся 9-й сеанс циклу дистанційного навчання, організованого між чотирма науковими закладами України: Житомирським Діагностичним центром, Харківською медичною академією післядипломної освіти (ХМАПО), Київською медичною академією післядипломної освіти (КМАПО) та Академією державного управління при Президентові України (НАДУ). Темою для обговорення стало «Визначення вартості та індикатори ефективності медичних послуг»

В рамках роботи відео конференції було представлено результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Проекту факультетом соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедрою соціології НаУКМА в Близнюківському, Ізюмському, Вовчанському, Богодухівському районах Харківської області та Олевському, Черняхівському, Житомирському, Ємільчинському, Любарському та Новоград-Волинському районах Житомирської області щодо ставлення і готовності населення до змін у сфері охорони здоров’я, оцінки якості існуючих медичних послуг та обізнаності щодо медичного страхування.

Семінар «Управління у сфері охорони здоров’я: сучасні принципи та інструменти, а також можливості їх застосування в українській сучасній дійсності»


1-го березня 2006 року проект «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» взяв участь у адміністративному тренінгу «Управління у сфері охорони здоров’я: сучасні принципи та інструменти, а також можливості їх застосування в українській сучасній дійсності», організованому українсько-швейцарським проектом «Перинатальне здоров’я».

У ході семінару були представлені наступні презентації:

 • «Українська державна політика у сфері охорони здоров’я» (проф. Н. Гойда)
 • «Визначення і упраівлінські можливості для змін: вступ до стратегії покращення якості» (Др. Манфред Загорка)
 • «Основні завдання, методологія та попередні результати діяльності проетку» (Др. Антоніс Малагардіс»
 • Методи фінансування у сфері охорони здоров’я» (проф. Солоненко)
 • «ЕНТР як інструменти управління»

Др. Антоніс Малагардіс поінформував учасників семінару щодо завдань, які ставив перед собою проект «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні», а також ризиків, що виникали в процесі виконання проекту. Зокрема, одним з найважливіших результатів діяльності проекту було названо створення передумов для запровадження Обов’язкового медичного страхування в Україні. Для цього проектом розроблено стратегічні, робочі та бізнес-плани запровадження системи обов'язкового медичного страхування в галузі охорони здоров’я країни, розроблено стратегічний план щодо масштабів, напрямку та розвитку майбутньої інформаційної системи в охороні здоров’я, розроблено нормативні документи (накази, підзаконні акти, тощо) стосовно національного (чи регіональних) фондів ОМС та запропонування необхідних змін у відповідних законах .

В пілотних регіонах проекту ( Золочвському районі Харківської та Попільнянському районі Житомирської областей) відпрацьовано механізми укладання контрактів між замовниками та надавачами медичних послуг, впроваджено нові фінансові механізми в медичних закладах , розроблено і впроваджено нові механізми ідентифікації та реєстрації споживачів медичних послуг, застосовуються нові фінансові т управлінські алгоритми у вибраних медичних закладах.

Далі Др. Малагардіс представив увазі присутніх показники діяльності медичних закладів після укладання контракту між відділом охорони здоров’я районної державної адміністрації та незалежним медичним закладом. Серед них: скорочення ліжкового фонду, скорочення середньої тривалості стаціонарного лікування, перехід від стаціонарного до амбулаторного лікування. зміщення від стаціонарного до амбулаторного лікування


15-16 лютого 2006 проектом проведено Модуль 5 навчального курсу для адміністраторів галузі охорони здоров'я «Інформаційні системи (ІТ) для замовника та надавача медичних послуг – оцінка результатів діяльності пілотних регіонів Проекту»

Під час роботи модуля було представлено презентаціїз наступних питань:

 • Запровадження ІКТ в галузі охорони здоров'я (Проф. O. П. Мінцер)
 • Національна регіональна стратегія ІКТ в охороні здоров'я України (Ееро Ліннакко)
 • Регіональна архітектура ІТ (на основі запровадженої в пілотних регіонах системи) (Сергій Дяченко)
 • Система MedReg: встановлення, аналіз, майбутні перспективи (посібник користувача MedReg: презентація та розповсюдження серед учасників) (Андрій Плещ)
 • Системи MedStat та MedControl: встановлення, аналіз, майбутні перспективи (посібник користувача MedControl: презентація та розповсюдження серед учасників) (Сергій Дяченко)
 • Інтеграція компонентів інформаційної системи в теорії та на практиці (Олег Хорозов, Сергій Дяченко, Андрій Плещ)
 • Звіт щодо встановлення програмного забезпечення в пілотних регіонах (Харківська область) П. Борисенко
 • Звіт щодо встановлення програмного забезпечення в пілотних регіонах (Житомирська область) П. Ужегова

Проект ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» оголошує кнкурс для журналістів на тему «Реформування системи охорони здоров’я в Украіїні». До участі у конкурсі запрошуються журналісти центрального, обласного та районного рівнів телебачення, радіо, друкованих та електронних ЗМІ.

Створено організаційний комітет конкурсу. До нього ввійшли представники проектів ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні», „Розробка медичних стандартів”, Українського Освітнього Центру Реформ, журналісти програми «Економічний вісник», газет «Ваше здоров’я», «Сімейний лікар+».

Як конкурсні розглядатимуться метеріали на теми:

 • приклади реформування ситеми охорони здоров’я в існуючих нормативно-правових умовах на прикладі пілотних регіонів проекту ЄС: смт Попільня, Житомирської області та смт Золочів, Харківської області;
 • автономізація медичних закладів та запровадження контрактування;
 • роль та активна позиція в реформуванні органів місцевого самоврядування як замовників медичних послуг;
 • переваги реформування для медичного персоналу та пацієнтів: мотивація для медичних працівників;
 • задоволення громадян станом свого здоров’я та якістю медичного обслуговування;
 • удосконалення професійної підготовки медичних кадрів, зокрема підготовка менеджерів для галузі ОЗ;
 • зростання ролі громадськості та прав пацієнтів: у центрі системи ОЗ стоїть пацієнт;

Конкурс проводиться у номінаціях:

 • Краща програма, серія програм - на центральному ТБ
 • Краща програма, серія програм - на регіональному ТБ
 • Краща програма, серія програм - на центральному радіо
 • Краща програма, серія програм - на регіональному радіо
 • Краща публікація, серія публікацій - у центральних друкованих або електронних виданнях
 • Краща публікація, серія публікацій – в обласних друкованих та електронних виданнях
 • Краща публікація, серія публікацій – у районних друкованих виданнях
 • Краще висвітлення (повне і глибоке) змін у пілотних регіонах - Спеціальна номінація для обласних та районних ЗМІ з пілотних регіонів (Житомирська та Харківська області (смт. Попільня, смт. Золочів)

Вимоги до матеріалів:

На конкурс подаються матеріали підготовлені з 1 жовтня, 2005 р. до 31 березня, 2006 р. Крайній термін подачі матеріалів – 10 квітня 2006 р.

Конкурсні роботи надсилаються на адресу: Київ, 04205, а/с 12
На конверті обов'язково вказати: "на конкурс"

Матеріали супроводжуються короткою анотацією. Вони не рецензуються і не повертаються. Обов’язковою є інформація про автора (авторів): ПІП (повністю), назва ЗМІ, дата публікації чи виходу в ефір (примірник друкованого видання, для електронних ЗМІ – лінк, а для радіо і ТБ – аудіокасета чи відеокасета VHS, а також затверджена печаткою ефірна довідка), контактні телефони, електронна адреса, службова або домашня адреса.

Підсумки конкурсу:

проводить журі, до складу якого ввійдуть провідні журналісти з центральних ЗМІ, фахівці з урядових та громадських організацій.

Результати конкурсу будуть оголошені у травні 2006 р. на веб-сторінці проекту ЄС та через інформаційних партнерів, ЗМІ тощо.

Переможців конкурсу буде запрошено на урочисте нагородження спеціальними призами та відзнаками у м.Київ в травні 2006р.


19-20 січня 2006 року проведено четвертий модуль курсу навчання управлінців (адміністраторів) та менеджерів в системі охорони здоров’я України під назвою “Запровадження соціального медичного страхування в Україні ”

У ході роботи модуля розглядались наступні питання:

 • Планування та системні компоненти соціального медичного страхування: покриття населення та пакет послуг (Др. А. Малагардіс)
 • Розвиток нормативно-правової бази щодо запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні: поріняння двох конфліктуючих пардигм (В. Рудий)
 • Збирання та об’днання (пулінг) фінансових ресурсів: досвід деяких країн (Др. А. Малагардіс)
 • Досвід запровадження обов’язкового медичного страхування в Молдові (К. Русу)
 • Соціальне медичне страхування та система оплати постачальникам медичних послуг: переваги та недоліки (Є. Орел)
 • Досвід запровадження соціального медичного страхування в Європейському регіоні та пошук консенсусу для України (проф. В.Лехан)
 • Запровадження обов’язкового медичного страхування вУкраїні: необхідні заходи та їх оцінка (проф. В. Рудень)

Презентація керівника проекту др-а А. Малагардіса «Планування та системні компоненти соціального медичного страхування: покриття населення та пакет послуг» була присвячена тлумаченню головних категорій фінансування, розгляду переваг та недоліків медичного страхування, плануванню пакетів послуг та окремих послуг. Зокрема серед основних недоліків соціального медичного страхування були зазначені високі адміністративні витрати, проблема стримання цін на послуги та забезпечення обслуговування працівників сільського сектору виробництва та безробітних . Перевагами СМС є стабільність прибутків з наданих послуг, фінансові надходження у систему охорони здоров’я, підтримка прав пацієнта, забезпечення більш високого рівня автономії від урядових установ. Для того, щоб спланувати надання пакетів послуг необхідна наявність фінансових ресурсів, відповідні інфраструктура та рівень якості послуг.

Іншим важливим питанням, якого торкнувся Др. Малагардіс була оцінка вартості, фінансування та управління в сфері соціального медичного страхування. На думку доповідача, соціальне медичне страхування необхідно запроваджувати лише після оцінки витрат й визнання їх доступності – витрати є єдиними критеріями оцінки. Вартість СМС залежить від того, кого охоплює страхування, які види медичних послуг воно включає та яка вартіть різних складових послуг, що надаються.

Володимир Рудий у своїй презентації «Розвиток нормативно-правової бази щодо запровадження обов’язкового медичного страхуання в Україні: порівняння двох конфліктуючих парадигм» детально зупинився на наступних питаннях:

 • що таке медичне страхування;
 • таксономія ( класифікація) медичного страхування
 • порівняльна характеристика різних моделей обов’язкового медичного страхуання та досвід законотворчих змагань щодо спроб його запровадити в Україні

Доповідач дав коротке порівняння основних концептуальних відмінностей наявних в Україні законопроектів про обов’язкове медичне страхуання. Він розділив існуючі законопроекти на дві умовні групи. До першої В. Рулий відніс законопроекти, орієнтовані на модель соціального страхування. До другої – ті, що орієнтовані на модель обов’язкового цивільного страхуання.

На думку В. Рудого, при прийнятті в подальшому політичного рішення щодо запровадження в Україні системи обов’язкового медичного страхуання вибір має бути наданий саме моделі соціального медичного страхування, що базується на використанні одного потужного страхового фонду.

В робочих групах працювали над питанням: соціальне страхування чи національна система? Що найбільше підходить для України? Які механізми підходять для обох систем?


14-15 грудня 2005 року проведено третій модуль курсу навчання управлінців (адміністраторів) та менеджерів в системі охорони здоров’я України під назвою “Фінансовий менеджмент та облік витрат

У ході роботи модуля розглядались наступні питання:

 • Вступ до фінансового управління та обліку (Андрій Храбан)
 • Основні принципи фінансового та управлінського обліку в галузі охорони здоров‘я (Вальдемар Стило)
 • Огляд методологій обрахунку вартості та вибір обліку витрат (Ееро Ліннакко)
 • Фінансовий облік та облік витрат: архітектура та функції (Сергій Дяченко)
 • Роль УОЗ Харківської ОДА у підтримці запровадження комп‘ютеризованого фінансового обліку (Ніна Кузік)
 • Інформаційні технології та фінансовий облік на районному рівні (Золочів) (Галина Шмітько)
 • Роль УОЗ Житомирської ОДА у підтримці запровадження комп‘ютеризованого фінансового обліку (Ніна Слободенюк)
 • Інформаційні технології та фінансовий облік на районному рівні (Попільня) (Аделія Новожилова)
 • Досвід діагностичного центру у розрахунках собівартості медичних послуг (Ганна Костюк)

Робота в групах була присвячена визначенню основних аспектів обліку витрат та оцінці запровадження фінансового та обліку витрат в КП Попільнянська та Золочівська ЦРЛ.


13 грудня 2005 в рамках програми тренінгів проектом ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я» в україні спільно з НАДУ організовано семінар на тему «Управління змінами».

На розгляд учасників сесінару було винесено нступні питання:

 • Запровадження змін в системі охорони здоров‘я України (Др. Антоніс Малагардіс та Володимир Рудий)
 • Роль керівника та лідерство в теорії та практиці охорони здоров‘я (Марина Білинська)
 • Міжпрофесійні та міжорганізаційні групи у сфері охорони здоров‘я: розвиток та управління. Міжорганізаційна співпраця та розбудова коаліцій у сфері охорони здоров‘я (Пр. Іван Солоненко)
 • Запровадження змін: реструктуризація закладів охорони здоров‘я в Україні

7 грудня 2005 року проектом проведено третій модуль курсу дистанційного навчання на тему "Економічна діяльність новостворених закладів охорони здоров'я. Розподіл функцій між замовником та надавачем медичних послуг".

В режимі прямого ефіру відбулась відеодискусія між чотирьма науковими закладами України: Житомирським Діагностичним центром, Харківською медичною академією післядипломної освіти (ХМАПО), Київською медичною академією післядипломної освіти (КМАПО) та Акалемією державного управління при Президеті України (НАДУ).

В роботі конференції взяли участь: керівник проекту ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» Антоніс Малагардіс, заступник керівника проекту Ееро Ліннакко, український директор проекту Володимир Рудий, професор НАДУ І.М. Солоненко, професор КМАПО О.П. Мінцер, професор ХМАПО О.І. Сердюк, представники пілотних регіонів проекту К. Дякова, О.Гавва, В. Костюк та медичних закладів Харківщини та Житомирщини, журналісти видання «Медична газета» (Харків), «Пульс» (Житомир). «Ваше здоров’я» (Київ)


2 грудня 2005 року відбулось друге засідання Дорадчої інформаційної групи проекту. На порядок денний було винесено наступні питання:

 1. Доповідь PR еспертів проекту про підсумки третьої інформаційної кампанії проекту.
 2. Обговорення співпраці щодо пропагування можливостей реформування системи охорони здоров’я та його переваг, набутих у пілотних регіонах на завершальній стадії проекту ЄС: січень-травень 2006 р
 3. Конкурс для журналістів – підвищення обізнаності, професіоналізму та стимул для активного висвітлення реформування системи охорони здоров’я в Україні (оргкомітет, журі, положення про конкурс, призовий фонд тощо).

В роботі Дорадчої інформаційної групи взяли участь. І.Мовчан, Український освітній центр реформ, В.Полуня, Український освітній центр реформ , О.Мухіна, Телепрограма „Економічний вісник”, Л.Заброцький, портал „СвітЮА” , Л.Порохняк-Гановська ,газета/радіопрограма „Сімейний лікар+”, В.Мовчанюк, газета „Ваше здоров’я”, А.Леухіна, проект ЄС з розробки медичних стандартів в Україні , Л Батіг, проект ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні», Н. Лучшева, проект ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні»


17 – 18 листопада 2005 року проведено Другий модуль “Запровадження контрактних відносин в системі охороні здоров‘я” переривчастого очно-заочного курсу навчання адміністраторів і менеджерів системи охорони здоров‘я України.

У ході роботи модуля було представлено наступні презентації:

 • Нормативно-правова база для запровадження контрактних відносин в охороні здоров‘я (Володимир Рудий)
 • Запровадження контрактних відносин як механізм ефективного розподілу ресурсів та підвищення якості надання медичних послуг (Євгеній Орел)
 • Використання нових механізмів оплати за медичні послуги та індикаторів оцінки діяльності при запровадженні контрактних відносин в Україні. (Антоніс Малагардіс)
 • Досвід Країн Європейського Союзу в запровадження контрактних відносин в системі охорони здоров‘я. Приклад Польщі. (Збігнев Крол)
 • Роль управління охорони здоров‘я та Інформаційно-аналітичного центру Харківської ОДА в запровадженні контрактних відносин (Олександр Сердюк та Борис Борисенко)
 • Досвід Золочівського району в запровадженні контрактних відносин між провайдером та замовником (Олексій Гавва та Катерина Дякова)
 • Роль управління охорони здоров‘я (та Інформаційно-аналітичного центру) Житомирської ОДА в запровадженні контрактних відносин (Олександр Толстанов та Тетяна Ужегова)
 • Досвід Попільнянського району в запровадженні контрактних відносин між провайдером та замовником (Валерій Станіславчук та Володимир Костюк)

В робочих групах відпрацьовувались питання запровадження контрактних відносин з точок зору замовника і надавача медичних послуг, а також здійснювалась оцінка досвіду Золочівського і Попельнянського районів.


Дистанційне навчання прийшло на український ринок навчальних послуг декілька років тому, але вже зарекомендувало себе як ефективний спосіб передачі інформації та обміну думками.

9 листопада 2005 року проектом «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» проведено сеанс відеоконференції «Основні напрямки реформування охорони здоров’я в Україні та за кордоном» між Київською медичною академією післядипломної освіти ім П. Шупика (КМАПО), Харківською медичною академією післядипломної освіти (ХМАПО), Національною академією управління персоналом при Президенті України (НАПА) та Житомирським діагностичним центром.

Ця відеоконференція започаткувала 12 модульний курс дистанційного навчання, яке організовується в рамках діяльності проекту. Взагалом у двогодинній роботі конференції взяли участь близько 150 учасників з Києва, Харкова та Житомира. Серед них: керівник проекту «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» др. Антоніс Малагардіс, заступник керівника проекту Ееро Ліннако, Український директор проекту В. Рудий, професор НАПА І.М. Солоненко, професор КМАПО О.П. Мінцер, професор ХМАПО О.І. Сердюк, експерт з Польщі Збігнєв Крол, експерт з Франції Філіпп Еспаньол, головні лікарі районних лікарень Житомирської та Харківської областей.

Промови експертів проекту та представників трьох медичних наукових центрів стосувалися переваг автономності постачальників медичних послуг, розподілу функцій надавача та споживача медичних послуг, запровадження інформаційних технологій в медицині.

Конференція проходила в інтерактивному режимі. Після виступів доповідачів В.М. Рудого, О.І. Сердюка, Е. Ліннакко, О.П. Мінцера, І.М. Солоненка учаники задавали питання по темі відеоконференції.

13-14 жовтня, 2005 у Києві проведено перший модуль курсу навчання управлінців (адміністраторів) та менеджерів в системі охорони здоров’я України під назвою «Створення автономних закладів охорони здоров’я».

Відкриваючи новий навчальний курс, керівник проекту Др. Антоніс Малагардіс познайомив слухачів з завданням освітньої програми та основними темами, які будуть розглядатись у межах даного навчального курсу. Він наголосив на необхідності розбудови адміністративної структури у сфері ОЗ та зазначив важливіть посилення освітньoї політики в медицині. Основним завданням започаткованого навчального курсу і є створення такої політики.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Святослав Ханенко привітав учасників тренінгу та зауважив, що в Україні процес реформування медичної галузі проходить повільніше ніж того вимагає час, тому так важливо вивчити та ефективно використати закордонний досвід реформування, стараючись максимально уникнути помилок, допущених на цьому шляху іншими країнами.

Далі Др. Антоніс Малагардіс представив презентацію на тему «Стратегічне планування ефективного розміщення ресурсів та управління медичними послугами в Україні».

Експерт з Польщі Крістіна Чарнецька та експерт з Німеччини Бела Каунцінгер говорили про досвід ЄС у сфері автономізації постачальників медичних послуг

Питання автономізації медичних закладів, законодавчі та управлінські аспекти і інформаційне забезпечення закладів ОЗ були розглянуті у ході презентацій В.М. Рудого та С.О. Дяченка.

В. Грищук, В. Станіславчук, О.Сердюк, О.Гавва поінформували присутніх про хід виконання проекту в Житомирському та Харківському пілотних регіонах.

З метою презентації методів та інструментів запровадження контрактних відносин, заснування автономних закладів охорони здоров’я, представлення реального досвіту, напрацьованого в Золочівському районі Харківської та Попільнянському районі Житомирської областей та для залучення ЗМІ до більш активного висвітлення питань реформування у сфері охорони здоров’я, проект ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» у партнерстві з Українським освітнім центром реформ (УОЦР) 6 жовтня 2005 провів у Києві конференцію-тренінг для журналістів "Що необхідно зробити, щоб медичні кошти працювали ефективно".

Конференція складалася з трьох умовних блоків, в рамках яких були розглянуті наступні питання:

 • На скільки відсотків від потреб фінансується українська медицина
 • Яку частку у фінансуванні галузі охорони здоров’я становлять кошти центрального та місцевих бюджетів, сплати пацієнтів за надані медичні послуги
 • Чи зацікавлений медичний персонал в реформуванні галузі
 • Чи сформовано модель реформування системи охорони здоров’я і якою є роль пілотних регіонів у розробці цих моделей
 • Якими є правові засади реформування сфери фінансування та управління системою охорони здоров’я
 • Як можна контролювати якість медичних послуг
 • Які переваги надає автономізація медичних закладів
 • Хто може виступати у якості замовника та надавача медичних послуг
 • Які додаткові резерви у фінансуванні відшукали пілотні регіони під час запровадження реформи в системі охорони здоров’я
 • Роль ЗМІ у формуванні громадської думки щодо інновацій у сфері охорони здоров’я

В роботі конференції взяли участь перший заступник міністра охорони здоров’я України С.М. Ханенко, керівник проекту Антоніс Малагардіс, український директор проекту В. Рудий, експерти проекту Любов Батіг та Наталія Лучшева та понад семидесяти журналістів з 26 областей України.

Звертаючись до журналістів, Святослав Ханенко наголосив, що ЗМІ повинні виступати партнерами у спільній роботі на шляху проведення рефоми у сфері охорони здоров’я. Він дав характеристику сучасному стану вітчизняної медицини та познайомив присутніх з подальшими кроками Міністерства охорони здоров’я щодо реформи галузі.


23-25 вересня 2005 року в ГК "Ялта-інтурист" (м.Ялта) відбулася конференція на тему "Автономізація медичних послуг та запровадження контрактних відносин - головні складові реформи системи охорони здоров'я в Україні".

Метою конференції було представити концепції, інструментарій та практичні методи запровадження контрактних відносин та заснування автономних закладів охорони здоров'я і, як конкретні приклади, розгдянути досвід пілотних регіонів проекту.

В роботі Конференції взяли участь С.М. Ханенко, заступник міністра охорони здоров'я України, Підгорна Людмила Михайлівна, заступник начальника відділу розвитку охорони здоров'я, медичного страхування, ліцензування, акредитації та метрології Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин, Григорович Василь Романович, начальник відділу розвитку охорони здоров'я, медичного страхування, ліцензування, акредитації та метрології Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин, Надутий Костянтин Олександрович, заступник Директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню, Парій Валентин Дмитрович, головний лікар КП ЖОМКДЦ, Мусій Олег Степанович, голова Громадської колегії при Міністрові охорони здоров'я України, Толстанов Олександр Костянтинович начальник УОЗ Житомирської обласної державної адміністрації, Сердюк Олександр Іванович, перший заступник начальника управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, представників всіх обласних управлінь охорони здоров'я та представники пілотних районів проекту ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні", міжнародні та місцеві експерти проекту.

У ході конференції керівник проекту Др Антоніс Малагардіс представив презентацію на тему "Стратегічне планування як інструмент ефективного управління системою медичного обслуговування в Україні". Презентція складалася з наступних блоків:

 • закордонні уроки щодо фінансування, збирання ресурсів та страхування;
 • уроки з українських пілотних регіонів;
 • складові стратегічного плану: принципи та інструменти;
 • поширення досвіду пілотних регіонів як найвищий пріоритет

Про нормативно-правові та адміністративні аспекти автономізації постачальників медичних послуг та запровадження контрактних відносин в сфері ОЗ в Україні розповів український директор проекту Володимир Рудий .

Він зазначив, що пусковими механізмами, що забезпечують підвищення ефективності розподілу ресурсів та забезпечують контроль за витратами з паралельним рухом до постійного підвищення якості медичних послуг є автономізація постачальників медичних послуг та запровадження стратегічних закупівель цих послуг. Саме відсутність цих двох компонентів відрізняє використовувану поки що в системі медичного обслуговування України командно-адміністративну модель управління та фінансування від більш гнучкої, прозорої, справедливої та ефективної контрактної моделі управління й фінансування, що застосовується в системах медичного обслуговування європейських країн незалежно від того яким чином (за рахунок загального оподаткування чи соціального медичного страхування) ці системи фінансуються

Продовжив тему контрактування доцент НаУКМА Євгеній Орел.

У своїй доповіді він дав визначення поняттю "контракт в системі охорони здоров'я", означив сторони контракту, структуру контракту та форми оплати за виконання контрактних умов. Крім того, доповідач розповів про застосування контрактів в Польщі, Естонії, Німеччині, Чехії, Румунії та Росії.

Професор Дніпропетровської державної медичної академії Валерія Лехан поінформувала присутніх про нові механізми оплати медичних послуг та умови їх запровадження.

Про хід реалізації проекту в пілотних регіонах доповіли п.Олександр Сердюк, п. Валентин Парій та п. Олександр Толстанов в рамках презентацій під назвою "Правові засади та процес прийняття рішень на шляху до реформи"

Головні лікарі КП Попільнянська ЦРЛ та Золочівська ЦРЛ В. Станіславчук та О. Гава ділились досвідом автономізації закладів охорони здоров'я та запровадження контрактних відносин в Попельнянському та Золочівському районах.

Проблеми визначення вартості медичних послуг була присвячена презентація

п. Ееро Ліннакко. Експерт пояснив, що таке бухгалтерський облік та облік витрат та у чому полягає відмінність між ними. Крім того, в рамках презентації, було пояснено як обчислювати собівартість медичних послуг.

Потреба заміни паперової технології ведення документообігу на електронну з використанням комп'ютерного обладнання стає особливо важливою при запровадженні нових фінансових та адміністративних механізмів у роботі медичних закладів. Генеральний директор ТОВ "CIET" Сергій Дяченко розповів про роль інформаційного забезпечення контрактування, обчислення вартості медичних послуг та формування звітності та про те, як Проект ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні" розробляє та впроваджує комп'ютерні інформаційні системи для пілотних регіонів.

За підсумками Конференція учасники прийняли Декларацію, в якій константували причини незадовільного стану справ у системі охорони здоров'я в Україні та закликали Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів, які дозволять започаткувати поступові позитивні зміни у системі медичного обслуговування, зроблять процес цих змін реальним й незворотнім.


Ми, начальники управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, провідні фахівці з питань економіки, управління та фінансування охорони здоров'я, обговоривши стан справ у системі охорони здоров'я України,

заслухавши доповіді експертів Проекту Європейського Союзу "Фінансування та управління в сфері охорони здоров'я в Україні" стосовно досвіду реформування систем охорони здоров'я в інших країнах Європейського регіону, нормативно-правових та адміністративних аспектів автономізації постачальників медичних послуг і запровадження контрактних відносин в секторі охорони здоров'я в Україні, а також доповіді представників регіонів України, що беруть участь у реалізації зазначеного Проекту ЄС з метою практичного відпрацювання нових технологій фінансування та управління в секторі медичного обслуговування, про досвід впровадження зазначених технологій,

констатуємо наступне:

1. Однією з основних причин незадовільного стану справ у системі охорони здоров'я в Україні, що, серед іншого, характеризується низькою якістю та зменшенням доступності медичного обслуговування для населення, низьким рівнем оплати праці медичних працівників, значним поширенням тіньової оплати послуг у секторі охорони здоров'я тощо, є хронічний дефіцит фінансування.

2. Разом з тим, не менш важливе значення в спричиненні цих проблем системи охорони здоров'я України мають недостатньо ефективні розподіл та використання наявних ресурсів і контроль за витратами.

3. Такий стан справ консервується та дедалі ускладнюється командно-адміністративною моделлю фінансування та управління галуззю, відсутністю чіткого поділу функцій між платниками та постачальниками медичних послуг, відсутністю як в одних, так і в інших відповідних стимулів до забезпечення ефективного використання ресурсів і підвищення якості медичного обслуговування населення.

4. Особливого значення запровадження управлінських стратегій, спрямованих на забезпечення ефективного розподілу ресурсів та контролю за витратами у системі охорони здоров'я, набуває в умовах дефіциту її фінансування.

У зв'язку з цим,

беручи до уваги цінності, на яких будуються системи охорони здоров'я в Європейському регіоні, принципи управління процесом їх реформування, проголошені Люблянською хартією з реформування систем охорони здоров'я в Європі, та стратегічні євроінтеграційні наміри України,

враховуючи те, якого великого значення в справі реформування систем охорони здоров'я, підвищення якості медичної допомоги і раціоналізації використання ресурсів у цій сфері Всесвітня організація охорони здоров'я, інші універсальні та європейські міжнародні організації надають автономізації постачальників медичних послуг та запровадженню договірних відносин між платниками та постачальниками медичних послуг,

маючи за мету сприяти започаткуванню поступового переходу від командно-адміністративної моделі фінансування та управління охороною здоров'я до більш ефективної та прозорої, орієнтованої на реальні потреби пацієнтів контрактної моделі фінансування та управління галуззю, з а к л и к а є м о:

1. Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вважати необхідність підвищення рівня управлінської та фінансової автономії медичних закладів та інших постачальників медичних послуг і запровадження договірних відносин між платниками та постачальниками медичних послуг основними стратегіями, на яких має ґрунтуватися подальша реформа системи охорони здоров'я в Україні.

2. Кабінет Міністрів України, місцеві ради усіх рівнів, місцеві державні адміністрації в межах відповідної компетенції та в рамках чинного законодавства:

 • забезпечити оптимізацію мережі державних і комунальних медичних закладів з метою приведення її у відповідність до реальних медичних потреб населення;
 • максимально сприяти прийняттю належних рішень щодо реорганізації медичних закладів, що мають статус бюджетних установ, у державні казенні та комунальні некомерційні підприємства;
 • забезпечити запровадження системи державних закупівель медичних послуг в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою з використанням правових можливостей, наданих Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";
 • сприяти медичним працівникам - фізичним особам, які виявили бажання займатися приватною медичною практикою на основі офіційно отриманої в установленому порядку ліцензії та працювати на умовах договорів про державну закупівлю медичних послуг для потреб населення, в отриманні відповідних приміщень, в тому числі за рахунок взяття в оренду приміщень комунальних закладів охорони здоров'я, що не використовуються зазначеними закладами;
 • вжити заходів щодо забезпечення постійного, ефективного й адекватного інформування населення про цілі та очікувані результати заснованої на зазначених вище змінах реформи системи охорони здоров'я;

3. Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України та Міністерство охорони здоров'я України при необхідності з залученням інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з метою сприяння якомога швидкому та ефективному вирішенню питань про підвищення рівня управлінської та фінансової автономії публічних медичних закладів та запровадження державних контрактних закупівель медичних послуг, створення умов для постійного вдосконалення практики таких державних закупівель у максимально стислі строки забезпечити вжиття заходів щодо:

 • розробки та поширення на місцях відповідних інструктивно-методичних матеріалів з роз'ясненнями, що стосуються умов і порядку здійснення процедур, пов'язаних із зміною господарсько-правового статусу державних і комунальних медичних закладів, укладення договорів про державні закупівлі медичних послуг та використання нових, орієнтованих на врахування обсягу та якості діяльності постачальників медичних послуг методів оплати;
 • розробки та затвердження примірних статутів державних (комунальних) медичних закладів із статусом казенного (некомерційного) підприємства;
 • розробки та затвердження типових (або примірних) договорів про державну закупівлю медичних послуг в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою на рівні первинної, стаціонарної, спеціалізованої амбулаторної та швидкої й невідкладної допомоги;
 • прискорення розробки та затвердження єдиних державних тарифів на медичні послуги, що підлягають закупівлі за державні кошти в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою, а також єдиної уніфікованої методики оцінки вартості медичних послуг;
 • більш досконалого врегулювання проблеми визначення пакету державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою;
 • створення єдиного медичного інформаційного простору на національному та регіональному рівнях і запровадження в практичну діяльність медичних закладів та органів управління охороною здоров'я відповідних інформаційних технологій, здатних забезпечити технічну підтримку їх діяльності в рамках нової контрактної моделі фінансування та управління, а також сприяти реалізації законного права громадян на доступ до їх персональної медичної інформації та даних про стан громадського здоров'я.

4. Міністерство охорони здоров'я України - організувати підготовку сучасних управлінських кадрів, здатних забезпечити здійснення зазначених вище перетворень у системі охорони здоров'я та управління нею на всіх рівнях в нових умовах господарювання.

5. Міністерство охорони здоров'я та Держспоживстандарт України у межах відповідної компетенції:

 • прискорити вирішення питання про розробку, затвердження й запровадження в практику уніфікованого державного класифікатора медичних послуг (процедур);
 • забезпечити постійне вдосконалення уніфікованих клінічних протоколів та стандартів якості медичних послуг, що надаються населенню, враховуючи необхідність використання при цьому принципів доказової медицини.

6. Верховну Раду України:

 • внести відповідні зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я, спрямовані на:

а) сприяння раціоналізації використання медичних послуг та встановлення пріоритету первинної медико-санітарної допомоги і ролі сімейного лікаря/лікаря загальної практики в організації медичного обслуговування населення;

б) створення правових умов для можливого використання при наймі медичного персоналу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я контрактної форми трудового договору;

 • внести відповідні зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", спрямовані на чітке та однозначне врегулювання можливості визнання неприбутковими організаціями некомерційних підприємств, основною діяльністю яких є надання безоплатних медичних послуг населенню в рамках договорів про державну закупівлю зазначених послуг, та віднесення доходів цих суб'єктів, отриманих внаслідок надання вказаних послуг, до числа таких, що звільняються від оподаткування податком з прибутку підприємств;
 • у якомога більш стислі строки повернутися до питання про необхідність розгляду й прийняття закону про соціальне медичне страхування та його поступового введення в дію;
 • з метою забезпечення можливості більш ефективного об'єднання фінансових ресурсів і ризиків населення до запровадження в Україні соціального медичного страхування внести зміни до Бюджетного кодексу України, спрямовані на:

а) об'єднання переважної більшості бюджетних ресурсів системи охорони здоров'я на регіональному рівні та передачу функції фінансування первинної та вторинної медичної допомоги до компетенції бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

б) створення механізму забезпечення взаєморозрахунків між місцевими бюджетами за надання медичної допомоги громадянам, які не проживають постійно на території, за рахунок бюджетних коштів якої було надано таку медичну допомогу;

 • прискорити опрацювання й прийняття проекту закону України про організацію медичного обслуговування та медичні заклади.

Учасники конференції переконані, що запропоновані в цій Декларації заходи дозволять започаткувати поступові позитивні зміни у системі медичного обслуговування, зроблять процес цих змін реальним й незворотнім, і будуть підтримані органами державної влади й місцевого самоврядування, медичною громадськістю та всім українським суспільством в інтересах здоров'я нинішнього та майбутніх поколінь.


СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ ТА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ
Др. Антоніс Малагардіс

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ АВТОНОМІЗАЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ
Володимир Рудий,

ОБЧИСЛЕННЯ СОБІВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Ееро Ліннакко,

НОВІ МЕХАНІЗМИ ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Лехан В.М.,

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН - ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Євгеній Орел, канд. екон. наук, доцент, НаУКМА


5 жовтня 2005 року з 14:00 до 15.00 в режимі on-line було проведено комп'ютерне тестування для відбору кандидатів на участь у переривчастому очно-заочному курсі навчання адміністраторів та менеджерів системи охорони здоров'я України, що здійснюватиметься в рамках Проекту ЄС "Фінансування та управління в сфері охорони здоров'я в Україні" у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України, Національним Університетом "Києво-Могилянська Академія" (НаУКМА), Київською медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (КМАПО) та Національною академією державного управління при Президенті України (НАДУ).

Таке тестування проводилсь в Україні вперше, завдяки програмному забезпенню для комп'ютерного тестування, що надало можливість учасникам в різних містах України одночасово увійти до мережі Internet та відповіти на питання тесту, та яке було розроблене кафедрою медичної інформатики КМАПО ім. П.Л. Шупика.

За результатами проведеного тесту відібрано 20 кандидатів, які отримали найвищу кількість балів і стануть слухачами зазначеного вище навчального курсу разом з представниками МОЗ України, міністром охорони здоров'я АР Крим, начальниками управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації та управління охорони здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації.


З 26 червня по 3 липня в рамках виконання проекту організовано навчальний тур до Румунії. Метою поїздки було вивчення досвіду Румунії щодо реформи сфери охорони здоров'я.

Участь в навчанні взяли 11 осіб : Шкорботун Меланія Кирилівна, Міністерство охорони здоров'я України, Ковальчук Олександр Петрович, Міністерство охорони здоров'я України, Грищук Валентина Олегівна, Житомирський обласний відділ охорони здоров'я, Станіславчук Валерій Антонович, гловний лікар Попільнянської ЦРЛ, Костюк Володимир Васильович, голова Попільнянського районного відділу охорони здоров'я. Гавва Олексій Володимирович, головний лікар Золочівської райлнної ліккарні, Сердюк Олександр Іванович, перший заступник начальника відділу охорони здоров'я Харківської області, Ващенок Вадим Володимирович, комітет соціальної політики, Мінцер Озар Петрович, координатор Проекту з КМАПО, Антоніс Малагардіс, керівник проекту ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні", Мандула Роман Михайловивич, Міністерство охорони здоров'я України

Програма навчання була дуже насиченою, учасники мали змогу розглянути всі аспекти фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Румунії, прослідкувати шлях запровадження медичного страхування від причин, що спонукали Румунію вдатись до такого кроку до конкретних результатів сьогодні.

В ході навчального туру увазі учасників було запропоновано наступні теми:

 • запровадження соціального медичного страхування у Румунії;
 • завдання, що стояли перед Міністерством охорони здоров'я щодо створення системи медичного стахування населення;
 • автономія надавачів медичних послуг;
 • фінансове планування у системі охорони здоров'я; механізм відшкодування; об'єм послуг, що надаються за контрактом, моніторинг виконання контракту;
 • роль районних віддів охорони здорв'я у плануванні послуг, фінансовому плануванні, визначенні людських ресурсів та небхідного обладнання;
 • реформа охорони здоров'я
 • перехід від системи, що базувалась на податках до системи соціального страхування, заснованої на принципах плюраризма;
 • законодавчий супровід реформи;
 • організація і менеджмент у системі соціального медичного страхування;
 • система управління інформацією, звітність та моніторинг;
 • головні елементи контракту на надання медичних послуг;
 • презентація Плану дій;

Як найважливіші та такі, що будуть використані у подальшій роботі, учасники тренінгу визначили наступні теми:

 • розробка та прийняття законодавчих актів. Внесення змін до цих актів відповідно до розвитку страхової медицини та практичне використання цих актів;
 • організація медичного страхування у Румунії на всіх рівнях. Організація первинної медико-санітарної допомоги у Румунії;
 • оплата послуг згідно з системою КСЛ та запрвадження цих систем у Румунії;
 • показники якості, фінансові механізми;
 • структура національного бюджету медичного страхування;
 • медичні стандарти;
 • контрактування. Методи оплати на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги. Переваги контрактування;
 • відносини між постачальником та споживачем медичних послуг на регіональному рівні;
 • запровадження ІТ технологій.

Учасники навчального туру відзначили важливість всіх тем, що обговорювались та високий викладу матеріалу і виразили палке бажання продовжувати діалог з румунськими колегами.


З 3 по 11 липня 2005 р на базі Ягеллонського університету (Краків, Польща) проектом було проведене навчання з фінансування та управління у сфері охорони здоров'я (Літня школа).

Учасниками зазначеної Літньої Школи були 14 осіб з числа тих, які пройшли модульний курс підготовки для інструкторів-викладачів, що проводився Проектом у співпраці з Київською медичною академією післядипломної освіти (КМАПО), і по закінченні зазначеного курсу успішно здали відповідний іспит. До складу навчальної групи увійшли представники Міністерства охорони здоров'я України (2 особи), Київської медичної академії післядипломної освіти (3 особи), Київського Національного медичного університету ім. Академіка О. Богомольця (2 особи), Дніпропетровської державної медичної академії (2 особи), Українського Інституту громадського здоров'я (1 особа), Житомирського базового медичного коледжу (1 особа), а також 2 особи, що були рекомендовані для проходження зазначеного курсу підготовки інструкторів-викладачів з питань фінансування та управління в сфері охорони здоров'я кафедрою управління охороною здоров'я Національної академії державного управління (НАДУ) при Президентові України як учасники магістерської програми з управління охороною здоров'я НАДУ (ці 2 особи представляли відповідно конкретні медичні заклади Ємільчинського району Житомирської області та паралельної медичної служби, підпорядкованої Українській залізниці. Очолював зазначену навчальну групу Український директор Проекту ЄС "Фінансування та управління в сфері охорони здоров'я в Україні" Володимир Рудий.

Навчальною програмою було охоплено широкий спектр різноманітних тем, в рамках яких учасників групи було ознайомлено з:

 • структурою та особливостями законодавчого регулювання організації системи охорони здоров'я та захисту прав пацієнтів у Польщі;
 • основами фінансування та контрактування медичних послуг, розробкою планів охорони здоров'я населення в Польщі, позитивним і негативним досвідом у цих питаннях;
 • організацією та правовим регулюванням національної системи обов'язкового медичного страхування;
 • основами організації та метою створення й функціонування реєстру медичних закладів;
 • особливостями та досвідом діяльності публічних та не публічних лікарень;
 • прикладами використання публічно-приватного партнерства та аутсорсінгу в сфері медичного обслуговування;
 • принципами організації первинної медичної допомоги, створення та подальшого розвитку інституту сімейного лікаря, здійснення приватної медичної практики;
 • організацією моніторингу якості, акредитації та сертифікації постачальників медичних послуг;
 • системою навчання керівників охорони здоров'я та роллю й місцем громадської асоціації менеджерів охорони здоров'я у процесі реформи системи медичного обслуговування;
 • узагальненим досвідом органів місцевого самоврядування Польщі в процесі реформи системи медичного обслуговування та прикладами ролі й місця муніципальної влади у процесі планування та управління вказаною системою.

У ході роботи Літньої Школи на розгляд слухачів було запропоновано актуальні й важливі теми, що потребують уваги у процесі здійснення подальшої реформи у системі охорони здоров'я України і можуть бути використані в процесі навчання студентів, менеджерів, медичних працівників в Україні. Особливо учасниками Школи було відзначено актуальність та високий рівень підготовки та викладення тем, пов'язаних з викладенням законодавчих основ регулювання системи охорони здоров'я та захисту прав пацієнтів, фінансування та контрактування медичних послуг, запровадження нових методів оплати медичних послуг, організації медичного страхування, діяльності та розвитку інституту сімейного лікаря та публічних і непублічних лікарень, приватизації та децентралізації у системі охорони здоров'я, контролю якості медичних послуг, акредитації та сертифікації постачальників медичних послуг, підготовки менеджерів для системи охорони здоров'я.

Учасниками Школи за підсумками навчального курсу також було заповнено відповідні анкети з пропозиціями щодо плану діяльності задля підтримки реформи системи охорони здоров'я, наданими на підставі аналізу уроків Польщі. З врахуванням зазначених пропозицій сформовано узагальнену оцінку найбільш важливих уроків Польщі, їх переваг та недоліків. Найбільш важливими уроками Польщі учасники Школи визначили:

 • запровадження соціального медичного страхування;
 • запровадження контрактів на закупівлю медичних послуг;
 • автономізацію постачальників медичних послуг (створення автономних публічних медичних закладів і функціональна приватизація первинної та спеціалізованої амбулаторної допомоги);
 • створення й постійне вдосконалення інституту сімейного лікаря;
 • розділення фінансування первинної, стаціонарної та спеціалізованої амбулаторної допомоги і запровадження нових методів оплати постачальників послуг;
 • створення національної системи моніторингу якості та акредитації й сертифікації медичних закладів;
 • підготовку менеджерів охорони здоров'я та досвід громадської діяльності неурядових організацій менеджерів охорони здоров'я;
 • законодавче забезпечення створення ефективної системи захисту прав пацієнта та сприяння орієнтованості системи медичного обслуговування на дотримання прав пацієнта і його інтересів.


Нещодавно у видавництві "Сфера" (м. Київ) вийшла друком книга українського директора проекту ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні" В.М. Рудого "Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров'я в Україні". В монографії на основі універсальних та європейських міжнародно-правових актів і рекомендацій міжнародних організацій розкрито змістправа людини на охорону здоров'я . Описано індивідуальний та соціальний аспекти цього права, основні прийняті в сучасному цивілізованому суспільстві принципи політики охорони здоров'я, механізми державного регулювання та функції законодавства в зазначеній сфері. З метою оцінки відповідності визнаним міжнародною спільнотою принципам проаналізовано визначені законодавством України зміст права громадян на охорону здоров'я та підходи до формування та реалізації політики охорони здоров'я. представлено загальний огляд , оцінку структури і змістуучасного медико-санітарного законодавства України як інструменту державного регулювання в системі охорони здоров'я. Враховуючи критичне значення для реформи галузі, особливу увагу приділено аналізу проблем законодавчого регулювання організаційної структури національної системи охорони здоров'я та управління нею, а також пробем законодавчого регулювання фінансових і економічних відносин в цій системі. Викладено ряд обгрунтованих автором пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства україни з метою сприяння здійсненню реформи національної системи охорони здоров'я, що передбачає запровадженя в практику сучасних стратегій контролю за витратами, розподілу ресурсів та забезпечення якості в секторі медичного обслуговування, ефективність яких доведена досвідом більшості європейських держав, та перехід від чинної інтегрованої командно-адміністративної до більш ефективної та результативної контрактної моделі управління та фінансування в системі охорони здоров'я, що базується на пинципах чіткого розділення функцій платника та постачальника медичних послуг, запровадження договірних відносин між ними на основі моделі державних стратегічних закупівель медичних полслуг і підвищенні рівня управлінської та господарської автономії постачальників медичних послуг.

Зазначене наукове видання розраховане на плітиків, управлінців національного та місцевого рівнів, менеджерів системи охорони здоров'я., науковців, студентів та аспірантів, які вивчають проблеми організації та управління охорони здоров'я та законодавства у зазначеній сфері. Книга також може бути корисною для всіх, хто цікавиться реформою системи охорони здоров'я в Україні.