Здоров'я людини є неоціненним капіталом, товаром тривалого вжитку, що передаєтся у спадок, однак, на жаль, з часом "розтрачується". Здоров'я – категорія невіддільна від самої людини, тому особливо важко встановити йому ціну. Проблемі визначення вартості медичних послуг був присвячений дводенний семінар на тему "Визначення вартості медичних послуг", який проводив у Києві 28-29 вересня 2004 року Проект ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні".

У роботі семінару взяли участь представники Міністерства охорони здоров'я, міжнародні експерти з Польщі, Фінляндії, медичні адміністратори, науковці, журналісти.

У ході роботи семінару були представлені наступні презентації:

  • "Як купувати здоров'я"
  • "Порівняльний аналіз систем оплати послуг: лікування гострих захворювань"
  • "Досвід деяких країн з оплатою за випадок надання медичної допомоги"
  • "Методи калькуляції та інформаційнї потреби калькуляції собівартості у сфері охорони здоров"я
  • "Методи визначення витрат надавачів медичних послуг в Україні
  • "Порівняльний аналіз систем оплати амбулаторного лікування"
  • "Практичне використання системи оплати за випадок захворювання у ліканях. Інформаційні системи. Коди для хвороб та процедур"

Промовці дали пояснення, що таке економіка сектору охорони здоров'я, які чинники впливають на її стан, а також які завдання стоять перед менеджментом сфери, як правильно побудувати цикл управлінських рішень, як використовувати поточні та нові моделі управління у сфері охорони здоров'я . На думку експертів стандартні ринкові механізми не можуть бути використані у сфері охорони здоров'я. Тому важливо врахувати закордонний досвід, зважаючи на специфіку національної системи.

Також протягом роботи семінару порушувались питання обчислення собівартості медичних послуг та використання інформаційних систем у роботі медичних закладів.