Заснована в 1947, GVG є асоціацією організацій і осіб, що внесли активний вклад у формування системи соціального захисту в Німеччині. Наша мета полягає в тому, щоб гарантувати всім членам суспільства доступ до ліберальної й плюралістичної системи соціального захисту, що забезпечує гарне якісне і кількісне покриття основних життєвих ризиків.

Майбутнє пенсій за старістю, охорони здоров'я й інших областей соціального захисту є сьогодні предметом обговорення в багатьох країнах. Хоча системи соціального захисту в різних країнах можуть відрізнятися, проблеми, з якими прийдеться зіштовхнутися, й діапазон запропонованих рішень подібні: сплата податків при одержанні зарплати чи фундируване фінансування; універсальне й обов'язкове страхування чи добровільне покриття; регульована охорона здоров'я чи надання безкоштовних послуг. Виконуючи ролі політичного форуму й консультативного органа, GVG відображає відкритість підходу й багатий досвід його практичного застосування, що характеризують членів асоціації, при чому системи сплати податків при одержанні зарплати працюють паралельно з фундируваними системами, а встановлені законом системи обов'язкового страхування працюють поруч із приватними страховими компаніями й провайдерами трудових пенсій. Оскільки усі вони розділяють ті самі основні принципи солідарності, взаємодоповнюваності й різноманітності, вони здатні об'єднатися для забезпечення гнучкого, але цілісного покриття.

Будучи зареєстроване як товариство, GVG - безприбуткова організація.

GVG зацікавлена усіма проблемами соціального забезпечення в самому широкому змісті цього поняття. Цілі GVG:

 • надавати професійні рекомендації й свою обізнану думку на всіх стадіях процесів реформи (аналіз статусу кво, визначення альтернативних видів реформ і впровадження реформ) на національному, європейському і міжнародному рівнях;
 • зв'язувати дослідження, політику й практику;
 • проводити зв'язані з практикою науково-дослідні проекти;
 • привертати увагу й забезпечувати інформацією щодо відносин і взаємного впливу між економікою країни й її соціальною системою;
 • робити результати роботи організації максимально доступними для взаємної вигоди.

В останні десять років GVG усе частіше залучається до міжнародних проектів.

Подібно роботі на національному рівні, міжнародні проекти GVG засновані на експертній оцінці висококваліфікованих І досвідчених експертів організацій-членів асоціації, а також шанованих практиків у сфері соціального захисту та експертІв-науковців з Німеччини й інших країн.

GVG - визнаний І шанований партнер проектів, що проводяться у різних частинах земної кулі, який підтримує місцеві проектні утворення в безлічі країн. GVG має представницький офіс у Брюсселі і кілька тимчасових офісів (Москва, Баку, Вільнюс, Любляна, Бухарест, Таллінн і т.д.). Це полегшує підписання й обслуговування контактів і обмін інформацією, а також являє собою гарну основу для наших майбутніх міжнародних дій у сфері консалтингу.

GVG була активно залучена до процесу реформування систем соціального забезпечення в цілому й систем охорони здоров'я зокрема в Центральній, Східній і Південно-Східній Європі, а також в Азії, Південній Америці й Африці, займаючись інституційною реформою, організаційною й управлінською реорганізацією в сферах охорони здоров'я, соціального забезпечення й соціального захисту, схем пенсій за старістю, охорони здоров'я й безпеки на роботі, соціального забезпечення, соціальної допомоги й соціальної включеності, рівних можливостей, діалогу ринку праці й соціальних партнерів.

GVG надає консультаційні послуги, що стосуються інституційних аспектів, на макро-рівні, а також організаційних і управлінських - на мікро-рівні.

Завдяки великому досвіду GVG в області менеджменту проектів, GVG - одна з новітніх організацій, покликаних перетворити стратегії згоди на більш визначені проектні рішення. Крім планування проектів, GVG володіє великим досвідом у всіх інших відповідних аспектах менеджменту проектів, наприклад у моніторингу й оцінці їхньої ефективності.


Консультанти ЕРОS у сфері охорони здоров'я

ЕРОS був заснований спільно Університетом Witten/Herdecke i GOPA-Consultants у 1985 році й перейняв усебічний досвід і уміння його засновників. Будучи компанією, завіреною І8О 9001, і ексклюзивним партнером Об'єднаної Комісії Міжнародної Акредитації, ЕР08 зосереджується на підході, орієнтованому на клієнта, що бере до уваги потреби й необхідності сучасних систем охорони здоров'я в динамічному оточенні.

З огляду на основні послуги, експертиза ЕРОS у секторі охорони здоров'я охоплює, крім всього іншого, наступне:

Політика охорони здоров'я й законодавство

 • Програми реформ із метою розвитку й підтримки охорони здоров'я
 • Децентралізація, приватизація й концепції посилення виконавчих організацій
 • Фінансування охорони здоров'я, включаючи системи медичного страхування й альтернативні моделі
 • Системи оплати й інвестиційні програми
 • Розвиток стандартів медичного й лікарняного обслуговування, а також процедури ліцензування установ охорони здоров'я

  Профілактична й первинна охорона здоров'я

 • Посилення первинної охорони здоров'я
 • Доступність ліків і основних препаратів
 • Просвітницька діяльність у сфері здоров'я, гігієни, харчування
 • Турбота про літніх людей і програми для інвалідів
 • Обслуговування, орієнтоване на пацієнта, й програми суспільного здоров'я

Стратегічний розвиток установ охорони здоров'я

 • Цілеспрямоване планування
 • Загальні й галузеві стратегії
 • Мережні системи медичного обслуговування
 • Позиціонування ринку й еталонне тестування
 • Юридичний статутний розвиток (включаючи приватизацію)

  Керування доходами/витратами й фінансування

 • Керування доходами й витратами
 • Ведення сервісної звітності
 • Аналіз рентабельності й оптимізація
 • Альтернативне фінансування й системи оплати

Консультування й допомога в сфері інформаційних технологій

 • Стратегічне планування й проектні схеми
 • Проектування й програмування баз даних
 • Програмування Інтернет-додатків
 • Адміністрування мережі й баз даних
 • Навчання в сфері інформаційних технологій

ЕРОS успішно завершив проекти в більш ніж 50 країнах по всьому світі, у такий спосіб продемонструвавши й довівши здатність керувати великомасштабними технічними програмами допомоги, забезпечувати ефективну підтримку й залучати численних різнопрофільних експертів.

нагору


Група СІI

Група СІI - міжнародна консультаційна фірма вищого виконавчого рівня, що пропонує послуги в області консалтинга, проміжного керування й інвестування. Крім цієї функціональної спеціалізації група СII концентрується на постачанні цих послуг галузям переробної промисловості - насамперед хімічній промисловості й провайдерам послуг, що входять у її інфраструктуру, паперовій промисловості, фармацевтичній промисловості й енергетичному сектору.

У новому економічному контексті СII зосереджується на біотехнології й електронній комерції, що також включає розвиток інтернет-стратегій для впливових компаній, які прагнуть полишити застарілі економічні системи, а також підтримку й підживлення інтернет-проектів на стадії запуску.

СІI прагне підтримувати найвищі професійні стандарти при обслуговуванні своїх клієнтів. Це прагнення формувало цінності й професійні методи компанії протягом усього періоду, починаючи з моменту її заснування в 90-их.

СII прагне послідовно досягати тривалого й відчутного ефекту, що веде до дуже тісних, тривалих відносин із клієнтами.

Працюючи таким чином, СII прагне створювати стимулююче й вимогливе середовище для роботи, що на ранніх етапах мотивує професійний штат і продовжує й далі підтримувати цю мотивацію. Цей підхід дозволяє групі СІI залучати й утримувати унікальних професіоналів, здатних відповідати високій якості послуг, що надаються СII.

СII - всесвітня компанія.

Лроекти СII, розташовані в Німеччині і Західній Європі, координуються й підтримуються головним бюро в Берліні. Роботою в Східній Європі і Південній Африці керують офіси у Варшаві й Києві. СII додатково використовує контактний офіс у Вашингтоні, округ Колумбія.

Група СІІ в даний час відкриває іноземне відділення в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, Оманський султанат.

Штат СII і партнерської групи відбиває розмаїтість областей, у яких ми працюємо.

Група СІІ безупинно збільшує кількість професіоналів і чисельність штату підтримки, починаючи із самого свого заснування на початку 90-их. Усі партнери й менеджери мають кілька років досвіду роботи з такими компаніями, як МсKinsey & Соmpаnу, А. Т. Кеаrneу, Вооz-Аllen & Hamilton і Roland Berger & Partner.

Група СII ґрунтується на гладкій ієрархічній структурі, підтримує ефективні сполучні зв'язки, котрі дозволяють фірмі реагувати на ситуацію швидко й ефективно. Клієнти, таким чином, можуть також бути упевнені в тім, що на кожнім рівні організації вони мають справу з кваліфікованими професіоналами, які наділені повноваженнями приймати необхідні рішення.

СII безупинно зміцнює здатність своїх працівників швидко виявляти проблеми в складних ситуаціях і на ранніх стадіях зосереджувати свої зусилля на реальних рішеннях. Був розроблений процес безперервної оцінки й навчання, що дозволяє ще більше поліпшити роботу професіоналів.

СII планує й далі розширювати склад професіоналів, з яких формуються компетентні команди, так, щоб кожна команда якомога більше підходила для вирішення будь-якої даної задачі.

Група СII вимірює свій успіх успіхом своїх клієнтів. Засновники СII завжди вірили, що відданість інтересам клієнта - першорядний аспект. Підхід до кожного проекту обирається в точній відповідності до потреб клієнта. Починаючи вирішувати поставлену задачу, СII тісно співробітничає з менеджментом клієнта, щоб визначити обсяг і цілі нового проекту.

Група СII віддана роботі зі своїми клієнтами, що полягає в пошуку прозорих, реалістичних рішень для розв'язання більшості термінових і істотних проблем. Що не менш важливо, команди проектів СIIдопомагають клієнтам перейти від аналізу до дії і при цьому пов'язати стратегічне планування й стратегічну активність