В.В.Костюк нач. відділу ОЗ Попільнянської райдержадміністрації

Одним з основних завдань у відпрацюванні перспективної моделі реформування медицини та створення сприятливих умов для запровадження інституту соціального медичного страхування, є є раціональне використання фінансових та людських ресурсів при існуючому обмеженому фінансуванні.

У рамках проекту ЄС „Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» Попільнянський район було визнано пілотним регіоном, оскільки медицина Попільнянщини завжди активно вишукувала шляхи вдосконалення та вирішення проблем. Це – і відпрацювання господарського механізму, і активна участь у створенні благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області”, до того ж на фоні стабільно високих показників діяльності лікарняних закладів.

Попільнянський район в основному сільськогосподарський. У ньому проживає близько 36 тисяч населення. Дітей та інвалідів 21,2%, осіб працездатного віку – 48,5%, пенсіонерів – 31,1%. Фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти обслуговують 43,7% населення.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району представляла центральну районну лікарню на 13 ліжок, селищну лікарню на 25 ліжок, 8 сільських лікарських амбулаторій, 10 фельдшерсько-акушерських пунктів та 20 фельдшерськими пунктами. Рівень забезпеченості цілодобовими ліжками – 44,4 на 10 тисяч населення, рівень госпіталізації 44,4 на 10 тисяч населення; забезпеченість лікарями -19,7 на 10 тисяч населення, середнім медперсоналом – 68,3 на 10 тисяч населення. 17,4% населення району є членами „Лікарняної каси”.

З метою реалізації в районі угоди про співробітництво між проектом ЄС та Житомирською обласною адміністрацією, а також згідно з планом підготовки фахівців охорони здоров’я району до роботи в умовах нового господарсько-правового статусу та нової моделі фінансування проведено ряд семінарів, навчальних модулів, дискусійних клубів за участю медичних працівників, голів сільських рад, експертів з країн Євросоюзу, керівників виконавчої влади району, казначейства, фінансових органів. Питання впровадження проекту ЄС постійно висвітлюється в районних та обласних засобах масової інформації.

На сьогоднішній день досягнуто таких результатів:

 • Затверджено Положення та створено районний відділ охорони здоров’я Попільнянської райдержадміністрації зі штатною чисельністю трьох посад, які укомплектовані на конкурсній основі (начальник, провідний спеціаліст, бухгалтер-економіст), та затверджено установчі документи відділу, виділено фінансування та приміщення в райдержадміністрації;
 • Рішенням сесії районної ради затверджено Статут Комунального підприємства „Попільнянська центральна районна лікарня” та її керівник, проведено державну реєстрацію;
 • Виготовлено печатки та штампи створених відділу охорони здоров’я та Комунального підприємства;
 • Прийнято рішення районної Ради „Про внесення змін до бюджету”;
 • Проведені сесії сільських Рад і прийняті відповідно рішення „Про передачу фінансів, штатів та майна в районне Комунальне підприємство”;
 • Установлено обладнання, комп’ютерну техніку на робочі місця в кількості 27. Організовано навчальний комп’ютерний клас. Проведено навчання медичного персоналу (сімейних лікарів, статистиків, медреєстраторів, бухгалтерських працівників, працівників відділу охорони здоров’я, приймального відділення, стаціонару) по роботі з комп’ютерною технікою та введеними програмами;
 • Укладено договір між районним відділом охорони здоров’я (Замовник) та Комунальним підприємством «Попільнянська центральна районна лікарня» (Виконавець медичних послуг)

Основою договірних відносин є погодження між замовником та Виконавцем плану надання медичної допомоги (структура та об’єм) з акцентом на найбільш раціональних та ефективних варіантах задоволення потреб пацієнтів.

Система договірних відносин надає можливість:

 • Підвищити ефективність роботи Виконавця;
 • Покращити планування розвитку охорони здоров’я;
 • Покращити систему управління надання медичної допомоги;
 • Підвищити якість медичного обслуговування.

З 1 червня 2005 року фінансування лікарняного закладу буде проводитись глобальним бюджетом, що надає керівнику самостійність у використанні коштів, без їх розподілу по кодах економічної класифікації.

На даному етапі існує ряд проблем, котрі потребують вирішення:

 • На місцевому рівні – оптимізація, телефонізація сімейних лікарів, зменшення енергетичних затрат (можливість здачі приміщень в оренду), збереження та модернізація матеріально-технічної бази та інше;
 • Вищого рівня – відпрацювати системи ціноутворення, встановлення переліку медичних послуг, які підлягають оплаті, та офіційного переліку цін; створення системи медичних стандартів.

У перспективі передбачаються зміни в структурі лікувального закладу, а саме – створення на його базі центру первинної медико-санітарної допомоги з метою розмежування первинногота вторинного (спеціалізованого) рівня.

Необхідними моментами є також надання вдосконалення роботи автоматизовних інформаційних систем та активізація зусиль по формуванню громадської думки щодо бачення кінцевого результату – створення моделі системи охорони здоров’я, в центрі якої мають бути інтереси, насамперед, пацієнта.