Золочівський район - це типовий сільськогосподарський район з 32, 4 тис населення Бюджет району на охорону здоров'я 2005 рік складає 3, 9 млн. грн. До початку реформування районна система охорони здоров'я представляла собою районну лікарню на 180 ліжок, 10 амбулаторій сільського лікаря та 23 ФАПи. До того часу повністю реорганізовано с-му медичної допомоги на засадах сімейної медицини. У травні 2004 року район був вибраний як пілотний регіон проекту ЄС "Фінансування та управління у сфері ОЗ в Україні". Виконання проекту передбачає організацію навчання. За останні місяці представники району взяли участь у семінарах-тренінгах, які проводив проект. Основна ідея проекту - це розділення функцій замовника та виконавцяo щодо надання медичних послуг населенню і створення для цього відповідних огранізаційних структур та заключення контрактів між ними. Створено робочу групу для виконання завдань проекту і спільно з експертами проекту розроблено спільний план дій щодо реалізацій положень договору про співробітництво між проектом ЄС і Пілотним районом. План затверджений начальником управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головою Золочівської райдержадміністрації та керівництвом проекту. План передбачав, насамперед, зміну статусу лікарні - перехід від бюджетної установи до комунального підприємства. Ми розглянули дві моделі такого реформування. Це реорганізація боджетних установ підприємств, які мали стати окремими комунальними підприємствами або структурними підрозділами нового некомерційного підприємства. Уважно проаналізувавши переваги і недоліки кожної моделі, ми вибрали найбільш оптимальну. Так, планом невідкладних дій передбачалося з 1 січня 2005 року створити такі установи: відділ охорони здоров'я Золочівської держадміністрації як замовника і платільника медичних послуг, комунальне некомерційне підприємство охорони хдоров'я ЦРЛ із структурним підрозділом районним центром первинної медичної допмоги. А з 1 липня 2005 р. планується виділити із складу комунального підприємства ЦРЛ два незалежних комунальних підприємства: Золочіський центр первинної медичної допомоги та Золочівський центр стоматологічної допомоги. Для впровадження нової моделі фінансування і управління системи медичного обслуговувнаняя населення з врахуванням рішення постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення, рішенням Районної Ради від 19 жовтня 2004 ЦРЛ передано у підпорядкуання районній держадмінітрації. А фінансуваня закладу буде забезпечуватись з районного бюджету. Протягом жовтня-листопада на розгляд сесій сільських та селищних рад було винесено птання про передачу закладів ОЗ у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Золочівського району. Таким чином районній держадміністрації передані окремі повноваження щодо управління майном належних їм на основі права комунальноїї власності лікарських амбулаторій та фельшерськоакушерських пунктів. Одночасно було визначено алгоритм фінансування ЗОЗ, який впроваджено з 1 січня 2005 р. При цьому видатки на функціонування цих установ залишаються на рівні району без їх розподілу селищним та сільським радам. На сьогоднішній день створено відділ ОЗ райдержадміністрації з 5 штатними одиницями, фондом зарплати. Затверджено структуру та положення про відділ. Відділ пройшов усі юридичні формальності, має державну реєстрацію, гербову печатку, штамп та рахунок в держказначействі і в банку. Цей відділ ОЗ відрізняється тим, що він може бути замовником і платільником медичних послуг. Наш райвідділ керує усіма медичними закладами району. Рішенням сесії Золочівської районної ради на базі золочівської районної лікарні створено комунальне некомерційне підприємство Золочівька ЦРЛ, яка є правонаступником цієї бюджетної установи. До складу підприємтсва увійшла нова організаційна структура - центр первинної медичної допомоги, який об'єднує відділення сімейної медицини Золочівської ЦРЛ (9 дільниць), та 10 відділень сімейної медицини, створених на базі амбулаторій сільського лікаря, до якого ввійшли саме ці амбулаторії та приписані до них 23 фельшерсько-акушерські пункти.

За допомогою експертів проекту проаналізовано обсяги надання медичної допомоги, що дозволило нам укласти договори між районним відділом охорони здорв'я (замовником) та комунальним підприємством Золочівська ЦРЛ (провайдером) про надання медичних послуг населенню району на 2005 рік на суму 3 862 000 грн. Цей договір укладений з провайдером (ЗЦРЛ), однак немає ніяких обмежень про заключення такого договору з іншими провайдерами. Договір складено відповідно до закону України "Про закупівлю товарів, послуг і робіт за державні кошти". Його можна характеризувати як блок-контракт. Така форма контракту на першому етапі є найбільш зручною. Ми заключили цей договір 2 січня 2005 р.

Замовником виступив відділ ОЗ райдержадміністрації, який діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування Україні", "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів Ураїни № 955 від 11 липня 2002 з однієї сторони і, з другої сторони, Виконавець - комунальне некомерційне підприємство Золочівська ЦРЛ в особі головного лікаря, що діє на основі Статуту та сертифікату про державну акредитацію від 29.032002 р.

Замовник зобов'язується передати Виконавцю фінансові ресурси з районного бюджету на 2005 рік в загальній сумі 3862,2 тисяч гривень з метою забезпечення умов для виконання зобов'язань Виконавця щодо організації медичного обслуговування населення Золочівського району, в тому числі:

- послуг із забезпечення стаціонарної допомоги - 1602 тисячі гривень,

послуг із забезпечення поліклінічної допомоги - 1 995 тисяч гривень,

послуг із забезпечення швидкої медичної допомоги - 264 тисяч гривень,

Замовник зобовязується здійснювати своєчасне фінансування Виконавця, переглядати загальну суму фінансового постачання надавача у разі збільшення загального обсягу бюджетних асигнувань на фінансування ОЗ.

Виконавець зобовязується :

- забезпечити населення медичними послугами згідно з обсягами та в порядку, передбаченому програмою надання громадянам гарантованої державної бюджетної безоплатної медичної допомоги затвердженою Постановою Кабміну України № 955 від 11 липня 2002 року в межах переданих фінансових ресурсів.

- Ззбезпечити функціонування необхідної для надання послуг кількості стаціонарних ліжок, кількості медичного та номенклатурного персоналу;

- у процесі своєї діяльності забезпечувати дотримання встановлених Конституцією України та іншими законами прав людини та прав пацієнтів;

- керуватися плановими критеріями ефективності діяльності, що є невід'ємною сладовою Договору

- надавати Замовнику інформацію про потоки пацієнтів та дотримання стандартів якості наданих медичних послуг, вдповідно до чинного законодавства;

- звітувати перед Замовником про результати своєї фінансової діяльності згідно з офіційними статистичними формами, встановними законодавством;

Рівень заробітної плати персоналу має бути не нижчий від розміру посадових окладів відповідних категорій працівників бюджетних закладів охорони здоров'я, встановлених Постановою Кабінету Міністрів № 134 від 7 лютого 2005 р.

Виконавець має право самостійно, на свій розсуд здійснювати реорганізацію, перерозрподіл та перепрофілювання ліжкового фонду та штатного персоналу відповідно до обсягу послуг, залучати додаткові джерела фінансування, включаючи джерела солідарного фінансування, благодійні внески, гуманітану допомогу тощо, в порядку, що не суперечить чинному законодавству.

Замовник має щомісяця переводити кошти на розрахунковий рахунок Виконавця відповідно до затвердженого фінансового плану.

Цілями діяльності Виконавця є забезпечити надання медичних послуг, підвищення ефективності використання наявних ресурсів. Тут в якості загальних орієнтирів якості можуть бути використані наступні показники:

- середня тривалість стаціонарного лікування на кінець цього сроку дії договору має бути 11,6,

- кількість випадків госпіталізації на 10 000 повинна скласти щонайменше 1283;

- Виконавцем має бути забезпечено виконання 2398 мбулаторних хірургічних операцій (з розрахунку на 10000 населення це 740)

- лікування в денному стаціонарі щонайменше 2000 пацієнтів

- лікування в стаціонарах надому щонайменше 2160 пацієнтів

- кількість відвідувань в амбулаторно-поліклінічних закладах 293659, в тому чистлі до стоматологів 44 202

- кількість випадків швидкої допомоги 9371.

На кінець сроку дії договору Виконавець за рахунок перерозподілу коштів, переданих йому Замовником, має витратити на 15% більше на придбання лікарських засобів, медичного обладнання та інструментарію в порівнянні з 2004 роком.

Що дало впровадження Статусу комунального некомерційного підприємства? Ми вільні використовувати наявні кошти на досягнення цілей договору, не дотримуючись кодів економічної дільності. Бюджетній же установі дуже важко перекинути якусь суму кошт з одного коду на інший. Ми вільні у визначенні штату та структур ЗОЗ, не дотримуючись наказу міністретства охорони здоров'я №33.

Ми вільні у впровадженні будь-яких форм оплати роботи медичного персоналу. З другого півріччя цього року ми плануємо ввести подушну форму оплати праці роботи дільниць сімейних лікарів. ФАПи і амбулаторії після включення їх до комунального некомерційного підпиємства втратили статус самостійних закладів. Вони працюють на правах відділень.

На сьогоднійшній день ще немає морального задоволення від проведеної роботи, оскільки процес ще не є завершеним. Зміна статусу підприємтсва вимагала перезаключення всіх існуючих договорів. Ми втратили ліцензію на обіг наркотичних речовин, ми втратили наш акредитаційний сертифкат. Стурбованість викликає необхідність ведення подвійної бухгалтерії. Комунальне підприємство веде зовсім інший бухгалтерський облік ніж бюджетна установа. Воно діє на основі фінансового плану, а всі звіти райфінвідділ та обласне управління ОЗ вимагають від нас подавати як від бюджетної установи.

Введення договору і зміна статусу привела до стимулювання процесів по обмеженню вторинної медичної допомогиі і інвестуванню коштів у первинну медичну допомогу. Так з початку року було скорочено 40 ліжок в ЦРЛ, відкрито повноцінний денний стаціонар, розвивається сімейна медицина. Ліквідовано педіатричні відділення Все населення району обслуговується сімейними лікарями. Ми намагаємося інвестувати кошти в первинну медичну допомогу. Ми готуємо приміщення для центру первинної медичної допомоги, проводимо телефонізацію міських дільниць сімейного лікаря, щоб кожен дікар мав свій окремий телефон. Ми будемо інвестувати гроші в обладнання для міських дільниць.

З 1 липня 2005 року буде створено ще одне незалежне підприємство - центр первинної медичної допомоги. Після введення подушового фінансування сімейних дільниць. Сімейний лікар зможе більш ефективно використовувати наданні йому кошти, нараховувати заробітню плату собі і своїм працівникам.