Житомирська область - частина благодатного Полісся. Площа її - близько 30 тис. кв.км., або майже 5% території України. Чисельність населення 1367400, з них: діти до 16 років - 258677б, особи працездатного віку - 767572, пенсіонери - 347575, інваліди 1,2,3 груп - 9515. Питома вага міського населення області становить 55,7%, сільського - 44,3%.

Трагічний 1986 рік змінив екологію нашого краю, поділивши його на відносно чисту і радіаційно забруднену зони. На початок 2004 року в цих небезпечних для людського здоров`я регіонах мешкало 26,1% загальної чисельності населення області.

Область має розгалужену мережу сільських і міських медичних закладів, відповідно оснащених і забезпечених кваліфікованими фахівцями.

В охороні здоров`я області сьогодні працють 4612 лікарів та 14725 молодших працівників з медичною освітою, які віддають свої знання та вміння пацієнтам. Серед них - 26 кандидатів медичних наук, 57 - мають звання "Заслужений лікар України", 23 - "Заслужений працівник охорони здоров`я".

Стаціонарне лікування населення отримує в 76 лікарняних закладах ( загальне число ліжок - 10318; забезпеченість ліжками становить 75,4 на 10 тис. населення, по Україні - 88,5). У переважній більшості закладів області досягнуто оптимальний середній термін перебування на ліжку - 12,1 дня ( по Україні - 14,2).

Амбулаторно-поліклінічна допомога надається в 280 закладах.

Первинна медико-санітарна допомога надається в 1062 закладах, у т.ч. в 24 дільничних лікарнях, одній номерній лікарні с. Словечне Овруцького району, 183 лікарських амбулаторіях, 850 ФАПах та ФП. Вторинна медична допомога надається в 22 центральних районних лікарнях, одній центральній районній поліклініці (Коростенській), 5 центральних міських лікарнях.

Спеціалізована (третинна) медична допомога представлена 25 закладами, серед яких - обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського, дитяча обласна лікарня, 2 обласних діагностичних центри, 5 обласних диспансерів, обласний центр крові, обласний медичний центр та створені в останні роки обласний центр екстреної та невідкладної медичної допомоги і медицини катастроф, а також обласний центр охорони здоров`я матері і дитини. На базі обласних закладів діє 31 спеціалізований центр.

У 2003 році в лікувально-профілактичних закладах проліковано 257234 жителі області. З них: на первинному рівні - 65324(25,4%). Рівень госпіталізації збільшився з 16,0 у 1999 році до 18,8 у 2003 році. Це стало можливим завдяки інтенсифікації лікувально-діагностичного процесу як у стаціонарі, так і в амбулаторних умовах.

У стаціонарах області прооперовано 59624 хворих, понад 85% з яких були прооперовані в перший день поступлення. В амбулаторних умовах проведено 101232 операції, або 740,3 на 10 тис. населення.

В області продовжують упроваджуватися стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги. В порівнянні з 1991 роком, кількість денних стаціонарів зросла з 10 до 255, а кількість розгорнутих ліжок у них відповідно збільшилась з 76 до 2429 (17,8 на 10 тис. населення, по Україні - 382,9). Кількість пролікованих хворих за останні 10 років збільшилась у 23 рази. В стаціонарах вдома у 2003 році проліковано 64582 хворих (472,3 на 10 тис. населення, по Україні - 342,8).

В області активно здійснюється впровадження сімейної медицини. Сьогодні функціонує 107 закладів (підрозділів) сімейної медицини, з них 22 - у місті, 85 - у сільській місцевості; в них працюють 235 сімейних лікарів. Створено бази передового досвіду з упровадження сімейної медицини: в сільській лікарській амбулаторії с. Глибочиця Житомирського району та в обласному медичному центрі.

Галузь приділяє велику увагу підготовці медичних кадрів. Щороку лікувально-профілактичні заклади поповнюються молодими спеціалістами - випускниками Житомирського базового медичного коледжу, Бердичівського і Новоград-Волинського медичних училищ та Житомирського фармацевтичного коледжу. У січні 2003 року на базі Житомирського базового медичного коледжу відкрито кафедру післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. Пірогова за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина".
Важливим джерелом поліпшення фінансового стану галузі стало створення громадської благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області" , яка дозволила не лише забезпечити медикаментозним лікуванням хворих, поліпшити матеріальну базу закладів, а й зняти соціальну напругу населення. Станом на 1 квітня 2004 року, членами ЛК є 138829 жителів області, що складає 10% від кількості населення громадян.

Значним досягненням у системі охорони здоров`я Житомирщини слід вважати створення в грудні 1998 року громадських медичних асоціацій - Асоціації лікарів, яка за 5 років свого існування об`єднала близько 4 тис. лікарів, та Асоціації медичних сестер, що налічує понад 5 тис. молодших медичних сестер.

Провідним лікувально-профілактичним закладом у системі охорони здоров`я області є обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського. Вона забезпечує всі види високоспеціалізованої медичної допомоги, окрім пересадки органів та планових операцій на серці.

Тут щороку отримують спеціалізовану медичну допомогу понад 170 тис. консультативних прийомів.

Спеціалісти постійно працюють над освоєнням нових видів хірургічних операцій, в числі яких оперативні втручання на мозку, магістральних судинах, мікрохірургічні операції на оці, органозберігаючі операції на органах черевної порожнини, хірургічні ендоскопічні втручання. В практику роботи надійно увійшли ренгенологічна, ультрозвукова та ендоскопічна діагностика захворюваннь, значно розширився об`єм спеціалізованих лабораторних методик.

Потужним, високопрофесійним, багатопрофільним, сучасно оснащеним лікувально-діагностичним, організаційно-методичним центром по наданню спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню області є дитяча обласна лікарня. В ній функціонує понад 30 підрозділів, 23 - яких лікувально-діагностичного профілю. Надається консультативна допомога за 26 спеціальностями. Щороку в закладі лікується понад 14,5 тис. дітей, відвідування в поліклініці складають близько 84 тисяч. Створено сучасні діагностичні та лікувальні відділення: ендоскопічне, променевої та ультразвукової діагностики, гіпербаричної оксигенації та детоксикації, функціональної діагностики. В кінці 1990-х - на початку 2000-х років на базі лікарні створено 7 спеціалізованих центрів: імуно-алергологічний, онкогематологічний, неонатологічний, реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки, хірургічної корекції вроджених вад розвитку, підтримки лактації та грудного вигодовування, цукрового діабету.

В 1991 році було відкрито обласний медичний консультативно-діагностичний центр. На сьогодні в ньому функціонують діагностичні, консультативні відділення та спеціалізовані підрозділи: автоматизована реєстратура з інформаційно-довідковим кабінетом, клініко-консультативне відділення, обласне кардіодиспансерне, променевої діагностики та комп`ютерної томографії, функціональних методів дослідження, ультразвукової діагностики, ендоскопічних досліджень, клініко-діагностична лабораторія, регіональний центр тканинної та клітинної трансплантації, обласний центр інформаційних технологій та національного реєстру України, відділення автоматизованих систем управління (АСУ), пересувна діагностична лабораторія.Тут функціонують обласні кабінети патології щитовидної залози, молочної залози, шийки матки, кабінет корекції ліпідного спектру крові, аритмологічний кабінет із проведенням холтерівського моніторування ЕКГ та артеріального тиску, кабінет прийому хворих із судомними станами, кабінет головних болей нез`ясованої етиології, а також проводиться спеціалізований прийом хворих з клімактеричними розладами.

Наймолодшим лікувальним закладом нашої області є новостворена комунальна установа "Житомирський обласний центр охорони здоров`я матері й дитини".Створення центру такого типу є необхідним, бо погіршення екології, недостатнє і нераціональне харчування, далеко не найкращі умови праці призводять до того, що близько 78-80% усіх вагітних мають патологічні стани.

У Центрі діють відділення: пологове (фізіологічне) на 45 ліжок, обсерваційне на 30 ліжок, патології вагітних на 60 ліжок, новонароджених на 75 ліжок, інтенсивної терапії та реанімації новонароджених на 6 ліжок, анестезіології та акушерської реанімації на 6 ліжок, функціональної діагностики, клініко-діагностична лабораторія, а також центр планування сім`ї та репродуктивного здоров`я матері і дитини.

Не слід забувати, що саме ефективна співпраця органів влади і місцевого самоврядування з медичною громадськістю дозволила реалізувати цілісну програму розвитку галузі охорони здоров`я області шляхом:

  • реформування первинної медико-санітарної допомоги з упровадженням сімейної медицини;
  • скорочення і більш ефективного використання ліжкового фонду стаціонарів;
  • збільшення обсягу оперативної, ефективної, кваліфікованої медичної допомоги.