Досвід та уроки реформи охорони здоров'я в Румунії

УРОКИ З РУМУНІЇ ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕШКОДИ
Законодавчі передумови для підтримки загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування Компактний блок законодавства, що дозволив розпочати впровадження системи медичного страхування за підтримки всіх гілок влади
- ініціатива моз під тиском населення та медиків
- непослідовність, недостатність і протиріччя (обмеження автономії бмс та надавачів медичних послуг)
- обмеження повноважень км
Контрактна система для різних типів послуг:    
стаціонарні послуги - Запровадження системи drg з 2003 року
- запровадження блок-контрактів
Оплата за ліжко/день хронічно-хворих
Завелика кількість стаціонарних ліж
амбулаторні послуги - Проведене розділення первинної і вторинної амбулаторної допомоги
- впроваджена система диференційованої оплати за послуги лікарів-спеціалістів та за пара-клінічні послуги
- взаємодія лікарів спеціалістів з сімейними лікарями
- недостатній контроль за наданням послуг, що призводить до збільшення витрат на оплату медичної допомоги
послуги сімейних лікарів - Сімейний лікар - двері до системи мед. Допомоги
- впроваджена комплексна національна система сімейних лікарів
- опрацьована система оплати праці сімейних лікарів, що включає по-капітальну оплату та за послуги
- впровадження приватної сімейної медицини
- низька оплата праці сімейного лікаря
- недостатня оснащеність медичним обладнання сімейного лікаря
- недостатнє стимулювання сімейного лікаря до профілактичної роботи
- відсутність пільгового кредитування сімейних лікарів для придбання медичного обладнання та приміщень
медичні препарати - Запровадження формулярної системи компенсації витрат населення на медикаменти
- запровадження централізованої системи закупівлі через страхову системи
- контроль та моніторинг за використанням коштів на медикаменти
- недостатня співпраця з повітовими будинками
Налаштування функціональних автономних закладів:    
лікарні - Лікарні отримали більшу автономію ніж до реформи
- призначення керівника лікарні адміністративною радою
- можливість отримання додаткових джерел фінансування
- неможливість розпорядження коштами за власним розсудом
- обмеженість у внесенні змін до структури лікарні
- призначення лікарів виключно за погодженням з моз
сімейні лікарі - збільшення джерел фінансування надання медичної допомоги
- конкуренція
- можливість населення вільно обирати лікаря
- підвищення якості мед. допомоги
- наближення лікаря до населення
фінансові проблеми на початкузбільшення звітності
Нові механізми сплати та звітна система - Покапітальна система оплати послуг стимулює лікаря до активного залучення населення
- оплата за надані послуги та за системою drg стимулює лікаря
- відмежування оплати за лікування хронічно-хворих (за меншими тарифами) від інших категорій
- звітування відбувається в реальний час
- можливість порівняльного аналізу
- збільшення облікової документації та звітності
- можливість зменшення якості мед. допомоги при значному збільшенні паціентів
- відсутність стимулів для покращення праці медсестер
Система інформації для менеджменту Створення ефективної системи контролю надання мед. Допомоги населення та фінансування на національному рівні - незавершеність системи, що спричинило до створення різних повітових систем
- недостатня інтелектуалізація системи
Політика кадрів та навчання - збереження робочих місць шляхом пере-спеціалізації дільничних терапевтів та педіатрів
- розширення функцій та повноважень професійних об'єднань
- менеджерська підготовка сімейних лікарів
- створення конкурентного середовища серед лікарів
- скорочення посад медсестер
- несвоєчасна менеджерська підготовка керівників лікарень