Ми, учасники навчального курсу для представників районів та міст України, що прийняли рішення про участь в поширенні досвіду Проекту ЄС „Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні”, досвід перших кроків впровадження досвіду пілотних регіонів зазначеного проекту, констатуємо, що запропоновані в його рамках підходи дозволяють започаткувати створення мотивацій у всіх учасників системи охорони здоров’я до ефективного використання обмежених ресурсів галузі та підвищення якості медичної допомоги, що надається населенню, а також забезпечити підготовку системи охорони здоров’я до майбутньої роботи в умовах моделі соціального медичного страхування.

Разом з тим, на шляху поширення цього досвіду має місце цілий ряд перепон, що не дають (чи суттєво обмежують) можливості застосування запропонованих Проектом управлінських стратегій, основними напрямами яких є розділення функцій платника та постачальника медичних послуг, автономізація закладів охорони здоров’я та пов’язана з нею зміна господарсько-правового статусу цих закладів, а також запровадження державних контрактних закупівель медичних послуг.

Вважаємо, що для усунення цих перепон і забезпечення поширення змін, що пропонуються в рамках Проекту ЄС „Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні”, органи державної влади та місцевого самоврядування України мають вжити усіх залежних від них заходів щодо виконання рекомендацій, висловлених у Декларації учасників конференції “Автономізація постачальників медичних послуг та запровадження контрактних відносин – головні складові реформи системи охорони здоров’я в Україні”, що відбулася у м. Ялта 23 - 25 вересня 2005 р.

При цьому, вважаємо за доцільне звернутися до Міністерства охорони здоров’я України як головного отримувача технічної допомоги, що надається в рамках Проекту, з приводу необхідності розв’язання наступних проблем:

  1. Розробити і затвердити на рівні Кабінету Міністрів України Типове положення про відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації та внести зміни до Типового положення про управління охорони здоров’я обласної, Головне управління Київської міської та управління охорони здоров’я Севастопольської міської державної адміністрації, передбачивши у них покладення на зазначені структурні підрозділи, серед іншого, функцію здійснення державних закупівель медичних послуг за кошти відповідних бюджетів.
  2. Розробити та затвердити примірні статути державних (комунальних) медичних закладів із статусом казенного (некомерційного) підприємства
  3. Розробити та затвердити примірні договори про державну закупівлю медичних послуг в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою на рівні первинної, стаціонарної, спеціалізованої амбулаторної та швидкої й невідкладної допомоги.
  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування створення відділів охорони здоров’я в складі виконавчих органів міських рад в містах обласного значення.
  5. Розробити і затвердити на рівні Кабінету Міністрів України єдині державні тарифи на медичні послуги, що підлягають закупівлі за рахунок державних коштів, та методику оціни вартості медичних послуг
  6. Вжити усіх залежних від Міністерства заходів щодо якомога більш швидкого розблокування процесу введення в дію змін до Бюджетного кодексу України, що передбачають об’єднання фінансових ресурсів сільської охорони здоров’я на рівні районного бюджету, а в перспективі – щодо внесення до Бюджетного кодексу України змін, спрямованих на об’єднання фінансових ресурсів системи охорони здоров’я на регіональному рівні та забезпечення переходу галузі до використання моделі єдиного платника .
  7. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з пропозиціями про необхідність перегляду прийнятих 15 грудня 2005 р. змін до Закону України „ Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та спрощення передбаченого цими змінами порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника та торгів з обмеженою участю, що, в силу особливостей економічних відносин в середині системи охорони здоров’я та специфічного характеру медичних послуг, мають найбільше практичне значення для подальшого запровадження реформи у зазначеній галузі.
  8. Звернутися до Міністерства фінансів України з пропозиціями про внесення змін до функціональної класифікації видатків бюджету, спрямованих на забезпечення чіткого розділення фінансування первинної та вторинної медичної допомоги.
  9. Вжити заходів щодо затвердження уніфікованих мінімальних вимог до ІТ-технологій, що використовуються в діяльності медичних закладів та органів управління охороною здоров’я та створити координаційний орган, який виконуватиме функції розробки, впровадження та контролю за виконанням завдань щодо розвитку інформатизації системи охорони здоров’я, визначених відповідними рішеннями органів державної влади.
  10. З метою сприяння забезпеченню багатосекторного підходу до реформи системи охорони здоров’я рекомендувати навчальним закладам, що здійснюють підготовку та перепідготовку керівного складу центральних органів державної влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування включити до навчальних програм питання, що стосуються можливих шляхів запровадження змін у системі охорони здоров’я України на основі підходів, які пропонуються Проектом та широко застосовуються у країнах членах ЄС та інших розвинутих державах.

Звертаємося також до Представництва Європейської Комісії в Україні та до Міністерства охорони здоров’я України з проханням вжити залежних від них заходів щодо сприяння створенню та забезпеченню діяльності на постійній основі на базі пілотних регіонів Проекту ЄС „Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні” та 1-2 найбільш підготовлених для цього інших регіонів інформаційно-ресурсних центрів, завданням яких має бути сприяння подальшому поширенню позитивного досвіду реформ у системі охорони здоров’я, набутого в процесі реалізації Проекту після завершення його діяльності.

Декларацію прийнято одноголосно учасниками заключних семінарів навчального курсу для представників районів та міст України, що прийняли рішення про участь в поширенні досвіду Проекту ЄС „Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні”, що відбулися в м. Житомирі 30 березня 2006 р. та у м. Харкові 4 квітня 2006 р. та підтримано учасниками 6-го засідання Наглядового Комітету Проекту, що відбулося 6 квітня 2006 р.