Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 955 "Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1170 "Про тимчасові коефіцієнти розподілу асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку на одного жителя"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року № 1195 "Про затвердження Формули розподілу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Постанова Кабінету Міністрів України від від 30 липня 1998 року № 1186 "Про порядок звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з надання послуг з харчування у закладах (установах) охорони здоров'я"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1602 "Про послуги з охорони здоров'я, операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1845 "Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління Київської міської дерожавної адміністрації"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 4 липня 2002 року № 246/514 "Про затвердження Механізму міждбюджетних розрахунків за медичну допомогу, надану хворим міжобласними медичними спеціалізованими закладами, центрами"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики. Затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України від 16 лютого 2001 року № 38/63
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 липня 1998 року № 226 "Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28 грудня 2002 року № 507 "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги"

Наказ Головного управління державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Наказ Головного управління державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 113 "Про затвердження Головного управління державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 114 "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Наказ Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року № 205 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

Наказ Державного казначейства України від 30 січня 2003 року № 16 "Про затвердження Порядку покриття Державним казначейством України планових обсягів тимчасових касових розривів місцевих бюджетів"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Наказ Державного казначейства України від 25 травня 2004 року № 89 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20 січня 2001 року № 20 "Про затвердження Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 березня 2004 року № 134 "Про затвердження заходів МОЗ щодо впровадження соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я