О. Коваленко

Реалізація проекту ЄС "Фінансування охорони здоров'я" можлива тільки за умов впровадження нових інформаційних технологій. Це пов'язано з тим, що саме застосування комп'ютерної техніки допомагає ефективному страховому процесу в сфері соціального медичного страхування.

З цією метою для пілотних регіонів були розроблені проекти впровадження медичних інформаційних систем.

Принципи, на яких повинна будуватися ця система мають бути такими:

  • одноразовість введення інформації, тобто інформація вводиться один раз, а використовується багато разів;
  • забезпечення захисту інформації, як технічного так і програмного, що дає можливість запобігти несанкціонованому доступу до медичних даних;
  • забезпечення дружнього інтерфейсу з користувачем, що реалізується за допомогою системи спеціальних довідників та класифікаторів, а також використанням віконного інтерфейсу;
  • мережовість системи, що дає можливість швидкого доступу до баз даних та передачі даних у системі;
  • ієрархічність системи, що дає можливість накопичення персоніфікованої інформації та її використання на різних рівнях системи охорони здоров'я;
  • можливість подальшого розвитку та адаптації системи тощо.

Виходячи з завдань пілотного проекту інформаційна система повинна виконувати наступні функції:

  • підтримувати медичний реєстр населення району;
  • підтримувати ведення електронних медичних документів, де буде відображено шляхи руху пацієнта при наданні йому медичної допомоги;
  • підтримувати систему розрахунку вартості медичного обслуговування на основі класифікатора медичних послуг та узгоджених тарифів на них;
  • підтримувати бухгалтерську діяльність медичного закладу;

зберігати статистичну інформацію про захворюваність населення, надання медичних послуг тощо та формувати необхідна звітні форми з подальшою Інформаційна система буде реалізована у вигляді корпоративної мережової системи на основі ІНТЕРНЕТ-технології та сучасних телекомунікаційних технологій.

Вся інформація буде надходити від районного рівня, де здійснюється надання медичної допомоги та збираються статистичні дані до обласного рівня і далі до Міністерства охорони здоров'я України. Первинні статистичні дані будуть зберігатися як на районному рівні, так і на рівні обласного управління охорони здоров'я. Звітня документація буде формуватися з районного рівня, інтегруватися на рівні обласного управління та надходити у вигляді відповідних звітніх форм до МОЗ України.

Особливу увагу буде приділено розробці та впровадженню нової електронної медичної документації. Як відомо, на цей час основними обліковими формами є Картка амбулаторного хворого та Картка стаціонарного хворого. В них відображається інформація про процес лікування хворого. Всю цю інформацію можна розділити на кілька блоків: ідентифікаційні дані; дані про обстеження пацієнта, діагноз, дані про лікувальні заходи. Таким чином і сам електроний документ буде реалізований саме по цій схемі.

Треба зазначити, що поряд з чинною державною медичною звітністю будуть формуватися звітні форми, що будуть відбивати діяльність надавачів медичних послуг на нових економічних засадах.

Впровадження інформаційних систем у пілотних регіонах буде проводитися в декілька етапів згідно графіка робіт. Але в першу чергу буде встановлюватися комп'ютерне та мережове обладнання. Інтенсивну тренінгову програму включено для того, щоб навчити фахівців користуватися комп'ютером та програмами інформаційних та комунікативних технологій, що встановлені на цих комп'ютерах. Головними темами цієї програми є адміністрування лікарняних закладів та фінансове управління ними.

За розрахунками спецалістів застосування нових інформаційних технологій надасть можливість оптимізувати процес роботи, документообіг та скоротить час роботи медичного персоналу з медичною та бухгалтерською документацією.

Інформаційно-програмне забезпечення буде розроблятися відповідно міжнародним стандартам, до яких належать стандарт Health Level 7 (HL7) та DICOM. Це дасть можливість уніфікації та стандартизації електронної медичної документації.

Таким чином, впровадження нових інформаційних технологій у системі охорони здоров'я пілотних регіонів повинно підвищити ефективність напрацювань пілотного проекту.