Мета Проекту ЄС "Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні" полягає у сприянні розвитку ефективного і дієвого фінансування та управління у сфері охорони здоров'я та створенні необхідних умов для запровадження соціального медичного страхування.

Проект розрахований на два з половиною роки і має завершитися у квітні 2006 р. Суть системи медичного страхування полягає у тому, що вона базується на індивідуальних внесках, які накопичуватимуться у спеціальному фонді і використовуватимуться лише для фінансового забезпечення надання медичних послуг населенню. Перевагами системи медичного страхування є прозорість, точне визначення ресурсів, необхідних для функціонування системи охорони здоров'я, покращення якості медичної допомоги та рівня контролю, здійснюваного державними і професійними асоціаціями над медичним сектором у цілому та використанням фінансових ресурсів зокрема.

Проект має такі складові: інституційну та законодавчу підтримку Міністерства охорони здоров'я для забезпечення сприятливих умов для запровадження соціального медичного страхування; заснування двох пілотних проектів, що демонструють ефективність та дієвість найкращих практик ЄС у сфері соціального медичного страхування; організацію тренінгів для нинішніх та майбутніх керівників медичних закладів; формування позитивного сприйняття реформи громадськістю через проведення широкої інформаційної кампанії у засобах масової інформації.

У ході роботи проекту використовуватиметься позитивний досвід реформування сфери охорони здоров'я та медичного страхування європейських країн, зокрема, Німеччини, Чехії, Польщі та Естонії, де подібні проекти реформування систем охорони здоров'я були успішно реалізовані. Команда проекту складається із експертів з Фінляндії, Греції, Німеччини, Польщі, Естонії та Румунії, а членами Наглядової Ради є представники різних міністерств України, обласних та районних органів влади, міжнародних організацій, таких як ВООЗ та Світовий Банк, а також представники медичних закладів пілотних регіонів.

Досягнення проекту у 2004 році такі: Робоча група проекту представила на розгляд Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та праці детальний коментар щодо Проекту закону про загальнообов'язкове медичне страхування; детально переглянутий перелік медичних послуг ("мінімальний пакет") для розробки єдиного методологічного підходу щодо визначення вартості медичних послуг.

Згідно з оцінкою потреб пілотних регіонів щодо ІТ-обладнання та для виконання завдань проекту на рівні області і району, було проведено тендер та почалася підготовка до встановлення комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері медичних послуг. Проект Стратегічного плану стосовно майбутньої ІТ-системи та основні елементи цього плану були запропоновані для обговорення і аналізу в робочій групі з ІТ-технологій.

Органами влади пілотних регіонів затвержено ряд документів, серед яких: рішення про заснування Районного відділення охорони здоров'я (РВОЗ), що діятиме як замовник медичних послуг; контракт про надання послуг; Статут центральної районної лікарні, що передбачає діяльність ЦРЛ як комунального неприбуткового підприємства; рішення про передачу майна та коштів сільських амбулаторій у власність районних адміністрацій.

Процес тренінгової підготовки здійснювався згідно з затвердженою навчальною програмою. Всі дводенні навчальні семінари та курс підготовки для тренерів (розвиток сектору охорони здоров'я) проходили в приміщенні Київської медичної академіїї післядипломної освіти ім. П. Шупика згідно договору про співробітництво між проектом та цією установою. Як показала оцінка навчального процесу, проведена шляхом анкетувння більш як 200 учасників семінарів, такі тренінги мали позитивний результат. Адміністрарори медичних закладів отримали глибокі знання щодо галузевого розвитку, фінансування та управління у сфері ОЗ.

Розроблена інформаційна стратегія, спрямована на представників влади, медичних працівників, засоби масової інформації та загальне населення є основою для усіх піар-акцій, здійснюваних проектом. Результати дослідження щодо сподівань населення від реформи у сфері охорони здоров'я були взяті до уваги під час проведення першої двомісячної інформаційної кампанії. Прес-конференції, теле- та радіоінтерв'ю з представниками Міністерства охорони здоров'я та міжнародними експертами, публікація 10 статей у журналах, випуск брошури "Законодавча база для запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні", засідання національного прес-клубу, а також прес-клубів у Харкові та Житомирі - такими були основні заходи Проекту у цій сфері. Щомісяця оновлюється веб-сайт проекту (www.healthfin.kiev.ua), також постійно проводиться огляд преси.

Основні напрямки діяльності Проекту у 2005 та 2006 рр. включають подальшу законодавчу підтримку запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні, а також підготовку певних організаційних аспектів майбутнього фонду медичного страхування. Створення єдиного методологічного підходу до визначення вартості медичних послуг та визначення послуг, які надаватимуться на первинному, вторинному та третинному рівнях, безсумнівно приведуть до затвердження "мінімального пакету" гарантованих медичних послуг, який забезпечуватиме майбутня система медичного страхування.

Вжиті заходи включають: створення районного відділу охорони здоров'я; перегляд юридичного статусу лікарень для їх подальшого перетворення у комунальні неприбуткові підприємства; введення контрактів між районним відділом охорони здоров'я та закладами охорони здоров'я на основі мінімального пакету послуг; визначення критеріїв оцінки роботи медичних працівників, введення досконалої системи реєстрації усіх пацієнтів. Вищеназвані заходи є передумовами для запровадження обов'язкового медичного страхування. Кінцева мета полягає у тому, щоб примусити відділи охорони здоров'я купувати доступні послуги та надати провайдерам можливість вільно використовувати свої ресурси на виконання вимог контракту. Це приведе до розумного перерозподілу і використання ресурсів, а відтак до задоволення реальних потреб населення щодо надання медичної допомоги.

Проект забезпечуватиме підтримку відділів охорони здоров'я і надавачів медичних послуг у пілотних областях щодо виконання ними нових контрактних зобов'язань через постійні консультації та проведння моніторингу. Спочатку угоди про надання медичних послуг базуватимуться на історично встановленій вартості послуг. Однак, покупець зможе підрахувати витрати, пов'язані з виконанням погоджених послуг, і послідовно тиснути на надавачів, щоб ті зменшили свої ціни до рівня ідеальних.

Зрештою, обидва, і покупець і надавач матимуть ІТ-систему, що забезпечуватиме найефективніше виконання їхніх функцій (реєстр та поширення інформації, здійснення моніторингу над використанням ресурсів). Надалі вони муситимуть переглядати свої витрати і передбачати свої потреби. Персонал вчитиметься використовувати нове комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, надане Проектом.

Метою тренінгового процесу є створення осередку людей, добре обізнаних з останніми напрацюваннями щодо управління та фінансування у сфері охорони здоров'я, які б після завершення навчального курсу могли б донести свої знання до інших. Передбачається, що аміністративний персонал пілотних закладів ОЗ, значно підвищить свої знання після 5-ти дводенних навчальних курсів. Семінари, що їх планується провести, будуть поєднувати у собі питання правового та комунікативного характеру. Результати проведення таких тренінгів будуть включені в стратегічний план розвитку національної політики щодо підготовки медичного персоналу.

Під час проведення Другої інформаційної кампанії буде зроблено наголос на висвітлення завдань пілотних регіонів. Цьому сприятимуть публікації у пресі та інформаційні матеріали на електронній сторінці проекту. Особливо важливим моментом буде донесення правильного тлумачення поняття "мінімального пакету" до населення. Тому напрацювання проекту щодо визначення змісту пакету гарантованих медичних послуг будуть передані обласним та районним органам влади, а також на розгляд Верховною Радою України.

Завдання проекту повністю співпадають з пріоритетними напрямками урядової політики у сфері ОЗ, зокрема питання запровадження обов'язкового медичного страхування, визначення пакету гарантованих медичних послуг та введення показників якості роботи медичних закладів.