(за матеріалами інформаційного бюлетеня міжнародної організації "НОРЕ")

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – МАЙБУТНІЙ БЮДЖEТ

В середині грудня 2005 року уряди країн – членів ЄС узгодили бюджет ЄС на період 2007-2013 рр. у загальному фінансовому обсязі, який виявився значно нижчим за обсяг бюджету, на який розраховувала Європейська комісія та який був підтриманий Європейським парламентом. Три установи Європейського Союзу – а саме, Рада, Парламент та Комісія ЄС, розпочали фазу переговорів, спрямовану на пошук компромісної угоди стосовно загального обсягу бюджету та визначення пріоритетних напрямків бюджетних витрат.

Разом з тим, запропонований бюджет за розділом 3b (який охоплює ключові програми для окремих осіб, такі як програми, що стосуються молоді, культури, освіти, здоров’я та споживчої політики, діалогу із громадськістю, швидкого реагування та підготовчих заходів, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями) - цей бюджет був суттєво скорочений. За попередніми розрахунками, програма охорони здоров’я та інтересів споживачів (розділ 3b) отримає приблизно 37 мільйонів Євро на рік за умови розширеного Європейського союзу, на відміну від існуючого рівня річного фінансування, який перевищує 80 мільйонів Євро.

Оскільки ще залишається можливість змінити цю ситуацію, члени Форуму з політики в сфері охорони здоров’я (Health Policy Forum) закликають інститути ЄС поставити питання охорони здоров’я в самому центрі, в серці політики ЄС та відновити фінансовий баланс для Розділу 3 на користь тих політичних питань, які безпосередньо стосуються громадян.


ДEРЖАВНИЙ СEКТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я – МАЙБУТНЯ ПРОГРАМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ІНТEРEСІВ СПОЖИВАЧІВ

6 квітня 2005 року Європейська Kомісія ухвалила стратегію захисту здоров’я та інтересів споживачів та вперше запропонувала спільну Програму Європейського Співтовариства з охорони здоров’я та інтересів споживачів на 2007-2013 роки.

Разом з тим два комітети Європарламенту погоджуються з більшістю зацікавлених в питаннях охорони здоров’я та інтересів споживачів сторін, що пропозиція Комісії об’єднати програми захисту здоров’я та захисту інтересів споживачів не може бути прийнята.

31 січня 2006 року Комітет Європарламенту з питань навколишнього середовища, охорони громадського здоров’я та безпеки харчових продуктів (‘ENVI’) відхилив пропозицію Комісії об’єднати програми захисту здоров’я та захисту інтересів споживачів на 2007-2013 роки. Голосування в комітеті виявилося майже одностайним - 54 члени Європейського парламенту проголосували за пропозицію, до якої вніс зміни доповідач Антоніо Тракателіс, і лише один проголосував проти.

Комітет з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів (‘IMCO’) під час голосування 21 лютого 2006 року також відхилив пропозицію ЄС. Як члени Європарламенту, так і доповідач Маріанна Тіссен (‘EPP-ED’, Бельгія), вважають, що до тих, хто користується послугами державного сектору охорони здоров’я, не можна ставитися так само, як до споживачів звичайних послуг або товарів. Маріанна Тіссен також пояснила, що існують ще й суто бюджетні міркування, які виправдовують розмежування цих двох програм.

З технічної точки зору, Рада Європейського союзу все ще може поєднати ці дві програми. Однак оскільки Парламент та більшість зацікавлених у питаннях охорони здоров’я та інтересів споживачів сторін не погоджуються з таким поєднанням, малоймовірно, що Рада знову висуватиме цю пропозицію.


СВІТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТEХНОЛОГІЙ В СФEРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я - 2006 РІК– ЖEНEВА (CH) – 10/13 ЖОВТНЯ 2006 РОКУ

Інформаційне товариство (DG) Європейської комісії, Світова організація охорони здоров’я, Товариство інформаційних систем та систем управління в охороні здоров’я (‘HIMSS’), разом з 8 професійними організаціями Європи (зокрема з HOPE, CPME, COCIR, EHMA, EHTEL, EUROREC, CMPi та HINE) займаються організацією конференції ”Світ інформаційних технологій в сфері охорони здоров’я - 2006: “Об’єднуючи лідерів в технології та в охороні здоров’я”. Ця конференція спланована клініцистами та розрахована на них, а також на інших професійних працівників в сфері охорони здоров’я, на користувачів інформаційних систем в сфері охорони здоров’я та на покупців цих систем, на керівників та адміністраторів, професійних фахівців в сфері інформатики, вчених, представників відповідних органів влади та політичних діячів регіонального та загальнонаціонального рівнів, а також на постачальників (тобто на компанії, що розробляють програмне та апаратне забезпечення, а також на компанії, які надають професійні послуги). Ця конференція буде сфокусована на ролі та на впливі медичних інформаційних технологій на сектор охорони здоров’я в Європі та на інші частинах світу, зокрема на Ближній Схід та Африку. Навчальні зайняття будуть переважно зосереджені на досвіді надання відповідних послуг та на доведених перевагах стосовно якості та ефективності. Демонстраційні заходи нададуть унікальну можливість опрацювати практичні аспекти інформаційних систем та питання їх сумісності. Серед тем, що висвітлюватимуться під час конференції, є питання стандартизації, маркування (етикетування) та акредитації електронних систем охорони здоров’я, сумісність та національні ініціативи .

Додаткова інформація може бути отримана за адресою: www.WorldOfHealthIT.org


РEФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ЄВРОПІ – ЛІСАБОН (‘PO’) – 16 БEРEЗНЯ 2006 РОКУ

Європейська асоціація парітарних інститутів соціального захисту (‘AEIP’) планує проведення конференції “Реформа охорони здоров’я в Європі на тлі старіючого суспільства - однакові проблеми – однакові рішення?” у Лісабоні 16 березня 2006 року.

Генеральний секретар AEIP Бруно Габелліері та колишній міністр охорони здоров’я Португалії Марія де Велем Розейро відкриють цей захід, який буде присвячений наступним темам:

 1. Реформа охорони здоров’я в Європі – солідарність під загрозою?
 2. Проблеми з наданням медичних послуг в Європі;
 3. Вільне переміщення пацієнтів та транскордонна співпраця в сфері охорони здоров’я;
 4. Обмін інформацією стосовно здоров’я людей похилого віку – перспектива конференції AEIP у 2007 році.

Конференція має бути закрита президентом AEIP Бернардом Деві.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою: www.aeip.net


ЖEНEВСЬКИЙ ФОРУМ: “В НАПРЯМКУ ЗАБEЗПEЧEННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”- ЖEНEВА (‘CH’) – 30 СEРПНЯ /1 ВEРEСНЯ 2006 РОКУ

Форум: “в напрямку забeзпeчeння глобального доступу до охорони здоров’я” запланований на 30 серпня / 1 вересня 2006 року в Женеві, та організований спільно лікарнями Женевського університету та медичним факультетом Женевського університету, з приводу 150 річниці Женевської лікарні, яка має давню традицію міжнародної співпраці в галузі охорони здоров’я.

Цей Форум буде спрямований на визначення того, яким чином лікарні та університети, індивідуально та колективно, у співпраці з усіма міжнародними організаціями, які активно діють в гуманітарній та медичній сферах, та які представлені в Женеві, а також представники громадськості, можуть поліпшити доступ до послуг з охорони здоров’я.


Реформа щодо відшкодування вартості ліків буде запроваджена в лікарнях Бельгії. До цих пір всі ліки, які використовувались у лікарнях оплачувались в межах фінансування медичних послуг. Національний Інститут Страхування RIZIV/INAMI відшкодовує вартість всіх найбільш вживаних в лікарнях ліків. В результаті стаціонари не повинні відшкодовувати вартість ліків, вони тільки платять 0,62Є за ліжкодень. Пацієнту призначаються ж звичайні, загальновживані ліки.

У 1997 році вперше було подано пропозицію щодо встановлення певного внеску на використання ліків. З тих пір використання профілактичних антибіотиків фінансується з дев’яти різних джерел. Цей захід спрямований на досягнення наступних цілей:

 • покращує якість лікування шяхом відмови використання атибіотиків окрім тих випадків, коли їх вживання дійсно необхіде;
 • покращує контроль за прямими та непрямими витратами ( використовуються менш вартісні ліки)ю Коротший період лікування антибіотиками також зменшує вартість лікування

У 2002 році колишній міністр соціальної політики запропонував систему відшкодування звичайновживаних ліків з коштів глобального бюджету, на противагу існуючій праkтиці їх відшкодування. Передбачалося, що бюджет буде вирахуваний окремо на певну кількість ліків за умови, що вони будуть використані на лікування обмеженої кількості хірургіних паталогій. Метою пропозиції міністерства була раціоналізація використання ліків, але через чисенні зауваження лікарів така модель ніколи не була використана на практиці.

У 2004 році діючий міністр соціаьної політики переглянув тему та попросив вносити пропозиції щодо можливості застосування системи глобального бюджетування при використанні ліків у стаціонарах. Крім того він наказав вивчити досвід сусідніх країн з цього питання. Результати дослідження показали, що Бельгія залишається єдиною країною, де використання ліків у стаціонарах фінансується як частка оплати медичних послуг.

Таким чином пропозиція про альтернативне фінансування набула ваги. В противагу старій системі, кошти, що виділяються лікарням на ліки, будуть приєднані до загальної суми кошт, виділених на використання ліків у стаціонарах на лікування як хірургічної так і медичної паталогії. Цей бюджет буде бюджетом змішаного типу, що занчить, що фіксований внесок буде нараховуватись для всіх комбінацій APR-DRG і захворювань всіх типів складності.

Тим не менш вартість використання додаткових, догоровартісних чи нових ліків, що занесені до спеціально розробленого списку, буде і надалі відшкодовуватись за рахунок фармацевтичних витрат. Планується, що система буде запроваджена з 1 липян 2006 року. Для того, щоб не перешкоджати роботі бельгійських лікарень, застосування системи бюджетування на першому етапі буде запроваджено на 50 – 70 відсотків.

Пізніше фармацевтичний бюджет буде вираховуватись поденно, але досі немає конкретних пропозицій, як це зробити.


РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА – ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЄС

23 листопада 2005 року у Брюсселі було проведено семінар з питань мобілізації структурних коштів на фінансування охорони здоров’я у країнах, що нещодавно вступили до ЄС. Захід організований GVG (німецькою неприбутковою асоціацією, що підтримує політику соціального захисту у всій Європі) та ЄФАФВ (Європейською федерацією асоціацій фармацевтичних виробників) і приймалась MEP Георгсом Андреєвзом, Віце-президентом Комітету Європейського Парламенту з захисту навколишнього середовища, громадського здоров’я та їжі.

Основна ідея вступної промови Георса Андреєвза, яка була підтримана НОРЕ – це усвідомлення того, що структурні кошти можуть покращити стандарти охорони здоров’я та її доступність. Вступ нових країн до ЄС висвітлив, що між 15 «старими» і 10 «новими» членами ЄС існує прірва стосовно систем охорони здоров’я. В «цих 10» спостерігається невелика тривалість життя, вищий рівень смертності новонароджених та захворюваності на рак, т.д. За словами Георса Андреєвза основна причина цього – незначний рівень інвестицій в охорону здоров’я в «нових» країнах-членах ЄС, таким чином структурні кошти можуть бути використані для того щоб подолати цю прірву. Георгс Андреєвз рекомендував, щоб система охорони здоров’я адекватно відображалась в національних документах (програмах країн-членів ЄС щодо використання коштів ЄС); мають створюватись органи охорони здоров’я та громадські організації для підготовки спільних проектів єдиної політики.

Холгер Тречов (GVG), автор «Фінансування охорони здоров’я у ЄС» зробив огляд структурних фондів та охорони здоров’я у нових країнах ЄС. Витрати на охорону здоров’я в 10 країнах ЄС в середньому нижчі за витрати 15 «старих» країн: в середньому незначна частка ВВП (4,5%) у порівнянні з (8,5%). За період з 2004 по 2006 рік, Структурні кошти ЄС, що виділяються з метою скорочення нерівномірності розвитку між регіонами, для нових членів ЄС склали 24 млрд. з загальної суми 195 млрд. ЄВРО. Він наголосив на провідній ролі національних урядів, що зараз визначають пріоритети своїх національних програм, в основі яких фінансова система ЄС. Національні органи влади мають визначити, які покращення в охороні здоров’я є пріоритетними в їх програмах, і виділити достатню кількість бюджетних коштів для забезпечення спільного фінансування необхідного для країн, що є членами ЄС в рамках структурних правил спільноти.


ВООЗ – ДОПОВІДЬ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 2005

Європейське бюро ВООЗ при складанні Звіту про Охорону здоров’я на 2005 рік, визначило основниі проблеми у сфері охорони здоров’я, що існують в Європі, і, зокрема ті, що стосуються дітей. Визнаючи, що в країнах Європи посилюються відмінності між системами охорони здоров’я, ВООЗ підкреслює, що гарне здоров’я – є основою соціального та економічного розвитку. Далі ВООЗ, зокрема, акцентує увагу на здоров’ї дітей, що є ключовим моментом здорового життя батьків, посилює соціальний та економічний розвиток і таким чином знижує нерівномірності в системах охорони здоров’я Європи.

У звіті узагальнюються основні проблеми, що стосуються здоров’я дітей у Європі, а також викладені можливі політики та практичні рішення, що можуть застосовуватись для розв’язання даних проблем. Автори зокрема зазначають, що національні та європейські політики мають керуватись 4 принципами Європейської стратегії охорони здоров’я дітей та дорослих.

Більш детальна інформація на сайті: www.euro.who.int/ehr2005


Конференції HOPE та заходи, організовані спільно з проектом SIMPATIE.

Копенгаген (Данія), 5-6 вересня 2005 р.

Дворічний проект “SIMPATIE”, який фінансується програмою Європейської Комісії з громадського здоров’я, і до якого в якості партнера залучена організація “HOPE”, має намір створити єдині європейські показники, внутрішні та зовнішні інструменти для покращення безпеки у сфері охорони здоров’я. Фінансова угода була підписана 11 липня 2005. Проект, що складається з восьми робочих завдань, має на меті сприяння безперешкодному пересуванню людей та послуг завдяки розбудові загальноєвропейської спільноти, а також прозорості у методиці забезпечення медичної безпеки пацієнта.

Проект “Simpatie” має тісні зв’язки з іншими проектами. Спільна конференція, організована “Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я. Європа”, проектами “Simpatie” та “Marquis” з безпеки пацієнтів проходитиме 5-6 вересня 2005 р. у Копенгагені з метою сприяння координації між різними проектами.

Конференція проекту “MARQUIS”

Брюссель (Бельгія) – 13-14 жовтня 2005 р.

У межах дослідного проекту “Marquis” (Методи оцінки реакції на запровадження стратегій покращання якості), союз, в який входить організація “HOPE”, організовує дводенну конференцію “Наукові основи медичних послуг”, що відбудеться у Брюсселі 13-14 жовтня 2005р.

Трирічний проект, який фінансується шостою програмою досліджень, має на меті визначити, порівняти та оцінити формальне сприйняття країнами-членами ЄС різних стратегій якості на національному рівні (включаючи акредитацію, сертифікацію, колегіальну оцінку, клінічні методичні рекомендації, показники ефективності, обстеження пацієнтів тощо).

Проект “Marquis” складається з семи компонентів, з яких у два залучена організація HOPE- Лікарняне дослідження, що ґрунтується на використанні анкет та місцевій перевірці та збір і аналіз поглядів, підготовка остаточного звіту та поширення інформації. Нарешті закінчилася розробка сайту проекту : www.marquis.be
Покращення якості у сфері охорони здоров’я

Прага – 24-26 квітня 2006 р.

Запрошуються всі бажаючі взяти участь у 11-му Європейському форумі з питань покращення якості у сфері охорони здоров’я, що відбудеться 24-26 квітня 2006 р. у Празі. Резюме доповідей мають бути подані не пізніше п’ятниці 30 вересня 2005 р.

Темами Форуму є такі:

 • Покращення безпеки пацієнта
 • Співпраця з пацієнтами
 • Поліпшення медичного навчання
 • Лідерство, зміни культури та управління змінами
 • Отримання значного покращення завдяки перебудові охорони здоров’я
 • Політика у сфері охорони здоров’я, спрямована на довготривале покращення систем охорони здоров’я
 • Оцінка змін, навчання та відповідальність
 • Люди та покращення якості: індивідуальна професійна якість
 • Міжкультурна співпраця з покращення системи охорони здоров’я

Організатори Форуму зацікавлені у резюме доповідей, в яких би висвітлювався практичний досвід покращень у сфері охорони здоров’я. Форум відкритий для всіх та орієнтований на терапевтів, медсестер, керівників та інших працівників сфери охорони здоров’я, політиків, дослідників, пацієнтів та представників пацієнтів. Від участі у конференції виграють як початківці, так і досвідчені учасники.

Більше інформації можна знайти на сайті: http://www.quality.bmjpg.com/
Медичні страховики: від платників до гравців.

ПРАГА - 23 ВЕРЕСНЯ 2005 Р.

Асоціація "Internationale de la Mutualit?" організовує міжнародну конференцію у Республіці Чехія з питань наслідків демографічного старіння та змінених очікувань "споживачів медичних послуг", а також щодо нової ситуації у системах охорони здоров'я. На конференції мова йтиме про роль медичних страховиків у процесі надання медичної допомоги пацієнтам та забезпечення її якості. Вважається, що медичні страхові компанії мають більш швидко реагувати на вибір споживача. Але, як збільшена розмаїтість, викликана цими змінами, впливатиме на фундаментальні цінності солідарності? Чи рівний доступ до медичної допомоги все ще є складовою майбутньої політики з охорони здоров'я? Які інструменти потрібні медичним страховикам для забезпечення якості та контролю над витратами? Чи слід їм зосередити свою увагу на питанні управління здоров'ям чи питанні управління медичною допомогою? Мають вони пропагувати здоровий спосіб життя або їм слід більше надавати уваги хворим? Ці та інші проблеми будуть розглядатися на цій конференції.

Громадське здоров'я: Показники здоров'я на регіональному рівні

Проект ISARE (Indicateurs de Sant? pour les R?gions de l'Europe) (фінансується Комісією Європейського Союзу) виніс рекомендації стосовно деяких районів для 13 з 15 країн, членів ЄС. Рекомендації стосуються 300 районів на території 13 країн. Середня кількість населення дорівнює близько 1.2 мільйонів чоловік, із значними коливаннями. Усі райони дотримуються здорового способу життя та всі, окрім одного, ведуть звітність, щодо стану громадського здоров'я.

Наявні дані на регіональному рівні були перевірені під час опитування, що базувалось на показниках здоров'я проекту Європейського Союзу. Проект ISARE вважає, що, не зважаючи на відмінності між районами обмін медичними показниками є доцільним.

Практично усі показники включені у систему медичного звітування, що висвітлює стан громадського здоров'я. Підхід проекту ISARE складається з визначення одного показника у кожній країні за рядом критеріїв. Ці показники забезпечують ефективний обмін медичною інформацією на внутрішньонаціональному рівні у межах ЄС. Таке порівняння включає різні внутрішньонаціональні рівні та придатний для порівняння різних рівнів надання медичної допомоги (напр., первинної, вторинної) або для змалювання різних епідеоміологічних картин.

У короткому списку проекту ISARE 17 досліджених показників для всіх регіонів певної країни були згруповані у вісім предметних груп. Довгий список ISARE, до якого входять дані, зібрані для обраного регіону в кожній країні, включає 17 показників, зазначених вище, плюс 21 додатковий показник.

Результати дослідження проекту ЄС ISARE сприятимуть вивченню ситуації у відібраних районах в країнах ЄС, розумінню їх ролі та прогнозуванню використання отриманх в них даних як показників здоров'я у рамках програми ЄС "Громадське здоров'я".

Перший та другий етапи ISARE вже завершені. Цілі третього етапу проекту ISARE є такими: розширити результати першого та другого етапів проекту у країнах, нових членах ЄС, обновити інформацію на внутрішньонаціональних рівнях у країнах, в яких діє проект ISARE 2; вивчити інші можливі шляхи аналізу та передачі інформації, яка міститься у базі даних; надати рекомендації і перевірити пункти, що мають бути включені до звітів, які висвітлюють стан громадського здоров'я.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО - електронна МЕДИЦИНА


Міністри охорони здоров'я та експерти з інформаційних технологій з усієї Європи зустрілися у норвезькому місті Тромсо 23-24 травня 2005 року, щоб обговорити, як можна використати можливості "електронної медицини". Така зустріч, була присвячена презентації найкращих досягнень у сфері охорони здоров'я країн Європи. Комісар з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів звернувся до Міністрів охорони здоров'я, провайдерів новітніх технологій, різних об'єднань пацієнтів та неурядових організацій із закликом повністю вивільнити потенціал європейської електронної медицини. Єврокомісія вважає, що електронна медицина може забезпечити пацієнтам простий доступ до високоякісної медичної інформаці.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: www.ehealth 2005.noНовини з країн членів ЄС


УГОРЩИНА

Джордж Хармат

Політика побоювань - нереалізована реформа

Принципово нова ситуація виникла щодо оприлюднення звіту Контрольно-ревізійного управління, в якому містяться надзвичайно категоричні заяви та судження, що не підлягають спростуванню як у правовому, так і у політичному розумінні.

Суть Спрямованої на пацієнта моделі медичної допомоги полягає в тому, що охорона здоров'я населення регулюється не Національною компанією медичного страхування, а іншою організацією, керівники якої отримують частину прибутку. Гроші залишаються в системі охорони здоров'я, а в центрі моделі знаходиться сімейний лікар. Жорстка критика з боку Державного контрольно-ревізійного управління заснована на твердженні, що попередні Міністерства охорони здоров'я недостатньо володіли ситуацією проведення експерименту, більше того, вони взагалі не цікавилися експериментом як таким. У звіті також згадується, що вкрай неприйнятною є ситуація, за якої, зважаючи на недостатнє регулятивно-правове забезпечення, важко чітко з'ясувати суть реформи, а саме, чи вона полягає у реструктуризації системи охорони здоров'я, чи є спробою сформувати нову систему страхування. "Цілеспрямованість, рішучість, сила та співпраця - ось чого завжди бракувало у визначеннях реальних цілей запровадження даної експериментальної моделі в супровідній документації. Цей експеримент порушив стан спокою у системі охорони здоров'я, наслідком чого стало підвищення чутливості постачальників медичних послуг до витрат на надання допомоги. Додаткові витрати за останні п'ять років реформи становлять 433 мільйони форинтів."

Заява Міністерства

Як стверджують представники Міністерства, необхідне проведення адекватної оцінки періоду реформи, який становив би щонайменше 7 років. Спрямована на пацієнта модель медичної допомоги була створена у 1999 році як принципово новий елемент у процессах реформування медичної сфери.

Міжнародний досвід показав, що подібні моделі Спрямованої на пацієнта моделі медичної допомоги є цілком сучасними, при чому їх спільною рисою є орієнтація на підвищення ефективності управління сферою охорони здоров'я, що передбачає залучення широкого спектру спеціальностей. Всі ці моделі підвищують зацікавленість керівників сфери у найбільш оптимальному використанні ресурсів, оскільки наразі вони змушені ставитись до державних коштів як до своїх власних, завдяки чому покращується якість послуг, а також здійснюється супровід пацієнта протягом усього процесу надання медичної допомоги. Однак, за відсутності відповідного регулювання, контролю якості та постійної зацікавленості, такий підхід може стимулювати проведення недостатнього лікування, виникнення морально-етичних суперечностей, перетворення медичних установ на суто комерційні підприємства, а також може спричинити обмеження свободи вибору пацієнта.

Угорська модель функціонує вже протягом 5 років. В результаті проведення відкритого тендеру все більше провайдерів приєдналися до програми, до якої було залучено більше двох мільйонів осіб, станом на вересень 2004 року. Результатом пятирічної реформи стало підбиття підсумків та перегляд можливостей подальшої реалізації програми. В основу механізмів державного контролю (звітів, внутрішнього контролю) та інспекцій (дослідження Контрольно-ревізійного управління) покладено ефективність, успішність, справедливість та задоволення пацієнтів, а також показники контролю за витратами.

Особлива увага звертається на профілактику захворювань та вчасне надання необхідної допомоги, що вважаються першочерговим завданням постачальників медичних послуг.

Тривалий діалог відбувся щодо розробки уніфікованого підходу до проведення профілактичних заходів, виявлення та подолання захворювань та здійснення оптимального моніторингу руху пацієнтів в закладах різних рівнів.

Позитивнимна працювання угорського експерименту вважається те, що система охорони здоров'я нарешті зрушила з мертвої точки. Крім того, у певних сферах проведення експерименту вплинуло на розвиток системи фінансування охорони здоров'я та, завдяки роботі замовників послуг даний експеримент значно підвищив чутливість різних бюджетів до витратної сторони. В ході проведення реформи в підвищилась увага до розробки та обов'язкового використання професійних протоколів, а також важливість моніторингу потоку пацієнтів. В результаті експерименту було створено незалежну унікальну систему інтересів замовників та постачальників медичних послуг, яка обумовила виникнення конкурентного середовища, відмінного від традиційних систем стимулювання, які врешті-решт призвели до серйозних недоліків функціонування системи.

Крім переваг реформованої системи, слід також розглянути її недоліки. На початку запровадження експерименту, його цілі не були чітко сформульовані у регулятивно-правових документах. Реформа не була забезпечена ресурсами (кадрами, інформаційними системами підтримки, тощо) достатніми для розвитку та функціонування Національного бюджету медичного страхування, що, в результаті, унеможливило проведення адекватного моніторингу та оцінки діяльності системи. Інша серйозна проблема полягає в тому, що більшість норм, які регулюють діяльність системи не є включеними до законів. Первинні цілі реформи сильно деформувалися, а її ефективність знизилась, зважаючи на той факт, що реформа у багатьох місцях перетворилася на суперечки між окремими зацікавленими сторонами.

Підвищення ефективності діяльності лікарень може уповільнитись (припинитись)

Згідно даних, отриманих Угорською асоціацією лікарень та Міністерством охорони здоров'я, починаючи з останнього кварталу минулого року, заборгованість лікарень зросла до 26 мільярдів, і ще на 7 мільярдів з того часу.

Декілька основних лікарень також мають заборгованості. У доповіді Асоціації висловлюється несхвалення стосовно формування резерву у бюджеті на стаціонарну допомогу, погодженого Міністерством. Це і є однією з причин того, чому бюджет даного року є непередбачуваним. Зважаючи на заборгованість, важко також дотримуватись Закону про держбюджет. Лікарні потребують надійного чітко визначеного фінансування, з оглядом на це, їм має бути гарантована можливість вільного використання ресурсів, обумовлених бюджетом. Президент Національного бюджету медичного страхування вважає, що дані Асоціації лікарень не є вичерпними, оскільки у їх звіті оброблено інформацію лише по 110-ти лікарнях, не зважаючи на той факт, у звіті згадуються лише 154 лікарні , в той час, коли медичне страхування покриває стаціонарну допомогу у 186 лікарняхю. Голова Департаменту Міністерства охорони здоров'я підтверджує, що певна заборгованість лікарень існуватиме і надалі.

Реформи, але за який кошт?

Витрати на охорону здоров'я в Угорщині низькі. В той час, коли в європейських країнах 80-85% витрат покриваються державними коштами, ця цифра в Угорщині становить лише 70%. Друга частина сплачується пацієнтами. Рівень надання стаціонарної допомоги ледве досягає оцінки "3" за 5-бальною системою. 74% опитаних стверджують про недотримання принципу рівності при наданні медичної допомоги в Угорщині. Населення країни висловлює бажання, щоб урядом витрачалося більше грошей на охорону здоров'я, про що свідчить опитування громадської думки проведене організацією Szonda Ipsos. Половина опитаних є незадоволеними рівнем надання медичної допомоги. Більшість опитаниї вважає, що в домашніх стаціонарах та поліклініках також не дотримується принцип рівності. Більшість громадян задоволена роботою сімейних лікарів, дещо менше - кваліфікацією персоналу поліклінік, та найменше задоволені наданням стаціонарної допомоги.

Як зауважив один з опитаних, економіст за фахом, не може існувати "безплатної" реформи, однак, уряд має витратити певні гроші на покращення якості медичної допомоги. Фахівці вважають, що гарним прикладом дешевшої медицини може стати модель регульованої медичної допомоги, на запровадження якої дотепер було витрачено лише 2 мільярди.

Люди поза контролем

Те, що в Угорщині більшість осіб користуються особистою карткою (TAJ-card) вважається невиправданим з економічної точки зору, оскільки, за деякими оцінками, кількість карток становить від 100 тис. до 300 тис.; цього року на виготовлення однієї картки витрачалося 98 000 форинтів, відповідно, загальна сума становить 20-30 мільярдів форинтів.

Велика проблема полягає в тому, що така картка вважається необхідною за 90 критеріями, але ніхто не може довести, що за цим стоїть певна сума до сплати чи внесок. Загальний бюджет Національного фонду медичного страхування складає 1500 мільярдів, з якого фонд має фінансувати надання допомоги 10 млн. осіб, в той час, коли реальна кількість платників внесків останнього року не досягла позначки у 3.9 мільйони, з яких 1.5 мільйонів осіб сплачують внески з прожиткового мінімуму, при чому, держава не відшкодовує надання медичної допомоги 3 млн. пенсіонерів, так само, держава не виділяє додаткових коштів на медичну допомогу дітям до 14 років, які отримують послуги за рахунок страховки їх батьків.

Цим і пояснюється від'ємний баланс у 400 мільярдів форинтів, на який крім того впливає зіткнення соціальних та стратових виплат.

Першим кроком реформування подібної слабкої системи стане заміна 600 сертифікатів на отримання так званої державної медичної допомоги. Кількість прострочених сертифікатів за відповідними оцінками складає 10%. Необхідно також розширити перелік медикаментів.

До кінця цього літа між аптеками та страховими компаніями буде налагоджено зв'язок в оперативному режимі (online). Планується сформувати контрольну премію.

Головування Сполученого Королівства у ЄС: Пріоритети охорони здоров'я

З 1 липня 2005 р. головування у ЄС на шість місяців перейшло від Люксембургу до Великобританії. Потім головуватимуть Австрія та Фінляндія. Основними темами, якими опікуватиметься Сполучене Королівство у сфері охорони здоров'я, будуть безпека пацієнтів та негативні фактори впливу на стан здоров'я, пов'язані із способом життя. Що стосується негативних факторів впливу, то основне завдання у цій сфері полягає у сприянні діям на рівні ЄС, що зменшуватимуть негативні фактори впливу на здоров'я, пов'язані із способом життя, у країнах-членах ЄС. Ці дії включатимуть:

- покращення роботи ЄС над ефективними заходами урядів з вирішення проблем здоров'я, пов'язаних із способом життя, а також підтримання країн-членів ЄС у розробці ефективних стратегій;

- покращення роботи ЄС над визначаючими факторами негативного впливу на здоров'я, такими як паління, вживання алкоголю, спосіб харчування; сприяння політиці та мотивація роботи країн-членів ЄС;

- затвердження міцного та стабільного лідерства у вирішенні проблем, що впливають на стан здоров'я, у Європі та забезпечити роль ЄС у вирішенні проблем охорони здоров'я в світі.

Керівництво планує провести форум на рівні ЄС для розгляду проблем, що впливають на стан здоров'я населення. Воно також наміряється надати Комісії пропозиції щодо регіональних дій з вирішення негативних факторів впливу на здоров'я, пов'язаних із способом життя.

Що стосується безпеки пацієнтів, керівництво сприятимете діям ЄС з покращення безпеки пацієнтів у межах країн-членів ЄС, що і було підтверджено під час брифінгу, організованого Сполученим Королівством у Брюсселі 20 червня 2005 р. Керівництво планує досягнути значних успіхів у визначенні стандартів та правил у сфері педіатрії та сприяти широкій практиці медичних робітників, які перетинають кордон.

Відносно останнього питання, мета конференції "Спеціалісти, які перетинають кордони", запланованої на жовтень 2005 р. у Единбурзі, полягає у демонстрації узгодженості з питань обміну інформацією між європейськими регуляторними органами у сфері охорони здоров'я.

Сполучене Королівство хоче надати ваги ЄС та програмі з питань охорони здоров'я, що демонструє різноманіття підходів (як регулятивних так і нерегулятивних), а також сприяти зміцненню ролі ЄС у вирішенні проблем охорони здоров'я у світі, зокрема, завдяки співпраці з ВООЗ.

Керівництво проанонсувало кілька основних подій, що мають відбутися найближчим часом:

- Саміт з питань охорони здоров'я, пов'язаних із способом життя, що відбудеться 17 - 18 жовтня 2005 р. у Лондоні;

- Неофіційна зустріч міністрів охорони здоров'я, що відбудеться 20-21 жовтня 2005 р. у Лондоні;

- Саміт з проблем безпеки пацієнтів, що відбудеться 28-20 листопада 2005 р. у Лондоні;

- Офіційна нарада з охорони здоров'я, що відбудеться 9 грудня 2005 р. у Брюсселі.КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ


м. КАРДІФФ (СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО)

23 ЛИПНЯ 2005 Р.

Організація "HOPE" разом із Державною службою охорони здоров'я Уельсу організували у м. Кардіфф міжнародну конференцію з питань безпеки пацієнтів. Захід - частина програми обміну організації "HOPE"- зібрав 300 медичних працівників з 27 країн. Конференція була передвісником переходу головування в ЄС до Сполученого Королівства з 1 липня 2005 р., а також підтвердила, що безпека пацієнтів знаходитиметься в центрі уваги Сполученого Королівства протягом його головування в ЄС.

У своїй вступній промові перший міністр Уельсу підтвердив важливість безпеки пацієнтів у зміцненні впевненості пацієнтів і запропонував розповсюдити ідеї, отримані в результаті проведення конференції.

Виступаючи як голова Міжнародного Союзу з питань безпеки пацієнтів, сер Лайам Доналдсон сказав, що лікарні, ведучи облік випадків лікарських помилок можуть отримати користь з такої статистики. Потім він навів кілька прикладів жертв медичних помилок, представив статистичні дані кількох досліджень проблем побічних ефектів у лікарнях з різних куточків світу. Відповідно до результатів цих досліджень у США 3,7% стаціонарних випадків призвели до ненавмисного заподіяння шкоди, в Австралії цей рівень відповідає 16,6%, у Сполученому Королівстві - 10,8%, у Новій Зеландії - 12,9%, в Японії - 11%, та 7,5% у Канаді. Лайам Доналдсон назвав причини побічних ефектів, які можуть включати: медичні помилки (проблеми із розрахунком дози), почерк (розбірливість почерку лікарів), погане управління ліками, недостатнє спілкування, погана робота обладнання, недостатнє навчання персоналу. Однак, звичайні помилки мають численні причини і поінформованість щодо питань безпеки пацієнтів зростає. Потім він розповів про Світовий Союз з питань безпеки пацієнтів - організацію, засновану у 2004 р. для покращення безпеки пацієнтів у всіх країнах-членах ЄС. Увага була привернута і до ролі пацієнтів у їх безпеці, вплив дослідження та таксономії медичних помилок.

Також виступали доктор Девід Гоззард (Dr David Gozzard) із лікарні Глен Клівд (Glan Clywd hospital), що є однією з чотирьох лікарень Сполученого Королівства, яка бере участь у пілотному чотирьохмільйонному проекті "Безпека пацієнтів", організованому Фондом охорони здоров'я. Доктор Гоззард сказав, що схема має бути амбіційною, а також додав, що попередження побічних ефектів має бути фундаментальним. Під час денної сесії увага була приділена декільком питанням: використання ІКТ з метою підтримання "розумних"-лікарень (smart hospital) у простежуванні за безпекою пацієнтів, правильний пацієнт та правильна допомога, алгоритм для клінічних рішень (the Incident Decision Tree).

Після огляду безпеки пацієнтів у Данії, зробленого Лілею Петерсен (Lilja Pedersen) з Датської Асоціації Безпеки Пацієнтів, яка підкреслила ключову роль системи звітування, що вже використовується у Данії, відбулося обговорення. У заключній промові Міністр охорони здоров'я Уельсу Брайан Гіббсон (Brian Gibbons) сказав, що стратегія Урядових зборів у центрі своєї уваги містить питання безпеки пацієнтів, а також підтвердив свою підтримку поліпшення безпеки пацієнтів.


МЕДИЧНІ СТРАХОВИКИ: ВІД ПЛАТНИКІВ ДО ГРАВЦІВ.


м. ПРАГА

23 ВЕРЕСНЯ 2005 Р.

Асоціація "Internationale de la Mutualit?" організовує міжнародну конференцію у Республіці Чехія з питань наслідків демографічного старіння та зростаючих очікувань "споживачів медичних послуг", а також щодо нової ситуації у системах охорони здоров'я. Медичні страховики та інші покупці обов'язково гратимуть важливу роль у спрямуванні пацієнтів під час отримання медичної допомоги, гарантуючи якість допомоги та підтримуючи фінансовий баланс. В той же час говорять, що медичне страхування має більш швидко реагувати на вибір споживача. Але як збільшена розмаїтість, викликана цими змінами, впливатиме на фундаментальні цінності солідарності? Чи рівний доступ до медичної допомоги все ще передбачається майбутньою політикою з охорони здоров'я? Які інструменти потрібні медичним страховикам для забезпечення якості та контролем витрат? Чи слід їм спрямовувати свою увагу на питання управління здоров'ям чи питання управління медичною допомогою? Чи мають вони заохочувати здоровий спосіб життя, чи їм слід більше надавати уваги хворим? Ці та інші питання будуть розглядатися на згаданій конференції.(За матеріалами журналу “ Hospital ”)

 

ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНОЇ ПРОГРАМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КРАЇНАМ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ ( HOPE )

СЕМІНАР КЛІНІКОСТАТИСТИЧНОЇ ГРУПИ

Нотінгем (Сполучене Короліство Великобританії і Північної Ірландії)

16/17 ЛЮТОГО 2005 РОКУ

 

HOPE – благодійна програма надання медичної допомоги країнам, що розвиваються, організувала у Нотінгемі 16 і 17 лютого 2005 року свій перший семінар з роботи клініко-статистичних груп. Насамперед, був представлений досвід ріних країн (Німеччини, Угорщини, Скандинавських країн і Англії). Після цього відбулася інтенсивна дискусія для точного визначення цілей і завдань робочої групи. За результатами роботи групи буде проведено Конференцію та зроблено детальний звіт. Звіт буде готуватись протягом одного року. Конференція може бути пов'язана з одним із заходів благодійної програми HOPE , таким як Конференція з питань обміну програмами. Розповсюдження результатів також буде здійснено через регіональні, національні та європейські конференції.

Структура і зміст Звіту будуть безпосередньо пов'язані з цілями, визначеними для робочої групи. Основною ж метою є забезпечення членів благодійної програми HOPE інформацією щодо функціонування клініко-статистичних груп у європейських країнах і, ще конкретніше, їх фінансовим використанням.

СЕМІНАР З ПИТАНЬ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ' Я

Дублін (Ірландія)

24/25 ЛЮТОГО 2005 РОКУ

 

П'ята щорічна конференція з питань психічного здоров'я під назвою “Гарантія якості та вибір у психічному здоров'ї” була організована благодійною програмою HOPE , Постійним Комітетом Лікарень Європейського Союзу в Дубліні (Ірландія) з 23 по 25 лютого 2005 року.

Конференція була скликана ірландським фондом “ Tanaiste ” та Міністерством охорони здоров'я і дитинства Ірландії і відбувалася в історичних околицях Дублінського замку (резиденція віце-королів). Ця конференція мала особливе значення і велику цінність для нової розширеної Європи. Вона відобразила підтримку ірландського уряду щодо поліпшення якості психіатричних послуг в Ірландії та сприяння розвитку послуг у Європі. Заснування Комісії у справах психічного здоров'я у 2002 році та новаторські практики у наданні психічної медичної допомоги є показниками прогресу, досягнутого в Ірландії.

Цей семінар зібрав майже 150 учасників з усієї Європи: плановики і політики, практичні лікарі, споживачі послуг і неурядові організації. Конференція заслухала міжнародних представників з Всесвітньої організації охорони здоров'я, Франції, Бельгії, Ірландії та Англії.Семінарські сесії “Гарантія якості і вибір” проведені в рамках Конференції дали можливість детально розглянути деякі теми, які було винесено на порядок денний.

Після вітального слова Міністра Тіма О'Маллея та Президента благодійної програми HOPE , Жерарда Вінцента, Мішель Функ, координатор політики у сфері психічного здоров'я ВООЗ, представив презентацію з поліпшення якості послуг. Зокрема, на його думку, процес вдосконалення має складатися з таких 7 ми етапів:

- спрямувати політику щодо поліпшення якості (законодавство і фінансування);

•  визначити стандарти;

•  встановити процедури акредитації;

•  контролювати послуги у сфері психічного здоров'я;

•  інтегрувати поліпшення якості у менеджмент і надання послуг;

•  поліпшувати або реформувати послуги;

•  переглядати механізм визначення якості.

Засідання також було слушною нагодою більше дізнатися про Ірландію та Північну Ірландію. Північна Ірландія здійснює незалежний перегляд ефективності поточної політики та надання послуг, що мають відношення до психічного здоров'я. Ключовими словами перших результатів є перехід до співтовариства, партнерства, залучення користувача/доглядача на всіх рівнях, скорочення клінічної відстані. Крім того, в Ірландії, була створена експертна група для підготовки політики у галузі психічного здоров'я, розробки планів на наступні десять років. Перші результати будуть створювати враження загальновідомих для багатьох країн: орієнтація на особу, різні рівні медичної допомоги, об'єднані в єдине ціле відповідно до потреби. Конференція продовжувалася п'ятьма паралельними семінарами, на яких розглядалися різні аспекти гарантії якості у сфері психічного здоров'я:

•  процедура акредитації у Франції та її відношення до психічного здоров'я;

•  бельгійський генеральний план щодо організації та відновлення змісту психічної медичної допомоги, представлений Джозефом Ван Холсбеке, координатором департаменту психічного здоров'я Бельгії;

•  судові послуги з забезпечення безпеки в лікарні, Майк Харріс, виконавчий директор судових послуг, Нотінгемшир Траст (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії);

•  Розвиток послуги психологічної терапії в Ірландії, Анжела Мохан (Ірландія);

•  Звіт Європейського Союзу про психічне здоров'я, Вівіан Ковесс, Добродійний фонд MGEN (Франція);

•  Потреба у новій парадигмі у психічному здоров'ї, Пат Бракен (Ірландія).

Презентація Марка Девіса, департамент охорони здоров'я (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії), під заголовком “Вибір у психічному здоров'ї, виклик для Англії”, поклала початок широким дебатам щодо майбутніх перспектив.

На всіх етапах відбувалися дуже жваві дискусії, завдяки коментарям аудиторії та відповідям, іноді провокаційним, на питання Брайана Едвардса, Віце-президента благодійної програми HOPE , головуючого на пленарних засіданнях.

Ця конференція була відкрита для всіх зацікавлених у поліпшенні якості психічного здоров'я. Вона забезпечила можливість обмінятися досвідом в межах Європейського Союзу і створити інформаційну мережу, які можуть призвести до загального поліпшення послуг у галузі психічного здоров'я.

Інформація: sg@hope.be

 

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я

7 ЛЮТОГО 2005

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила здоров'я матерів і дітей темою Всесвітнього Дня Здоров'я 2005 року. Це є також предметом Звіту про Всесвітнє Здоров'я 2005 ( World Health Report 2005), який буде зроблено під час Всесвітнього Дня Здоров'я, 7 квітня 2005 року. Гаслом Всесвітнього Дня Здоров'я 2005 є “Звернути увагу на кожну матір і дитину”. Цей лозунг відображає реальність сьогодення: не пріоритетність здоров'я жінок і дітей для багатьох урядів та міжнародного співтовариства.

Додаткову інформацію див.: whd2005@who.int

OECP – ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ – ПРОЕКТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

У січні 2005 року, Рада ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) створила Групу, що займається проблемами здоров'я. Новий відділ охорони здоров'я у Директораті зайнятості, праці та соціальних питань буде підтримувати Групу і керувати її роботою. Наразі OECP набирає на роботу аналітиків та економістів, щоб збільшити свій персонал, який розробляє програму робіт на 2005-2006 роки.

На своєму першому засіданні, яке відбулося у травні 2004 року, Міністри охорони здоров'я OECP обговорили результати трирічного Проекту охорони здоров'я OECP , у якому визначено шляхи поліпшення функціонування систем охорони здоров'я OECP . Вони також доручили OECP виконувати майбутню роботу щодо охорони здоров'я:

- продовжувати і вдосконалювати щорічний збір медичних даних OECP ;

- співпрацювати з національними адміністраціями для здійснення медичних розрахунків;

- у співробітництві з національними експертами, розробляти показники якості медичної допомоги і показники інших аспектів функціонування системи медичної допомоги;

- розглядати аналітичні питання, які країни OECP вважають важливими. Наприклад, дослідження можуть бути проведені у наступних сферах діяльності: якість допомоги у лікарнях, надання первинної медико-санітарної допомоги з найменшими витратами, втрата працездатності та вартість медичної допомоги людям похилого віку, економіка запобігання неінфіційним хворобам і політика розробки новаторських технологій, пов'язаних з медициною.

КОНФЕРЕНЦІЇ БЛАГОДІЙНОЇ ПРОГРАМИ «НОРЕ» та ТА ЗАХОДИ, ОРГАНІЗОВАНІ СПІЛЬНО З ПРОГРАМОЮ «НОРЕ»

 

ЛІКАРНІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я (ЛЗЗ)

18/20 ТРАВНЯ 2005 РОКУ

Майбутня 13-а Міжнародна Конференція з питань роботи лікарень буде проведена мережою ірландських і Північно-Ірландських лікарень і відбудеться у Дубліні, Ірландія, 18-20 травня 2005 року. Інформацію щодо теми “Право на охорону здоров'я – застосування принципів на практиці” (Готель “Бурлінгтон”, м. Дублін, Ірландія, 18/20 травня 2005 року) тепер можна знайти в інтернеті на сайтІ www . univie . ac . at / hph / dublin 2005

Основними предметами обговорення на конференції стануть:

•  права госпіталізованих хворих – під час невідкладної медичної допомоги, щодо кращого способу життя з хронічною хворобою, під час реабілітації, щодо поліпшення здорового способу життя;

•  права постійного лікарського персоналу лікарні і права особливо уразливих груп пацієнтів: людей похилого віку, мігрантів/меншин, осіб з проблемами психічного здоров'я;

•  перспективи лікарень для зміцнення здоров'я.

Науковий Комітет запрошує надсилати реферати для паралельної наукової доповіді та наступних засідань на такі теми:

•  діти і підлітки у лікарнях;

•  лікарні уважного ставлення до мігрантів;

•  послуги психіатричної медичної допомоги для зміцнення здоров'я

•  лікарні, у яких заборонено куріння;

•  паліативна медична допомога для зміцнення здоров'я і звільнення від болю.

Спеціальна частина паралельних засідань буде присвячена усуненню розбіжностей між теорією і практикою зміцнення здоров'я госпіталізованих хворих. Для цієї частини особливого значення набувають наукові доповіді про концепції, моделі, засоби і рекомендації щодо прав пацієнтів з коронарною хворобою серця, раптовим нападом стенокардії, карциномою, цукровим діабетом, астмою і хронічним обструкційним захворюванням легень.

Зрештою, наукові статті можуть також охоплювати інші питання, що мають відношення до справи зміцнення здоров'я пацієнтів та медичного персоналу. Реферати можуть бути подані он-лайн на вищенаведену веб-адресу, граничний строк для подання 31 січня 2005 року.

Благодійна програма НОРЕ є частиною Наукового Комітету конференцій, що проводяться лікарнями.

 

ІНШІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

АРХІТЕКТУРА

Гронінгем (Нідерланли)

13/15 КВІТНЯ 2005 РОКУ

Конгрес “Архітектура лікарень” є міжнародним проектом у північному місті Гронінген у Нідерландах, який привертає увагу до мистецтва будівництва лікарень. Протягом майбутньої триденної основної Конференції, яка відбудеться 13-14-15 квітня 2005 року, кожен може вивчати спосіб, яким архітектура може сприяти основній функції лікарні: зміцнювати здоров'я пацієнта і добробут. Лікарні як архітектурні об'єкті можуть надихати архітекторів і керівні органи проектувати лікарняні будівлі як сучасні об'єкти у міському ландшафті. Ряд лекцій визначить загальну тему: мистецтво будівництва архітектури медичної допомоги. Значна частина дизайну буде розроблена за Проектом Меггі, якіий недавно став цілою подією у філософії навкошнього середовища, сприятливого для здоров'я людини. Іншими предметами обговорення будуть внутрішня архітектура будівель медичної допомоги, міське оточення лікарень, лікарня як витвір мистецтва. Конференція буде приймати наукові статті численних міжнародних експертів, проектувальників і теоретиків у галузях архітектури, дизайну інтер'єру, міського планування, науки, психології та статті, що стосуються навколишнього середовища і менеджменту. Серед них є Штефен Вердербер (співавтор «Архітектури медичної допомоги»), Кірк Гамільтон (архітектор), Роджер Улріч (засновник доказового дизайну), Чарльз Дженкс (архітектурний критик), Джейн Малкін (архітектор інтер'єру) і Аарон Бетский (архітектор і директор Інституту Архітектури, Нідерланди.

Інформацію див. за адресою:

www.thearchitectureofhospitals.org .

За матеріалами європейських наукових спостережень щодо систем і напрямів політики у галузі охорони здоров'я, Є-бюллетень

Том Ед ван дер
Грінтен та
Маріна В де Лінт

Старіння населення та зростаюча індивідуалізація суспільства призводять до нестримного підвищення вартості медичної допомоги майже у кожній країні Західної Європи. Для того, щоб у майбутньому можна було б гарантувати доступність медичної допомоги для всіх, уряди країн змушені переглядати організацію і структуру своїх національних систем медичної допомоги. В деяких випадках, цей процес повторного розгляду призводить до докорінних змін у системі ОЗ.Так склалося і в Нідерландах.

Нещодавно уряд Нідерландів вибрав нове медичне страхування, яке базується на приватному праві і може впроваджуватись як неприбутковими, так і прибутковими медичними страховими товариствами та надавачами медичної допомоги. Цей підхід не означає відхилення від напрямку, якого додержувалися в Нідерландах протягом майже 15 років в умовах реформування системи, але наразі можна сказати, що уряд буде віддавати перевагу приватному комерційному варіанту. Очевидно, що цей новий голландський експеримент буде цікавим для інших європейських країн, принаймні завдяки дискусії, викликаній з приводу того, як цей підхід відповідає європейському праву.

У цій статті ми обговоримо нові плани голландської системи медичного страхування, вибір основи у приватному праві та аргументацію, до якої вдається уряд згідно з європейськими правилами регулювання. Як висновок ми зробимо декілька важливих зауважень та застережень.

Сучасна голландська схема медичного страхування поділена на три частини. Перша частина стосується страхування, яке покриває вартість довгострокової медичної допомоги. Відповідно до Закону про виняткові медичні витрати, всі громадяни Нідерландів застраховані законом та можуть отримати таку медичну допомогу. Друга частина має подвійне призначення: приблизно дві третини населення, інакше кажучи кожен громадянин, чий заробіток є нижчим певного критичного рівня, застраховані відповідно до Закону про обов'язкове медичне страхування, тоді як від решти населення вимагається укласти договір страхування на приватному страховому ринку. До третьої належать ті медичні послуги, для отримання котрих кожен може укласти додатковий договір страхування на приватному страховому ринку.

На думку уряду, сучасна система медичного страхування нездатна протистояти умовам, що складаються в Західній Європі. Вартість медичної допомоги зростає і в той же час також виявляється, що системі медичної допомоги не вистачає здатності реагувати на потреби пацієнтів і клієнтів. Для вирішення цих проблем уряд вважає необхідним почати реформування системи медичної допомоги. Відправною точкою для цього підходу є конкуренція між надавачами медичної допомоги та між страховими товариствами, що здійснюють страхування на випадок хвороби, у поєднанні з більш сприятливими умовами для клієнтів/пацієнтів. Уряд визначає рамки і залишається відповідальним за доступність і якість медичної допомоги.

В умовах функціонування системи медичного страхування, уряд вважає необхідним відмовитися від структури подвійного страхування та замінити її положенням про загальнообов'язкове медичне страхування, оскільки існують великі розбіжності між обов'язковими формами медичного страхування, викладеними в Законі про обов'язкове медичне страхування, з одного боку, і схемами приватного медичного страхування, з іншого боку.

Перш за все, існує правова основа для страхування: є положення страхового права, які передбачають, що всяка людина має бути застрахована. Це також означає, що закон зобов'язує організації, що впроваджують обов'язкові форми страхування, забезпечити чітко визначений пакет гарантованих медичних послуг і обов'язкову участь у стабілізаційному фонді.

З іншого боку, схеми приватного медичного страхування мають свою правову основу: страховий статус визначається не безпосередньо законом, а угодою про страхування, укладеною між страховим товариством і тримачем полісу. Страхове товариство може довільно визначати умови, за яких воно готове укласти таку угоду.

Іншою важливою розбіжністю між цими двома типами страхування є те, що організації, які впроваджують Закон про обов'язкове медичне страхування, підлягають неприбутковому регулюванню, що не застосовується до приватних страхових товариств. Усунення цих розбіжностей створює рівні можливості для медичних страхових товариств, що віднесені до другої частини страхової схеми, зміцнюючи таким чином нормальну конкуренцію.

Прагнення уряду усунути двоякість другої частини страхування користується широкою підтримкою і не є предметом для дискусії. Однак, існує неузгодженність стосовно того як саме діяти у цьому випадку. Фактично, є два можливі варіанти: застосувати громадське право (до різних страхових операцій фондів існуючого обов'язкового медичного страхування) і застосування приватного права (до різних страхових операцій фондів існуючого приватного медичного страхування). Уряд вибрав другий, досить таки суперечливий варіант, оскільки це означало радикально змінити підхід до вирішення поставлених завдань. Запровадження соціального медичного страхування стало розглядатись як частини системи соціального забезпечення, де відповідальність розділялась між соціальниими партнерами і організаціями у цій галузі (підхід відомий як неокорпоратизм).

Однак, наразі уряд повністю поклався на приватну ініціативу та комерцію, будучи не взмозі повністю передбачати наслідки, які буде мати цей крок для подальшого функціонування системи.

Один можливий наслідок вибору уряду заслуговує на більш детальний розгляд, оскільки він став основою для дискусії у Нідерландах. Різні спостерігачі зазначили, що вибір підходу приватного права призводить до ризику, що правила регулювання внутрішнього ринку Європейського Союзу будуть у повній мірі застосовані до нового медичного страхування, таким чином підриваючи основу солідарності доходів, на якій заснована система. Особливе занепокоєння у цьому відношенні викликає те, що нове медичне страхування підпаде під дію тих актів Європейського законодавства, які не відповідають європейським правилам регулювання.

Держави-члени Європейського Союзу мають право створювати структуру своїх національних систем соціального захисту за всласним баченням. Однак, нещодавні судові прецеденти, розглянуті Європейським Судом, пояснили, що навіть ті системи медичного страхування, які є чітко визгначені як частина системи соціального захисту, не звільнені від європейського впливу. Цілком ймовірно, що цей вплив буде і надалі поширюватися, оскільки пов'язані з ринком елементи об'єднуються у систему соціального забезпечення.

Плани уряду, про які йде мова, були складені з наміром виразити зростаючий вплив ринку на сектор медичного страхування. В той же час уряд також бажає міцно закріпити систему медичного обслуговування у соціальних параметрах (ризик і солідарність доходів), регулючи поведінку тих страховиків, які впроваджують нове страхування.

Саме в цей момент на горизонті з'являються вищезгадані нежиттєздатні директиви. Ці директиви засновані на положеннях договору про вільне пересування послуг і свободу населення та "чи не будуть нежиттєздатні директиви стосуватися нового стандартного страхування лікувальної медичної допомоги?"


На основі дослідження ситуацій у сфері ОЗ та стосовно надання соціальних і медичних послуг в Україні та Республіці Карелія (Росія), проведеного у 2000 р. групою еспертів з Фінляндії (Національний Центр Досліджень та Розвитку за Благополуччя та Здоров'я), Росії (Петрозаводський Державний Університет), України (Київський Міжнародний Інститут Соціології) та Португалії (Асоціація Розвитку Освіти) у Фінлядії вийшла книга "Здоров'я та добробут в країнах в перехідний період", ("Health and Well-being in Transition Societies" ).

Метою такого дослідження було створити інформаційну базу даних, яка б сприяла кращому розумінню причин проблем, з якими стикаються суспільства в перехідний період, та допомогти знайти найефективніші шляхи їх вирішення.

Дослідження представляє сам процес вивчення та аналіз отриманих даних щодо стану здоров'я в суспільстві, споживання медичних послуг різними віковими та соціальними групами, впливу соціальних умов на стан здоров'я, а також співвідношення між прибутком людини та витратами на медичні послуги. Зокрема розділ "Вивчення проблем охорони здоров'я, потреб у медичних та соціальних послугах, а також житлових умов, що стосуються здоров'я в Україні", складений Володимиром Паніотто, Ганною Марцінків, Наталією Харченко, Вікторією Захожею та Оленою Буслаєвою, інформує про результати опитування, проведеного в Україні.

Ось деякі витримки з вищеназваної книги:

Протягом 6 місяців, що передували інтерв'ю, було госпіталізовано десяту частину респондентів. Середня тривалість перебування у стаціонарі становить 20 днів (не враховуючи пацієнтів з інших районів).

Чоловіки перебували у лікарні в середньому на 4 дні довше ніж жінки (різниця становить 5%). Респонденти молодших вікових груп (до 44 років) перебували у стаціонарі на 8 днів менше ніж респонденти більш старших вікових груп (старші 45 років). Різниця у рівні достатку статистично не значуща.

Протягом 6 місяців, що передували інтерв'ю, було госпіталізовано такий же відсоток дітей (десяту частину). Середня тривалість перебування у лікарні дітей становить 12 днів. Хлопчики в середньому перебували в стаціонарі на 5 днів довше ніж дівчатка (різниця статистично значуща). Діти з найбідніших та найбагатших родин залишались у лікарні довше ніж діти з родин з іншими рівнями доходів.

Протягом 6 місяців, що передували інтерв'ю, до лікаря звернувся кожний другий респондент. Дослідження проводилось у лютому-березні, коли спостерігаються епідемії грипу та інших респіраторних захворювань.

Середня кількість звернень до лікаря становить 4. Жінки звертались до лікарів частіше ніж чоловіки (різниця статистично значуща). Люди похилого віку звертались до лікарів частіше ніж молодь (кількість візитів для вікових груп 15-24 та 75+ відповідно становила 2,8 та 5,4).

Люди з більш високим рівнем доходів звертались до лікарів через захворювання частіше.

Найчастіше пацієнти відвідували лікарів у поліклініках та лікарнях - в середньому 3 відвідування; в той же час показник візитів до лікарів у інших установах (таких як відомчі поліклініки або лікарні, приватні лікарі, виклик лікаря додому, і т.д.) становить менше одного.

Серед дітей, не враховуючи випадки госпіталізації, 59,5% відвідували лікарню через хворобу. Середній показник консультацій становить 3. І знову ж таки, найчастіше відвідувались такі лікувальні установи як дитячі поліклініки (або лікарні) - в середньому 3 відвідування, в той час як показник візитів до приватних лікарів становить 0, а викликів лікаря додому - 1.

81% всіх опитаних жінок хоча б раз у своєму житті були вагітні. Показник середньої кількості зареєстрованих вагітностей становить 2,8. Україна зараз переживає демографічну кризу, що підтверджується тим фактом, що середня кількість вагітностей серед жінок віком від 25 до 44 років становить 2,9 , а в старших вікових групах перевищує 3,5. Середній показник кількості немовлят народжених живими склав 68% від всієї кількості вагітностей, середній показник мертвонароджених - 2%, а викиднів - 6% (суттєвих відмінностей у різних вікових групах не спостерігалось). Штучні аборти становили 24% від усієї кількості вагітностей, тобто кожна четверта вагітність закінчувалась абортом. Цей показник є найвищим у групі віком від 45 до 64 (28%), а найнижчим у віковій групі від 15 до 24 (11%).

З усіх жінок репродуктивного віку (15-49 років) 46% відвідували поліклініку або дитячу клініку протягом 6 місяців, що передували інтерв ю. 29% жінок репродуктивного віку відповіли що вони використовували контрацептиви (протизаплідні пігулки, внутрішньо маткові засоби, презервативи).

Протягом 6 місяців, що передували інтерв ю, кожний третій респондент відвідав стоматолога. Суттєвих відмінностей у відповідях респондентів різної статі та з різним рівнем доходів не спостерігалось. Респонденти віком від 15 до 44 років становили 35% від загальної кількості тих, хто відвідував стоматолога, для респондентів старших 45 років показник відвідувань становив лише 26,7%.

З усіх респондентів, що протягом 6 місяців що передували інтерв ю, відчували зубний біль або інші проблеми пов язані зі стоматологією, лише половина звернулась до лікаря. Протягом такого ж періоду дантиста відвідало 8% респондентів що не мали жодних скарг (це може розглядатись як покращення стоматологічного обслуговування).

Згідно з інформацією наданою респондентами, протягом 6 місяців що передували інтерв ю стоматолога відвідали 36% дітей. Старші діти зверталися до лікаря частіше ніж молодші (до 7 років): 48% та 16% відповідно (різниця становить 1%).

У таблиці 16 дані щодо звернень респондентів до інших лікарів протягом останніх 6 місяців що передували інтерв ю.

Батьки школярів зазначили, що 98% дітей медичні послуги надаються у школі (наприклад медогляди або вакцинації). Для дітей з найбільш заможних родин цей показник склав 100%. Майже всім дітям принаймні раз робилось щеплення.

45,3% респондентів протягом 6 місяців. що передували інтерв ю, приймали виписані ліки (знову ж таки, варто зазначити, що опитування проводилось взимку, коли респіраторні захворювання є надзвичайно розповсюдженими). Жінки приймали ліки значно частіше ніж чоловіки (50% порівняно з 38%). Однак, прийом медикаментів також включає вживання протизаплідних засобів, що приймаються лише жінками. Суттєвих відмінностей у групах з різним рівнем доходів не спостерігалось.

Згідно з інформацією наданою респондентами, протягом останніх 6 місяців принаймні 52% дітей приймали ліки за рецептами. На момент інтерв'ю ліки приймало 16% дітей.

Протягом 6 місяців що передували інтерв'ю, 69% респондентів приймали ліки що відпускаються без рецепту; тобто займались самолікуванням. Майже половина респондентів (45%) вживала вітаміни, трави або гомеопатичні засоби. 56% приймали антибіотики або інші препарати.

Протягом 6 місяців що передували інтерв'ю 63% дітей вживали ліки (включаючи вітаміни) що відпускаються без рецепту. Тут суттєвими є відмінності між найбагатшими та найбіднішими родинами: бідні 52%, заможні 70%.

Ліки були серед трьох найбільших статей видатків. Хоча тягар цих видатків є однаковим для сімей з різним рівнем доходів, порівняння абсолютних статей видатків свідчить, що найзаможніші родини витрачають на купівлю медикаментів у 7 разів менше ніж найбідніші.

В Україні вищий рівень освіти традиційно залишається показником рівня благополуччя (80% респондентів з вищим рівнем освіти знаходяться вище середнього показника на шкалі рівнів достатку).

Згідно даних дослідження, середня кількість мешканців українських родин 2,8 чоловік. Лише у 22% родин є діти. Дві третини цих родин (66%) мають лише одну дитину, в той час як 31% мають двох і лише 2% - трьох дітей.

Переважна більшість респондентів оцінюють свій рівень здоров'я як задовільний, 24% гарний, а 36% як незадовільний. Чітко видно розбіжності у самооцінці пацієнтами свого здоров'я, що залежать від рівня доходів: майже половина незаможних респондентів (48%) вважають свій стан здоров'я незадовільним, в той же час лише 25% найбільш заможних респондентів дають таку оцінку своєму здоров'ю. Також спостерігається тенденція, що більш заможні люди частіше відвідують лікаря у разі виникнення потреби, ніж люди з бідніших верств населення.

Також важливим фактором що впливає на здоров'я громадян є географічний регіон де вони проживають. Так, мешканці західної (33%) та південної (27%) України мають задовільні показники статусу здоров'я. В той час як більше мешканців центральної України (19%) вважають свій стан здоров'я незадовільним. Ця ситуація можливо пояснюється чорнобильською катастрофою.

Більшість дітей (55%) мають відмінні показники статусу здоров'я, 37% - задовільні, а 8% - незадовільні. Рівень доходів батьків не впливає на показники здоров'я дітей. Так як і для дорослих, географічний регіон має вирішальний вплив на здоров'я дітей.

Стосовно споживацького кошика, заможні респонденти їдять в 4 рази більше масла, вдвічі більше риби, м'яса та фруктів і в 1,5 разів більше овочів ніж бідні респонденти. І навпаки, найбільш заможні родини витрачають на медикаменти в 7 разів менше ніж найбідніші родини. Тому кращі умови життя є одним з можливих пояснень кращих показників статусу здоров'я заможних людей.


(За матеріалами журналу "Hospital")

24/25 ЛЮТОГО 2005 РОКУ

23 - 25 лютого НОРЕ буде організовано 5-ту щорічну конференцію з психічного здоров'я "Якість та вибір у психічному здоров'ї". Конференція має надзвичайно велике значення для розширеної Європи, і особливо важливим буде участь делегатів з нових країн-членів. Конференція відображає намір уряду Ірландії з одного боку підтримувати розвиток національних послуг стосовно психічної допомоги, а з іншого - сприяти навчанню та обміну досвідом з іншими країнами Європи.

Запровадження у 2002 році Комісії з психічного здоров'я та інноваційна практика з надання психічної допомоги - критерії успіху Ірландії. На конференції доповідатимуть міжнародні спеціалісти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ірландії, Франції, Англії та Бельгії. На конференції будуть працювати робочі групи, де буде можливість обговорити теми, винесені на повістку дня конференції "Якість та вибір".

З деталями можна ознайомитись: www.conferencepartners.ie/HOPE

КАРДИФ (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) - 23 ЧЕРВНЯ 2005

Делегація НОРЕ в червні 2005 року організує у Кардифі заключну конференцію з програми обміну НОРЕ. Традиційна одноденна конференція, пов'язана з оцінкою програми обміну, буде проведена 23 червня 2005 року; її тема - "Безпека пацієнта".

АМСТЕРДАМ - 9/11 ГРУДНЯ 2004 РОКУ

НОРЕ виступає партнером міжнародної конференції "Лікарні у культурному розмаїтті Європи", що буде проводитись в Амстердамі 9-11 грудня 2004 року. На конференції буде представлено результати дворічної перевірки 12 лікарень країн-членів ЄС, і декілька консультантів представлять рекомендації щодо надання культурно адекватної медичної допомоги та управлінських стратегій для пацієнтів з етнічних меншин та емігрантів. Також буде проведено форум для тих, хто займається охороною здоров'я, політикою у сфері охорони здоров'я, управлінням якістю, а також для організацій, що обстоюють права емігрантів у Європі та поза її межами, для того щоб обговорити ефективні стратегії та сприяти обміну інноваційними технологіями у цій сфері.

Увагу буде зосереджено на стратегіях покращення якості допомоги в умовах все більшого культурного розшарування, включаючи ефективні підходи до подолання мовних бар'єрів, ознайомлення персоналу з культурними відмінностями та розвиток комунікаційних умінь. Під час конференції буде проведено обговорення стратегій інтеграції культурного розмаїття у політику лікарень та управління (якістю). З деталями можна ознайомитись: www.mfh-eu.net

ПАРИЖ - 20/21 СІЧНЯ 2005 РОКУ

Співпраця між НОРЕ та АІМ скоро знайде матеріальне вираження у конференції "Державна чи приватна лікарня? Який вибір медичного страхування майбутнього?", яку буде проведено у Парижі наступного року. Вона стане результатом пленарного засідання НОРЕ на Мальті. Мета конференції - охарактеризувати сектор лікарень у Європі, для того щоб визначити, в якій мірі приватні прибуткові, приватні неприбуткові та державні лікарні є конкурентами, де вони доповнюють один одного, а де взаємо виключають один одного. Звідси постає питання про найбільш ефективні моделі. Чи є модернізація державних лікарень кращою для них підтримкою, чи краще модернізувати приватні неприбуткові та/або прибуткові лікарні, чи найкращим рішенням є баланс?

Ці питання буде розкрито через такі теми:

 • вплив міжнародного та європейського законодавства на послуги та пов'язані з ним ризики стосовно трансформації сектору лікарень в умовах приватного ринку;
 • конкретні приклади державно-приватних взаємовідносин у секторі лікарень з ілюстрацією переваг та недоліків;
 • умови конкуренції.

Структура обговорення передбачає, що експерти висловлять свої думки з цього приводу, відповідаючи на чіткі питання керівника обговорення.

На заключному етапі буде узагальнено ключові моменти конференції з можливим внесення пропозицій стосовно діяльності та/або досліджень (для робочої групи АІМ та НОРЕ у співпраці з іншими партнерами).

З деталями можна ознайомитись: sg@hope.be

ЛЮКСЕМБУРГ - 23 ЛЮТОГО 2005 РОКУ

Entente des Hopitaux Luxembourgeois та Institut Universitaire International Luxembourg 23 лютого 2005 року у Мондорф-ле-Беін проводять конференцію "Яким є економічне майбутнє сектору лікарень у більшому регіоні?" До участі у цьому конгресі запрошуються спеціалісти, що займаються прийняттям рішень. В ході конференції буде обговорено нові організаційні та управлінські можливості лікувальних установ. Увагу буде зосереджено на стратегічних аспектах зростаючого ринку. Ця конференція є частиною міждисциплінарного проекту, що охоплює дослідження, навчальні та комунікаційні ініціативи. Зокрема, він включає дослідження "Охорона здоров'я у більшому регіоні 2020", що аналізує можливості співпраці між установами більшого регіону. Воно буде доповнено науковим дослідженням організаційної структури лікарень, потреб управлінської компетенції та спеціального навчання. Післядипломне навчання "Управління у сфері охорони здоров'я МВА" також включено, як і інші навчальні та інформаційні ініціативи. Зв'язуватись: Marc Hasten, marc.hastert@ehl.healthnet.lu

ЛЮКСЕМБУРГ -4/5 КВІТНЯ 2005 РОКУ

НОРЕ також є співорганізатором конференції "Безпека пацієнта", яка є частиною офіційної програми головування Люксембургу. Ключовими питаннями конференції є: не зашкодь -при наданні первинної медичної допомоги. Як розробити національну законодавчу систему для забезпечення безпеки пацієнтів; Не зашкодь - гарантування безпеки пацієнтів у лікарні. Ця конференція є частиною роботи НОРЕ і зокрема Підкомітету з координації. З деталями можна ознайомитись: sg@hope.be

18/20 ТРАВНЯ 2005 РОКУ

Конференцію з питань ЛСЗ буде проводити Мережа ЛСЗ Ірландії та Північної Ірландії 18 - 20 травня 2005 року у Дубліні, Ірландія. НОРЕ є частиною Наукового комітету ЛСЗ. З деталями можна ознайомитись: sg@hope.be

Оскільки видатки на охорону здоров'я завжди зростають швидше ніж передбачалось, Національний інститут медичного страхування щорічно стикається зі зростаючим дефіцитом. Розглядаючи 2004 - 2007 роки, Федеральний уряд прийняв 4,5% зростання, без інфляції. Порівнюючи з песимістичними прогнозами щодо економічного зростання що складало менше 2%, це викликало напруження на економічному та політичному рівнях. Для того, щоб зміцнити конкурентоспроможність торгівлі та промисловості у глобалізованій економіці, соціальні партнери змушені скорочувати громадські видатки. Наводилось багато аргументів, що раціоналізація медичної допомоги не є адекватною відповіддю на проблеми пов'язані зі старінням населення та мріями щодо збільшення спектру інноваційних технологій. До тих пір, поки соціальні партнери та міністри фінансів будуть вважати видатки на охорону здоров'я громадськими витратами, а не довготривалими капітальними інвестиціями у зростання економіки, вони будуть думати лише про обмеження бюджетів.

На 2004 рік бюджет склав 16,257 млрд. €.

На 2005 рік видатки на охорону здоров'я будуть збільшені до 17.389.938.000 €. Ця сума включає річне зростання що дорівнює 4,5%, зафіксоване урядовою угодою. До цього часу ми не маємо уявлення як цю суму буде розподілено між розпорядниками коштів. Тим не менш відомо, що видатки на фармацевтичні препарати зростуть майже на 12%. Стосовно бюджетів лікарень, очікується зростання лише на 1%.

Останнім часом надходять тривожні сигнали стосовно краху видатків на бельгійську систему охорони здоров'я. Передбачається дефіцит бюджету, що складе більше ніж 5,4%. Це становить близько 800 млн. €. Якщо передбачуваний дефіцит стане реальністю, технічні розрахунки бюджету на 2005 про які згадувалося раніше, не зможуть покрити реальні видатки 2005 року.

В результаті цього міністр соціальної політики та громадського здоров'я скликав всіх, хто займається охороною здоров'я на спеціальну нараду, що відбулася 9 листопада 2004 року. Всім було запропоновано вносити пропозиції щодо скорочення видатків на охорону здоров'я.

Бюджет лікарень на 2005 рік складає 3.763.520.000 € (виключно + 25% міністерство охорони здоров'я). Стосовно бюджетів охорони здоров'я міністр повідомив про перший, хоча незначний крок до скорочення прогалин у фінансуванні лікарень. Протягом 3 років бюджет лікарень становитиме 100 млн. €. Ця сума передбачає збільшення бюджетного фінансування у 2005 році на 33 млн. €. Крім того, передбачається 349 млн. € для сектору первинної медичної допомоги на погашення заборгованості.

Крім того, міністр проголосив про такі зміни:

Він хоче закрити невеликі педіатричні відділення, так як він вважає їх надто витратними

Він також має намір виплачувати премію за відповідальність хірургів

Крім того, він має намір заморозити внески лікарів в операційні видатки лікарні.

Компенсації принаймні за деякі медичні засоби буде збільшено, що передбачає заборону вимагати додаткових готівкових платежів.

У Бельгії виділення урядового гранту та будівництво та реконструкцію лікарень та медичного обладнання відноситься до компетенції Товариств. У нашому випадку - Фламандського Товариства. Для блага суспільства, всі лікарні мають використовувати високоякісні медичні матеріали та сучасне обладнання. Вони мають періодично ремонтувати свої приміщення та підтримувати належне функціонування машин та обладнання.

Протягом останніх трьох років Фламандське Товариство суттєво зменшило видатки на утримання.

У 2000 році урядовий грант все ще був 125 млн. €. У 2001 його скоротили до 105 млн. €. У 2002 та 2003 роках було виділено лише 75 млн. €. А у 2004 - лише 55 млн. €. Така ж сума передбачена на 2005 рік.

Боячись довготривалих наслідків, лікарні проводять переговори з Фламандським Товариством. Єдина надія на розв'язання даної проблеми - 15,7 млн. € доходу від діючих проектів.

Фламандське товариство зараз розглядає можливості співпраці з приватним позиковим ринком, а лікарні бояться, що вони будуть змушені шукати гроші на комерційних ринках..


Міністри охорони здоров'я та експерти з інформаційних технологій з усієї Європи зустрілися у норвезькому місті Тромсо 23-24 травня 2005 року, щоб обговорити, як можна використати можливості "електронної медицини". Така зустріч, була присвячена презентації найкращих досягнень у сфері охорони здоров'я країн Європи. Комісар з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів звернувся до Міністрів охорони здоров'я, провайдерів новітніх технологій, різних об'єднань пацієнтів та неурядових організацій із закликом повністю вивільнити потенціал європейської електронної медицини. Єврокомісія вважає, що електронна медицина може забезпечити пацієнтам простий доступ до високоякісної медичної інформаці.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: www.ehealth 2005.no


Принципово нова ситуація виникла щодо оприлюднення звіту Контрольно-ревізійного управління, в якому містяться надзвичайно категоричні заяви та судження, що не підлягають спростуванню як у правовому, так і у політичному розумінні.

Суть Спрямованої на пацієнта моделі медичної допомоги полягає в тому, що охорона здоров'я населення регулюється не Національною компанією медичного страхування, а іншою організацією, керівники якої отримують частину прибутку. Гроші залишаються в системі охорони здоров'я, а в центрі моделі знаходиться сімейний лікар. Жорстка критика з боку Державного контрольно-ревізійного управління заснована на твердженні, що попередні Міністерства охорони здоров'я недостатньо володіли ситуацією проведення експерименту, більше того, вони взагалі не цікавилися експериментом як таким. У звіті також згадується, що вкрай неприйнятною є ситуація, за якої, зважаючи на недостатнє регулятивно-правове забезпечення, важко чітко з'ясувати суть реформи, а саме, чи вона полягає у реструктуризації системи охорони здоров'я, чи є спробою сформувати нову систему страхування. "Цілеспрямованість, рішучість, сила та співпраця - ось чого завжди бракувало у визначеннях реальних цілей запровадження даної експериментальної моделі в супровідній документації. Цей експеримент порушив стан спокою у системі охорони здоров'я, наслідком чого стало підвищення чутливості постачальників медичних послуг до витрат на надання допомоги. Додаткові витрати за останні п'ять років реформи становлять 433 мільйони форинтів."

Як стверджують представники Міністерства, необхідне проведення адекватної оцінки періоду реформи, який становив би щонайменше 7 років. Спрямована на пацієнта модель медичної допомоги була створена у 1999 році як принципово новий елемент у процессах реформування медичної сфери.

Міжнародний досвід показав, що подібні моделі Спрямованої на пацієнта моделі медичної допомоги є цілком сучасними, при чому їх спільною рисою є орієнтація на підвищення ефективності управління сферою охорони здоров'я, що передбачає залучення широкого спектру спеціальностей. Всі ці моделі підвищують зацікавленість керівників сфери у найбільш оптимальному використанні ресурсів, оскільки наразі вони змушені ставитись до державних коштів як до своїх власних, завдяки чому покращується якість послуг, а також здійснюється супровід пацієнта протягом усього процесу надання медичної допомоги. Однак, за відсутності відповідного регулювання, контролю якості та постійної зацікавленості, такий підхід може стимулювати проведення недостатнього лікування, виникнення морально-етичних суперечностей, перетворення медичних установ на суто комерційні підприємства, а також може спричинити обмеження свободи вибору пацієнта.

Угорська модель функціонує вже протягом 5 років. В результаті проведення відкритого тендеру все більше провайдерів приєдналися до програми, до якої було залучено більше двох мільйонів осіб, станом на вересень 2004 року. Результатом пятирічної реформи стало підбиття підсумків та перегляд можливостей подальшої реалізації програми. В основу механізмів державного контролю (звітів, внутрішнього контролю) та інспекцій (дослідження Контрольно-ревізійного управління) покладено ефективність, успішність, справедливість та задоволення пацієнтів, а також показники контролю за витратами.

Особлива увага звертається на профілактику захворювань та вчасне надання необхідної допомоги, що вважаються першочерговим завданням постачальників медичних послуг.

Тривалий діалог відбувся щодо розробки уніфікованого підходу до проведення профілактичних заходів, виявлення та подолання захворювань та здійснення оптимального моніторингу руху пацієнтів в закладах різних рівнів.

Позитивнимна працювання угорського експерименту вважається те, що система охорони здоров'я нарешті зрушила з мертвої точки. Крім того, у певних сферах проведення експерименту вплинуло на розвиток системи фінансування охорони здоров'я та, завдяки роботі замовників послуг даний експеримент значно підвищив чутливість різних бюджетів до витратної сторони. В ході проведення реформи в підвищилась увага до розробки та обов'язкового використання професійних протоколів, а також важливість моніторингу потоку пацієнтів. В результаті експерименту було створено незалежну унікальну систему інтересів замовників та постачальників медичних послуг, яка обумовила виникнення конкурентного середовища, відмінного від традиційних систем стимулювання, які врешті-решт призвели до серйозних недоліків функціонування системи.

Крім переваг реформованої системи, слід також розглянути її недоліки. На початку запровадження експерименту, його цілі не були чітко сформульовані у регулятивно-правових документах. Реформа не була забезпечена ресурсами (кадрами, інформаційними системами підтримки, тощо) достатніми для розвитку та функціонування Національного бюджету медичного страхування, що, в результаті, унеможливило проведення адекватного моніторингу та оцінки діяльності системи. Інша серйозна проблема полягає в тому, що більшість норм, які регулюють діяльність системи не є включеними до законів. Первинні цілі реформи сильно деформувалися, а її ефективність знизилась, зважаючи на той факт, що реформа у багатьох місцях перетворилася на суперечки між окремими зацікавленими сторонами.

Згідно даних, отриманих Угорською асоціацією лікарень та Міністерством охорони здоров'я, починаючи з останнього кварталу минулого року, заборгованість лікарень зросла до 26 мільярдів, і ще на 7 мільярдів з того часу.

Декілька основних лікарень також мають заборгованості. У доповіді Асоціації висловлюється несхвалення стосовно формування резерву у бюджеті на стаціонарну допомогу, погодженого Міністерством. Це і є однією з причин того, чому бюджет даного року є непередбачуваним. Зважаючи на заборгованість, важко також дотримуватись Закону про держбюджет. Лікарні потребують надійного чітко визначеного фінансування, з оглядом на це, їм має бути гарантована можливість вільного використання ресурсів, обумовлених бюджетом. Президент Національного бюджету медичного страхування вважає, що дані Асоціації лікарень не є вичерпними, оскільки у їх звіті оброблено інформацію лише по 110-ти лікарнях, не зважаючи на той факт, у звіті згадуються лише 154 лікарні , в той час, коли медичне страхування покриває стаціонарну допомогу у 186 лікарняхю. Голова Департаменту Міністерства охорони здоров'я підтверджує, що певна заборгованість лікарень існуватиме і надалі.

Витрати на охорону здоров'я в Угорщині низькі. В той час, коли в європейських країнах 80-85% витрат покриваються державними коштами, ця цифра в Угорщині становить лише 70%. Друга частина сплачується пацієнтами. Рівень надання стаціонарної допомоги ледве досягає оцінки "3" за 5-бальною системою. 74% опитаних стверджують про недотримання принципу рівності при наданні медичної допомоги в Угорщині. Населення країни висловлює бажання, щоб урядом витрачалося більше грошей на охорону здоров'я, про що свідчить опитування громадської думки проведене організацією Szonda Ipsos. Половина опитаних є незадоволеними рівнем надання медичної допомоги. Більшість опитаниї вважає, що в домашніх стаціонарах та поліклініках також не дотримується принцип рівності. Більшість громадян задоволена роботою сімейних лікарів, дещо менше - кваліфікацією персоналу поліклінік, та найменше задоволені наданням стаціонарної допомоги.

Як зауважив один з опитаних, економіст за фахом, не може існувати "безплатної" реформи, однак, уряд має витратити певні гроші на покращення якості медичної допомоги. Фахівці вважають, що гарним прикладом дешевшої медицини може стати модель регульованої медичної допомоги, на запровадження якої дотепер було витрачено лише 2 мільярди.

Те, що в Угорщині більшість осіб користуються особистою карткою (TAJ-card) вважається невиправданим з економічної точки зору, оскільки, за деякими оцінками, кількість карток становить від 100 тис. до 300 тис.; цього року на виготовлення однієї картки витрачалося 98 000 форинтів, відповідно, загальна сума становить 20-30 мільярдів форинтів.

Велика проблема полягає в тому, що така картка вважається необхідною за 90 критеріями, але ніхто не може довести, що за цим стоїть певна сума до сплати чи внесок. Загальний бюджет Національного фонду медичного страхування складає 1500 мільярдів, з якого фонд має фінансувати надання допомоги 10 млн. осіб, в той час, коли реальна кількість платників внесків останнього року не досягла позначки у 3.9 мільйони, з яких 1.5 мільйонів осіб сплачують внески з прожиткового мінімуму, при чому, держава не відшкодовує надання медичної допомоги 3 млн. пенсіонерів, так само, держава не виділяє додаткових коштів на медичну допомогу дітям до 14 років, які отримують послуги за рахунок страховки їх батьків.

Цим і пояснюється від'ємний баланс у 400 мільярдів форинтів, на який крім того впливає зіткнення соціальних та стратових виплат.

Першим кроком реформування подібної слабкої системи стане заміна 600 сертифікатів на отримання так званої державної медичної допомоги. Кількість прострочених сертифікатів за відповідними оцінками складає 10%. Необхідно також розширити перелік медикаментів.

До кінця цього літа між аптеками та страховими компаніями буде налагоджено зв'язок в оперативному режимі (online). Планується сформувати контрольну премію.

Архів